06.01.2024

Oznanila za nedeljo jezusovega krsta za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

7. 1. 2024

ob 8.00 za + Ljudmilo (30.obl.), Mihaela in Marijo Verdev, starše Žlaus, Frideriko Rom

ob 10.00 za žive in rajne farane ter v zahvalo

Severin, opat

Ponedel., 8. 1.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za zdravje

Andrej Corsini, škof

Torek, 9. 1.

ob 18.00 za + Ivana Drofenika

Gregor Niški, škof

Sreda, 10. 1.

ob 7.00 za + Danija Jamnikarja

Pavlin Oglejski

Četrtek, 11. 1.

ob 18.00 za + Ano in Maksa Fišer

* Gajšek za + Ivana Urleba

Tatjana (Tanja)

 Petek, 12. 1.

ob 7.00 za + Ano Škarlin, 30. dan

* Gajšek za + Jožefa Stojana

Veronika, devica

Sobota,13. 1.

 ob 18.00 za + Marijo (3. obl.) in Ludvika Cmok

2. NEDELJA m. l., ned. verskega tiska

 Nedelja,

14. 1. 2024

ob 8.00 za + Antona in Nežo Košec, Leopolda, Terezijo in Zinko Jecl ter sorodnike

pri sv. Ani ob 10.00 za žive in rajne farane ter v zahvalo

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

7. 1. 2024

ob 10.00 za + Jožefo Hrovat, osmina

Andrej Corsini, škof

Torek, 9. 1.

ob 18.00 za + Ivana Jurkoška, (obl.)

Veronika, devica

Sobota,13. 1.

ob 9.00 za + Franca in Jožefo Hrovat, starše Šafran in sorod.

2. NEDELJA m. l., ned. verskega tiska

 Nedelja,

14. 1. 2024

ob 10.00 za + Dorotejo Čadej,(obl.) in v zahvalo

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Haralda Flajsa, 79-letnega, iz Kompol. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma:  Vse, kar je rojêno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?

Za nasmeh: Eskim pred sodiščem v New Yorku. »Dobro pomislite,« pravi sodnik, »morate dokazati, kje ste bili v usodni noči.« – »To bo težko, gospod sodnik,« godrnja Eskim, »pri nas traja noč od novembra do februarja.«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. JANUARJA

V župniji Teharje počasi zaključujem blagoslove domov. Danes in jutri bom blagoslavljal še po Pečovju in Osenci, nekaj domov pa mi je ostalo še po Lipi. Te bi rad obiskal še v torek. Če sem koga zgrešil ali ga ni bilo doma, pa bi želel blagoslov, naj me pokliče, da se dogovorimo. Lepo se zahvalim za sprejetje in gostoljubje, za skupno molitev in kratko, a prijazno srečanje, ki utrjuje povezanost z Bogom in povezanost v župniji. Vesel sem, da sem vas lahko obiskal in upam, da boste tudi vi poživili povezanost z župnijo. Zadnja leta opažam, da nekaterih faranov več ne vidim - ne le ostarelih, ti bi radi prišli, pa ne morejo več - ampak mlajših ter staršev z otroci, ki so se odtujili. Mi je težko in vas vabim, da se vračate. Hvala tudi za dar, ki ste ga namenili, večji del bom namenil za kurjavo. Še enkrat želim vsem posameznikom in družinam v župniji Teharje in župniji sv. Lovrenc zdravja, blagoslova in božje milosti vso leto.

Prihodnjo nedeljo po sv. maši ob 8.00 bo LPZ Štore prepeval božične pesmi. Lepo vabljeni. 10. maša prihodnjo nedeljo bo pri sv. Ani - pred godom sv. Antona. Po maši bo licitacija krač, klobas, salam in drugih mesnih izdelkov. Vabim, da jih prinesete in drugi, da jih kupite. Izkupiček je za cerkev sv. Ane.

Ob prelomu leta se s hvaležnostjo oziramo nazaj in z upanjem naprej. Lepo se zahvalim za sodelovanje duhovnemu pomočniku g. Gajšku in vsem, ki  na različne načine pomagate pri katehezi, bogoslužju in dobrodelni pomoči. Prav tako se zahvalim za molitve in darove, ki jih namenjate župniji ali duhovniku osebno, prav tako za čestitke. Četudi je bilo leto težko, smo vendar doživeli ali storili veliko dobrega. Na pozabimo na to. V nekaj številkah poglejmo dejavnost v župniji Teharje in župniji sv. Lovrenc.

V župniji Teharje: Pogrebi: lani je bilo pri nas 29 pogrebov (predlani 35), od tega 15 žensk, 14 moških. Najstarejši Simonič Anton (95 let), najmlajši Korošec Jože (58 let). Najstarejša je bila Oprešnik Pavlina (93 let), najmlajša Obreza Sonja (59 let). Povprečna starost je bila 77,8 let. Žal so le za tri oskrbeli za zakramente! 12 jih je umrlo zaradi težav s srcem, 5 zaradi raka, 5 zaradi pljučnice.

Krsti: bilo je 16 krstov (lani 12), 8 deklet in 8 fantov, le 5 iz cerkveno sklenjenega zakona, 3 iz civilnega, 8 nezakonskih.

Poroke: sv. zakon je sklenil le 1 par (predlani 5), nekaj naših faranov je bilo poročenih drugod.

V župniji smo namestili samooskrbno elektrarno, novo kritino na garažah, prepleskali polkna in posadili drevesa po vremenski ujmi.

V župniji sv. Lovrenc: Pogrebi: imeli smo 24 pogrebov (lani 27), 15 žensk, 9 moških; le 3 so bili prevideni, nekaj jih je prejemalo zakramente; najstarejša Angela Kojnik (98 let), najstarejši je bil Jože Plank, (92 let), najmlajša Vida Maček (65 let), najmlajši Pavić Petar (74 let), povprečna starost 77,1; vzrok smrti: srce 9, rak 6, oslabelost 4.

Krsti: 5 krstov (lani 2), 2 iz cerkveno sklenjenega zakona, 3 nezakonski; 3 fantje in 2 dekleti.

Poroke: 1 poroka (lani 2), nekaj porok je bilo drugod.

Večja dela: sanirali smo odvodnjavanje vode, prebelili smo kletne prostore v župnišču, nismo še uspeli izdelati vhodnih vrat v cerkev. Iz obeh župnij smo imeli 16 prvoobhajancev, 15 birmancev, skupno pa 130 vseh veroučencev.

Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, vrata k življenju v Duhu in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. Krst je zakrament prerojenja po vodi v besedi. Po krstu se osvobodimo greha in se prerodimo v Božje otroke. Postanemo Kristusovi, se včlenimo v Cerkev ter postanemo soudeleženi pri njenem poslanstvu. Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, vrata k življenju v Duhu in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. Krst je zakrament prerojenja po vodi v besedi. Po krstu se osvobodimo greha in se prerodimo v Božje otroke. Postanemo Kristusovi, se včlenimo v Cerkev ter postanemo soudeleženi pri njenem poslanstvu.                                                                                                                                                                                  Povzeto po KKC 1213

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

85. Zakaj je Božji Sin postal človek?

               Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja si je Božji Sin v naročju Device Marije  po delovanju Svetega Duha privzel meso. Nas grešnike je hotel spraviti z Bogom, nam oznaniti njegovo neskončno ljubezen, biti za nas vzor svetosti in nas napraviti "deležne božje narave".

86. Kaj pomeni beseda "učlovečenje"?

               Cerkev z besedo "učlovečenje" označuje skrivnost čudovitega združenja božje in človeške narave v eni sami božji osebi Besede. Da bi izvršil naše odrešenje, se je Božji Sin učlovečil, postal je "meso" (Jn 1,14), resnično človek. Vera v učlovečenje je razločilno znamenje krščanske vere.

87. Na kakšen način je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek?

               Jezus je neločljivo pravi Bog in pravi človek, v edinosti svoje božje osebe. On, Božji Sin, ki je "rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom", je postal pravi človek, naš brat, in sicer ne da bi prenehal biti Bog, naš Gospod.

88. Kaj v tem pogledu uči kalcedonski koncil (leta 451)?

Cerkveni zbor v Kalcedonu uči izpovedovati, da "je Sin, naš Gospod Jezus Kristus, popolnoma isti. Isti je popoln v božanstvu in popoln v človeškosti; resnično Bog in resnično človek, obstoječ iz razumne duše in iz telesa. Prav isti je enakega bistva z Očetom po božanstvu in enakega bistva z nami po človečnosti, v vsem nam enak razen v grehu (Heb 4,15). Pred vsemi veki je bil rojen iz Očeta po božanstvu, v poslednjih dneh pa je bil isti zaradi nas in zaradi našega zveličanja rojen iz Device Marije, Božje Matere, po človeški naravi."

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

V nedeljo, 14. 1., po sv. maši ob 8.00 koncert božičnih pesmi: LPZ Štore; ob 10.00 pri sv. Ani licitacija krač in drugih izdelkov; 28. 1. obletnica porok - zakonskih jubilejev.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Štore-Lipa; januar: Bukovžlak; februar: Pečovje.

Kompole: december: Kompole; januar: Ogorevc in Draga; februar: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.