17.02.2024

Oznanila za 1. Postno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 SVETE MAŠE  NA TEHARJAH

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

18. 2. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Milana Kolarja

za + Ivanko Sajovic, osmina  (g. Miran)

Konrad iz Piecenze

Ponedel., 19. 2.

ob 7.00 Mariji v zahvalo in v priprošnjo

* Gajšek za + Terezijo Šuhel in rodb.

Jacinta in Frančišek

Torek, 20. 2.

ob 7.00 za + župnika Marjana Rozmana

Irena Rimska, dev.

Sreda, 21. 2.

ob 7.00 za + Jožefa Stojana

* Gajšek za + Ivana Urlepa

Sedež ap. Petra

Četrtek, 22. 2.

sv. maša na duhovniškem srečanju: za bolne in umirajoče

+ Polikarp, škof, muč.

 Petek, 23. 2.

ob 18.00 križev pot, za + Amalijo Obrez

* Gajšek za + Marijo Kroflič

Matija, apostol

Sobota, 24. 2.

ob 18.00 za + Ivana Grajžla, obl.

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Pavla (10. obl.) in Rozo Gologranc

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

1. POSTNA          NEDELJA

 Nedelja,

18. 2. 2024

ob 9.40 križev pot

ob 10.00 za + Ano (2. obl.) in Ivana Šuster

Jacinta in Frančišek

Torek, 20. 2.

ob 18.00 Križev pot; za + Faniko in Vlada Renčelj (15.obl);            za + Mojco Krajnc, pogrebna

Matija, apostol

Sobota, 24. 2.

ob 9.00 za + Gregorja in Karolino Kroflič ter rodbino, Martina in Kristino Majoranc;             

za + Karolino Pušnik,  osmina

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2024

ob 9.40 križev pot

ob 10.00 za + rodbino Romih in Gajšek - Pušno

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Karolino Pušnik, 84-letno, iz Prožinske vasi; Mojco Krajnc, 50-letno, iz Kompol; Ivanko Sajovic, 91-letno, iz Slanc. Umrla je: Kompolšek Ljudmila. Pogreb bo v torek ob 14.00. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod, in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: Ploskanje. Koncertna zvezda pripoveduje prijateljici: »Pred kratkim sem imela en koncert daleč na severu. Po vsaki zapeti pesmi je sledil nekajminutni aplavz!« Prijateljica: »Verjemi mi, ploskali so samo zato, ker jih je zeblo v roke!«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 18. DO 25. FEBRUARJA 2024

Člane in članice Župnijskega Pastoralnega Sveta Sv. Lovrenc lepo vabim na sejo v torek, 20. 2., ob 19.00 v župnišče v Kompolah. Načrtovali bomo naše pastoralne dogodke in sodelovanje v tem letu. Prosim, da že doma vsak razmisli in ovrednoti naše delo in poda vsaj eno pobudo za letošnje leto. Kdor ne bi mogel priti, naj pošlje svoj predlog po e-pošti ali po telefonu.

S pepelnico smo stopili v nov bogoslužni čas - v postni čas. Cerkev nas vabi, da bi bilo to obdobje naše poglobljene misli, molitve in delovanja; da bi si vzeli kakšno konkretno obliko odpovedi, dobrega dela in molitve. Lepa oblika postnega prizadevanja bo tudi obisk svete maše in tvorno sodelovanje pri njej. Še posebej vabim družine z otroki. Pri verouku so dobili tudi pripomoček, da bi preko igre (metanje kocke in posnetka za youtube) izbirali dnevno ponudbo in naredili svoj post učinkovit.

Lepo vabim k molitvi križevega pota: Kompole: v torek na začetku maše in v nedeljo ob 9.40 - pred mašo; Teharje: petek pri maši in nedelja ob 9.40.

POSTNA POSTAVA: Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 18. leta do 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja.
Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih.
Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.
Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči.
Posti se besed, ki onesna­žu­jejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.
Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.
Posti se jeze; praznuj s po­trpežljivostjo.
Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate.
Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem.
Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo.
Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino. Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem.
Posti se obupa; praznuj z upanjem. Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.

Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem!

Bog sklene zavezo z Noetom:

Na prvo postno nedeljo, s katero začenjamo čas priprave na praznovanje velikonočne skrivnosti odrešenja – Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, s katero je Bog sklenil s človeštvom novo in večno zavezo, stopa pred nas lik očaka Noeta, ki ga je Bog zaradi njegove pravičnosti rešil ob katastrofi vesoljnega potopa. Odlomek Prve Mojzesove knjige, ki ga poslušamo kot prvo berilo danes, poroča, kako je Bog po potopu z njim sklenil zavezo, s katero se je zavezal, da ne bo več potopa, ki bi ugonobil zemljo. Kot znamenje svoje zaveze je postavil mavrico.

Noe je zadnji od desetih očakov, desetih prednikov človeštva, naštetih v 4. in 5. poglavju Prve Mojzesove knjige. Noe ni bil Jud. Svetopisemska pripoved ga predstavlja kot zastopnika pravičnih, ki so bili tudi med pogani. Veliko stoletij kasneje bo iz poganskega okolja prišel očak Abraham, mož globoke in neomajne vere.  Odločilen dogodek v Noetovem življenju je bil vesoljni potop kot kazen za splošno pokvarjenost človeštva.. Pravičnemu Noetu pa naroči, da zgradi ladjo, s katero bo rešen sam, njegova družina in vse živali. Noe se je Bogu zahvalil z žgalno daritvijo, Bog pa je sklenil z njim zavezo.

Zgodovinski značaj svetopisemskega poročila o potopu je zunaj vsakega dvoma: temelji na zgodovinskem dogodku velikega potopa. Vedeti pa moramo, da je treba svetopisemski ‘vesoljni’ umevati v okviru takratnih zemljepisnih predstav in pojmov.                                                                                                                                    Po: S. Čuk, Svetopisemski liki

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o MOLITVI

534. Kaj je molitev?

               Molitev je povzdigovanje duha k Bogu ali prošnja k Bogu za dobrine, ki ustrezajo njegovi volji. Molitev je vedno dar Boga, ki prihaja, da bi srečal človeka. Krščanska molitev je oseben in živ odnos božjih otrok s svojim neskončno dobrim Očetom, z njegovim Sinom Jezusom Kristusom in s Svetim Duhom, ki prebiva v njihovih srcih.

PRVO POGLAVJE: RAZODETJE O MOLITVI

535. Zakaj obstaja poklicanost vseh k molitvi?

               Zato, ker Bog s stvarjenjem pokliče vsako bitje iz niča v bivanje in ker človek tudi po svojem padcu v greh ostaja sposoben spoznati svojega Stvarnika in ohranja hrepenenje po tistem, ki ga je poklical v bivanje. Vsa verstva - in na poseben način celotna odrešenjska zgodovina - pričujejo o tem človekovem hrepenenju po Bogu. Najprej pa Bog neutrudljivo priteguje vsakega človeka k skrivnostnemu srečanju z njim v molitvi.

536. V čem je Abraham zgled molitve?

               Abraham je zgled molitve zato, ker hodi v božji navzočnosti, posluša Boga in ga uboga. Njegova molitev je boj vere, ker tudi v trenutkih preizkušnje ohranja svojo vero v božjo zvestobo. Še več, potem ko je Abraham sprejel Gospoda v svojem šotoru in mu je ta zaupal svoj sklep, si upa prositi za grešnike z drznim zaupanjem.

537. Kako je Mojzes molil?

               Mojzesova molitev je zgled kontemplativne (premišljevalne) molitve. Bog, ki pokliče Mojzesa iz gorečega grma, se pogosto in na dolgo pomenkuje z njim "iz obličja v obličje, kakor človek govori s svojim prijateljem" (2 Mz 33,11). Iz te zaupljivosti z Bogom Mojzes črpa moč, da neodjenljivo prosi za ljudstvo. Ta molitev je tako predpodoba priprošnje edinega srednika Jezusa Kristusa.

 

Sestanek ŽPS Sv. Lovrenc: v torek, 20. 2., ob 19.00. Duhovne vaje za birmance 8. - 10. 3.. Križev pot: Kompole v torek in nedeljo; Teharje petek in nedelja pred mašo. Od grobišča Bukovžlak do sv. Ane: tiha nedelja, 17. 3., ob 15.00; cvetna nedelja 24. 3. ob 15.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Štore-Lipa; januar: Bukovžlak; februar: Pečovje.

Kompole: december: Kompole; januar: Ogorevc in Draga; februar: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.