20.01.2024

Oznanila za 3. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

folder

 

 

SVETE MAŠE NA  TEHARJAH 

3. NEDELJA m. l., ned. svetega pisma

 Nedelja,

21. 1. 2024

ob 8.00 za + Petra Gradišnika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Vincencij, diakon

Ponedel., 22. 1.

ob 7.00 za + družine Romih, Pemič in Krašek, Vero Štrlekar

 * Gajšek za + Martina Korenjaka

Zaroka Marije in Jožefa

Torek, 23. 1.

ob 18.00 za + Stanislava Divjaka, osmina

Frančišek Saleški

Sreda, 24. 1.

ob 18.00 za + Marico Lamut

Spreobrnitev             apostola Pavla

Četrtek, 25. 1.

ob 7.00 za + Sonjo Obreza

* Gajšek za + Angelo Resnik

Timotej in Tit, škofa

 Petek, 26. 1.

ob 7.00 za + Rafka Rezarja

* Gajšek za + Romana in Nado Lubej

Angela Merici, devica

Sobota, 27. 1.

 ob 18.00 za + Jelko Arčan, osmina

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2024

ob 8.00 za + družino  Zevnik in Kompolšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

3. NEDELJA m. l., ned. svetega pisma

 Nedelja,

21. 1. 2024

ob 10.00 za + Antona Štarkla

Zaroka Marije in Jožefa

Torek, 23. 1.

ob 18.00 za + Franca Oset (obl.) in sorodnike

Angela Merici, devica

Sobota, 27. 1.

ob 9.00 za + Ivano in Konrada Mastnak in rodb. Štante

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2024

ob 10.00 za + Vido, Francija in Vinka Majoranc

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Tomaž Korošec, 23-letni iz Kompol 87. Pogreb bo v ponedeljek, 22. 1., ob 15.00 v Kompolah. Bog mu daj večni mir in pokoj, žalujočim pa tolažbo.

Iz svetega pisma: Kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki, bolj kakor med mojim ustom. Iz tvojih ukazov zajemam razumnost, zato sovražim vsako lažno pot. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi. (Ps 119, 103-105)

 Za nasmeh: INSTRUMENTI: Zdravnik pacientu: »No, pa vas temeljito preglejmo. Sestra, instrumente, prosim.« Bolnik: »Kaj? Tu sem na pol mrtev, vi pa hočete muzicirati!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. DO 28. JANUARJA 2024

 

Danes je nedelja Svetega pisma. Še posebej se spomnimo dragocenega zaklada božje besede in jo spoštljivo prebiramo. Žal nam je ta veliki zaklad modrosti in vere zelo malo poznan, čeprav ga imamo morda doma na polici, pa ga ne vzamemo v roke ali ga ne znamo uporabljati. Kako približati božjo besedo mladim? Ker so izdaje Svetega pisma raznovrstne in prilagojene malim otrokom, ali družinam ali le delno natisnjene, je pomembno, da imamo odrasli celotno, vso besedilo stare in nove zaveze. V pripravi na sv. birmo bomo danes slovesno izročili birmancem Sveto pismo pri sv. maši ob 10.00 na Teharjah. To naj jim bo dar staršev ali botrov za njihovo pot v odraslost in kompas na poti življenja. »Tvoja beseda, Gospod, je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi.«! (Ps 119, 105)

Po naših cerkvah še stojijo jaslice. Za letošnjo 800-letnico prvih jaslic so v mnogih župnijah pripravili velike in zanimive jaslice. Vabim, da jih gremo danes nekaj pogledat: v Kamnik, v Dravlje in k Frančiškanom v Ljubljano. Še posebej vabim birmance in njihove starše. Naročil sem avtobus. Odhod bo ob 13.30 izpred cerkve na Teharjah, vrnitev okoli 19.30.

Ali poznamo svojo cerkev? Ali vemo, vsaj v osnovnih potezah, kaj o svetnikih, ki jih vidimo v cerkvi? Verjetno jih premalo poznamo, da bi nam lahko bili zgled v našem življenju in ravnanju. Naš faran g. Matej Ocvirk se je potrudil in vam pripravil nekaj osnovnih predstavitev: Življenje svetnikov, povezanih z župnijo Teharje: v soboto, 27. 1., ob 19.00 v naši dvorani. Vabljeni.

Ohranjati in poživljati zakonsko ljubezen in zvestobo je naloga in potreba vsakega zakonskega para. To lahko čutite še zlasti krščanski zakonci. Potrebni ste tudi lepih trenutkov, hvaležnosti za skupno preživeta leta in družine, ki vam jo je Bog zaupal. Zato je zelo prav, da to pred Bogom čutite, potrdite in izrazite. Vsako leto enkrat pripravimo v župniji skupno obhajanje zakonskih jubilejev z bogoslužjem v cerkvi in z druženjem v naši dvorani. Prav lepo vas vabim prihodnjo nedeljo, 28. 1., ob 15.00 k skupni sveti maši in druženju. Prav je, da obhajate vsako obletnico poroke, saj ne vemo, če dočakamo naslednjo, ali okroglo. Še posebej vabim pare, ki praznujete v letošnjem letu svoje jubilejne obletnice, ter vaše otroke in vnuke. Hvaležnost za preživeto in prošnja za prihodnost naj bo naša zahvala za družine.

Nekaj zanimivosti o Svetem pismu – zapisani Božji besedi: Sveto pismo (SP) je bilo napisano v hebrejskem (stara zaveza) in grškem jeziku (večinoma nova zaveza), a prevedeno v več kot 3380 jezikov. Prevodi so pomagali pri soustvarjanju narodnih jezikov. Tudi slovenščina se je začela razvijati z Dalmatinovim prevodom Biblije (1584). Prvi je bil grški prevod SP Stare zaveze (SZ), ki je nastal v 3. in 2. stol. pred. Kr., v starodavnem egipčanskem mestu Aleksandrija. Prevod je dobil ime po sedemdesetih prevajalcih. Vulgata (lat. splošno razširjena, sprejeta) je latinski prevod SP z začetka 5. stoletja, v večini delo svetega Hieronima. Nastala je na pobudo papeža Damaza, da bi Cerkev imela zanesljiv in homogen latinski prevod. Splošno veljavo pa je Vulgati zagotovil cesar Karel Veliki leta 800. Leta 1546 jo je tridentinski koncil razglasil za avtentično. Jurij Dalmatin velja za prvega slovenskega prevajalca Biblije. Njegov protestantski prevod SP je izšel leta 1548. Po dvesto letih  je izšla katoliška izdaja SP, imenovana Japljeva Biblija, ki je izhajala med letoma 1783–1802.  SP je želel pripraviti škof Slomšek, ker pa so o tem razmišljali tudi predstavniki ljubljanske škofije, je Slomšek prevod prepustil njim. Tako je več prevajalcev pod mentorstvom škofa Wolfa izdalo t. i. Wolfovo Biblijo. Poseben pomen ima Mariborski prevod SP (1959–1961), ki ga je pripravljal dr. Matija Slavič. Gre namreč za prvi prevod SZ knjig iz hebrejščine v slovenščino, medtem ko je celotna NZ prevedena iz grškega izvirnika. Prevod je vstopil v bogoslužno rabo. Leta 1974 je izšla še popravljena različica Mariborske izdaje, imenovana Ekumenska izdaja SP, saj so jo pripravljali katoličani in protestanti. Leta 1996 je izšel Standardni prevod SP, ki je dosledno preveden po izvirniku.                                                                                                                                                                                                                                                                            Po:              U. Flisar

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

93. Kaj predstavlja Jezusovo srce?

Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem. Njegovo srce, prebodeno za naše zveličanje, je simbol tiste neskončne ljubezni, s katero Jezus ljubi Očeta in prav vsakega človeka.

94. Kaj pomeni izraz: "Spočet od Svetega Duha ..."?

To pomeni, da je Devica Marija spočela večnega Sina v svojem naročju od Svetega Duha in brez sodelovanja moža: "Sveti Duh bo prišel nadte" (Lk 1,35), ji je rekel angel ob oznanjenju.

95. "... rojen iz Marije Device": zakaj je Marija resnično Božja Mati?

Marija je resnično Božja Mati, ker je Jezusova Mati (Jn 2,1; 19,25). Tisti namreč, katerega je spočela od Svetega Duha in ki je postal resnično njen Sin, je večni Sin Boga Očeta. Je Bog sam.

96. Kaj pomeni brezmadežno spočetje?

Bog je milostno izbral Marijo pred vso večnostjo, da bi bila Mati njegovega Sina: da bi izpolnila tolikšno poslanstvo, je bila spočeta brezmadežna. To pomeni, da je bila Marija po božji milosti in glede na zasluženje Jezusa Kristusa obvarovana izvirnega greha že od svojega spočetja.

97. Kako Marija sodeluje z odrešenjskim božjim načrtom?

Marija je po božji milosti ostala brez vsakega osebnega greha vse svoje življenje. Je "milosti polna" (Lk 1,28), "vsa sveta". Ko ji angel oznani, da bo rodila "Sinù  Najvišjega" (Lk 1,32), svobodno izreče svojo privolitev s "poslušnostjo vere" (Rim 1,5). Marija sama sebe v celoti izroči osebi in delu svojega Sina Jezusa, ko z vsem srcem sprejme odrešenjsko božjo voljo.

 OBVESTLA IN NAPOVEDI:

* 21. 1. izročitev Svetega pisma birmancem; popoldne ogled jaslic z avtobusom - ob 13.30.

* Življenje svetnikov, povezanih z župnijo Teharje: v soboto, 27. 1. ob 19.00 v naši dvorani.

* 28. 1. obletnica porok - zakonskih jubilejev, ob 15.00.   * Kulturni dan: 7. 2. - Janko Krištof.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Štore-Lipa; januar: Bukovžlak; februar: Pečovje.

Kompole: december: Kompole; januar: Ogorevc in Draga; februar: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.