27.01.2024

Duhovna misel za 4. nedeljo med letom

folder

Mr 1,21–28

BESEDA, KI SPREMINJA ŽIVLJENJE

Današnji evangeljski odlomek  predstavlja Jezusa, ki je s svojo malo skupnostjo učencev vstopil v Kafarnáum, mesto, v katerem je živel Peter, in ki je bilo v tistem času največje v Galileji.

Evangelist Marko pripoveduje, da je Jezus, ker je bila sobota, takoj šel v shodnico in začel učiti. Njegova prva skrb je posredovanje Božje besede z močjo Svetega Duha.

V središču današnje pripovedi je dogodek eksorcizma, preko katerega je Jezus predstavljen kot prerok, mogočen v besedah in v dejanjih.

Ljudje so strmeli nad njegovimi besedami, saj niso bile običajne besede, niso bile podobne tistim, ki so jih običajno poslušali. Pismouki namreč učijo, vendar brez kakršnega koli osebnega ugleda. Jezus pa, nasprotno, uči kot tisti, ki ima oblast in s tem razodeva, da je Poslani od Boga in ne kot preprost človek, ki mora utemeljevati svoj nauk na predhodnih izročilih. Jezus ima torej polno veljavnost. Evangelij pravi, da so ljudje rekli: 'Nov nauk z oblastjo je.'

Kaj pomeni 'z oblastjo'? Pomeni, da se je v Jezusovih človeških besedah čutila vsa moč Božje besede, čutila se je oblast samega Boga, Svetega Duha.  Ena od glavnih značilnosti Božje besede je, da uresniči to, kar pravi. Božja Beseda je namreč skladna z njegovo voljo.

Evangelij je beseda življenja, ki ne zatira ljudi, nasprotno, osvobaja tiste, ki so sužnji hudobnih duhov tega sveta, bodisi duha nečimrnosti, navezanosti na denar, ošabnosti, čutnosti … Evangelij spreminja srce. Spremeni življenje. Evangelij je sposoben spremeniti ljudi. Zaradi tega imamo kristjani nalogo, da odrešujočo moč razširjamo vsepovsod in s tem postanemo misijonarji ter glasniki Božje besede. K temu nas spodbuja današnji odlomek, ki pravi: 'In glas o njem,' glas o Jezusu, 'se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.'

Vedno si zapomnimo, da ima evangelij moč spremeniti življenje!                                       Po: E. Mozetič