03.02.2024

Oznanila za 5. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2024

ob 8.00 za + Riharda Kok in starše ter Božija Gajška

ob 10.00 za žive in rajne farane

Agata, devica, muč.

Ponedel., 5. 2.

ob 7.00 za +

Pavel Miki, + jap. muč.

Torek, 6. 2.

sv. maša bo v Kompolah ob 18.00 za + Angelo Kojnik

Rihard, kralj

Sreda, 7. 2.

- celodnevno češčenje

ob 9.00 izpostavimo Najsvetejše; 9.30 za + Gologrančeve in Zdolškove; za žive in rajne farane

18.00 za + Ivana Jurkoška; za + Albina in Justiko Malgaj

19.00 v dvorani kulturni večer: recital Gregorčičevih pesmi

Hieronim Emilijan,  Prešernov dan

Četrtek, 8. 2.

ob 18.00 za + Ljudmilo Ožek, osmina

* Gajšek za + Jožeta Mramorja

Apolonija, dev., muč.

 Petek, 9. 2.

ob 7.00 za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

Sholastika, redovnica

Sobota, 10. 2.

ob 18.00 za + Jožefa Hrastnika

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2024

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta, Staneta, Milico Jesenek, Jelko in Toneta Simončič

ob 10.00 za + rodb. Zimšek, Marico, Ernesta Pecl, rod. Tržan

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2024

ob 10.00 za + Jožeta in Julijano Petelinšek (obl.)

Pavel Miki, + jap. muč.

Torek, 6. 2.

- celodnevno češčenje

ob 9.00 izpostavimo Najsvetejše; 9.30 za + Srečka Tofanta

18.00 za + starše Glavač in Majcen ter Marjanco Škorc

- Angelo Kojnik

Sholastika, redovnica

Sobota, 10. 2.

ob 9.00 za + Pavla Šuhla in Marka Vrečko

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2024

ob 10.00 za + Franca Aužner, rodb. Aužner, Betko in Tončija Golob in rod. Gajšek - Pušno

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharja

Iz svetega pisma: Moji dnevi so hitrejši kakor tkalski čolniček, minevajo brez upanja. Spomni se, da je moje življenje le dih, moje oko ne bo več videlo sreče.« (Job 7,7)

Za nasmeh: ŽENSKA IMENA - "Zakaj imajo barke navadno ženska imena?" vpraša neki potnik lastnika ladje. "Zato, ker zahtevajo dražjo opremo in jih je težko krmariti."

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 4. DO 11. FEBRUARJA 2024

 

V začetku leta delamo plane in gledamo naprej na leto, ki je pred nami. Tudi v župniji je tako. Zato lepo vabim člane in članice Župnijskega sveta Teharje, da se zberemo na načrtovanje pastoralnega leta, in sicer v nedeljo, 4. februarja, ob 15.00 v župnišču. Tako bomo imeli več časa za načrtovanje in pogovor. Lepo vabim k polni udeležbi.

V tem tednu je dan molitve za župnijo Teharje in Sv. Lovrenc. Ker nam bolj ustreza, bomo vrstni red zamenjali in imeli v torek dan molitve v Kompolah, v sredo pa na Teharjah. Tedaj imamo namreč na Teharjah tudi duhovno srečanje duhovnikov iz dekanij Celje-Nova Cerkev, zvečer pa še lepo prireditev ob kulturnem prazniku. Priporočen razpored molitve imate napisan, prosim, poskrbite, da ne bo Jezus v Najsvetejšem zakramentu sameval izpostavljen v molitev. Leto molitve, ki smo ga začeli prejšnji mesec, nas še posebej obvezuje in vabi, da bolje in več molimo, tudi v tišini pred Gospodom.

Priporočen spored molitve v Kompolah v torek, 6. 2. :

 

ob 9.00 izpostavimo Najsvetejše       

ob 9.30 sv. maša

od 10.00 do 11.00 Moste + Straža

od 11.00 do 12.00 Ogorevc + Draga

od 12.00 do 16.00 ni izpostavljeno    

od 16.00 do 17.00 Šentjanž + Laška vas

od 17.00 do 18.00 Kompole + Prožinska vas,

       veroučenci in starši

ob 17.30 pete litanije; ob 18.00 sv. maša

 

Priporočen spored molitev na Teharjah v sredo, 7. 2. :

 

 

ob 9.00 izpostavimo Najsvetejše

sv. maša ob 9.30 - somaševanje

od 10.30 do 11.00 Slance

od 11.00 do 11.30 Bukovžlak

od 11.30 do 12.00 Pečovje

od 12.00 do 15.00 ni izpostavljeno

od 15.00 do 16.00 Štore - Lipa

od 16.00. do 17.00 Teharje, Vrhe, Kresnike, veroučenci in starši

17.00 župnijski sodelavci: pevci, ŽPS, ministranti

17.30 pete litanije; blagoslov, ob 18.00 sv. maša

19.00 kulturni večer v Martinovi dvorani

 

Lepo vabim, da pridete tudi čez dan molit, kot posamezniki ali družine. Starši, pripeljite otroke, molite zase, da bi jih prav vzgajali, molite za otroke, da bi bili zdravi na duši in na telesu in ne bi zašli v življenju. Še posebej vabim starše prvoobhajancev in birmancev. To je pomemben del naše vere in vzgoje. Moliti je mogoče na različne načine, osebno ali skupno, v tišini ali glasno in prav je, da poiščemo tisto obliko, ki vam je bližje, v kateri smo mi lahko Bogu bližje. Sklep češčenja bo z mašo ob 18.00. Na Teharjah bo vodil sv. mašo g. Miran Sajovic. Pol ure prej bomo imeli pete litanije.

V tem tednu obhajamo kulturni praznik, za Slovence še posebno lep dan, saj smo (lahko) v kulturi prepoznavni. Imamo velike kulturne dosežke v preteklosti in se tudi v svojem času trudimo za kulturno delovanje in obnašanje. Cerkev je veliko storila za kulturni napredek našega naroda. Številni duhovniki so bili in so literati, umetniki, zavzeti za kulturo in duhovni napredek. Eden takih je bil Simon Gregorčič. Letos bomo kulturni večer posvetili njegovim pesmim. Recitiral jih bo g. Janko Krištof, koroški duhovnik, dekan in predsednik Krščanske kulturne zveze v Celovcu, ki smo ga že gostili na Teharjah s prejšnjimi njegovimi kulturnimi programi. Lepo vabim v sredo, 7. 2., ob 19.00 v Martinovo dvorano na Teharje.

MOLITEV JE TVOJA VEZ Z BOGOM. JE DOVOLJ ŽIVA, DA JE RES TRDNA VEZ?

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

107. Kdo je povabljen v božje kraljestvo, ki ga Jezus oznanja in uresničuje?

               Jezus vabi v božje kraljestvo vse ljudi. Tudi najhujši grešnik je poklican, da se spreobrne in sprejme brezmejno Očetovo usmiljenje. Božje kraljestvo že tu na zemlji pripada tistim, ki ga sprejmejo s ponižnim srcem. Njim so razodete njegove skrivnosti.

108. Zakaj Jezus razodeva kraljestvo z znamenji in čudeži?

               Jezus spremlja svojo besedo z znamenji in čudeži, da bi potrdil, da je kraljestvo navzoče v njem, Mesiju. Čeprav ozdravlja nekatere osebe, ni prišel zato, da bi odpravil vse zlo tu na zemlji, pač pa da bi nas osvobodil zlasti suženjstva greha. Izganjanje hudobnih duhov naznanja, da bo njegov križ zmagovit nad "vladarjem tega sveta" (Jn 12,31).

109. Kakšno oblast podeljuje Jezus svojim apostolom v božjem kraljestvu?

               Jezus izbere dvanajstere, prihodnje priče svojega vstajenja, ter jim dá delež pri svojem poslanstvu in pri svoji oblasti, da učijo, odvezujejo grehov, gradijo in vodijo Cerkev. V tem zboru Peter prejme "ključe nebeškega kraljestva" (Mt 16,19) in zavzema prvo mesto s poslanstvom, da varuje vero vsake oslabitve in da v veri utrjuje svoje brate.

110. Kakšen pomen ima spremenitev?

               V spremenitvi se prikaže predvsem Trojica: "Oče v glasu, Sin v človeku, Duh v svetlem oblaku" (sveti Tomaž Akvinski). Jezus, ki se z Mojzesom in Elijem pogovarja o svojem "odhodu" (Lk 9,31) pokaže, da gre njegovo veličastvo prek križa, in daje predokus svojega vstajenja in svojega veličastnega prihoda, "ko bo preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobnega svojemu poveličanemu telesu" (Flp 3,21).

 

NAPOVEDI  IN INFORMACIJE

 

Dan češčenja Najsvetejšega: 6. 2. v Kompolah; 7. 2. na Teharjah.  *Seja ŽPS v nedeljo, 4. 2., ob 15.00. * Kulturni dan: 7. 2., ob 19.00 - Janko Krištof.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Štore-Lipa; januar: Bukovžlak; februar: Pečovje.

Kompole: december: Kompole; januar: Ogorevc in Draga; februar: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.