02.12.2023

Oznanila za 1. Adventno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

1. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 12. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Maksa (3. obl.) in Ano Fišer

Janez Damaščan

Poned., 4. 12.

ob 7.00 za zdravje in v dober namen

Sava, opat,

puščavnik

Torek, 5. 12.

ob 7.00 za + Matildo, Stanislava in Timoteja Smole

ob 18.00 Miklavževanje za otroke

Nikolaj (Miklavž)

Sreda, 6. 12.

ob 18.00 za + Amalijo Obrez

Ambrož, škof

Četrtek, 7. 12.

ob 18.00 za + Ivana Urleba, osmina

* Gajšek za + Petra Pavića

Brezmadežna

 Petek, 8. 12.

ob 8.00 za + Marijo Junger

ob 18.00 za + Antona Turka

Valerija, mučenka

Sobota, 9. 12.

ob 18.00 za + Terezijo in Štefana Luževič

2. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

10. 12. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožefo Zupanc, Vinka Gučka in starše Zajtl

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

1. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 12. 2023

ob 10.00  za + Dragico Korez

Sava, opat, puščav.

Torek, 5. 12.

ob 18.00 za + Franca Horvata

Brezmadežna

 Petek, 8. 12.

ob 18.00 za + Angelo Kojnik

Valerija, mučenka

Sobota, 9. 12.

ob 9.00 za + Janka Zimška ter starše Zimšek in Klinar

2. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

10. 12. 2023

ob 10.00  za + Francija in Stanka (obl.) Štarkel ter starše Frančiško in Alojz Žohar

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Bratje in sestre, milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu. (1 Kor 3, 7)

Umrla je Pavlina Oprešnik, roj. Strašek. Pogreb bo v torek, 6. 12. Ob 14.00. Bog ji daj večni mir in pokoj.

 Za nasmeh: SANJE - "Moja žena je nocoj sanjala, da je poročena z velikim bogatašem," pripoveduje neki poročen moški svojemu delovnemu kolegu. - "Bodi vesel, da sanja! Moja žena je tako prepričana o belem dnevu!"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. – 10. DECEMBRA 2023 Danes je 1. adventna nedelja, začetek pričakovanja in priprave na Gospodovo rojstvo v Betlehemu. Cerkev nam daje pred največjimi prazniki čas duhovne in zunanje priprave na vredno obhajanje svetih skrivnosti. Pred veliko nočjo je postni čas, ki nas vzgaja v odpovedi in spokornosti, pred božičem pa adventni čas, ki nas vabi k notranji usmerjenosti, pripravi srca za božji prihod, pa tudi pripravi doma in občestva vernih za obhajanje praznika. V tem času je lep simbol adventi venec.

V okviru verouka smo letos s pomočjo sodelavk iz župnije in staršev veroučencev izdelali lepe adventne venčke, ki naj spremljajo naše družine, jih povezujejo v adventnem vzdušju pogovora, molitve in pesmi. Danes bomo venčke blagoslovili pri sv. maši ob 10.00 na Teharjah in v Kompolah. Ob tem spomnim na adventni koledar, ki nas nagovarja z zgledom življenja misijonarja Ernesta Sakside in številnimi lepimi mislimi in spodbudami. Za otroke je tudi lepa priložnost za dobrodelnost: OTROCI ZA OTROKE. V adventnem koledarju naj izrežejo hranilnik, vanj skozi advent in čez novo leto zbirajo denar za lačne otroke, za tri kralje pa prinesejo k jaslicam, da pošljemo pomoči potrebnim. Nekaj koledarjev je na razpolago še v cerkvi zadaj. Spodbujam družine, da jih prebirate ob večerih.

Veliki dobrotnik otrok sv. Miklavž trka na naša vrata. V cerkvi na Teharjah se bo oglasil v torek, 5. 12., ob 18.00. Po kratkem bogoslužju bo nagovoril otroke in odrasle in s pomočjo dobrotnikov obdaril male otroke in naše veroučence. Miklavž je s svojo neminljivo dobroto pričevalec božje ljubezni in je spodbujevalec tudi naše dobrote, da bi znali deliti, kar imamo na preprost, skrit način. Lepo vabljeni, da ga obiščemo in mu sledimo.

V nedeljo, 10. 12., ob 10.00 imamo prvo srečanje za botre in starše letošnjih birmancev. Botrstvo je lepa ustanova za mlade kristjane, če jo prav razumemo in jo vršimo. Želim pomagati botrom pri razumevanju tega poslanstva in dostojanstva.

Za lepo pripravo na božič letos spodbujam, da bi naredili tudi svoje družinske jaslice. Mineva namreč 800 let, kar je sv. Frančišek pripravil prve (žive) jaslice v votlini Grecio. Zato razpisujem natečaj za najlepše letos izdelane domače jaslice. Poleg veroučencev lahko sodelujete pri izdelavi jaslic tudi starši ali drugi člani družine. Jaslice bi izdelali do 15. decembra in jih prinesli v cerkev na Teharje, kjer bomo pripravili razstavo in najlepše tri nagradili. V cerkvi bi ostale na ogled do 4. adventne nedelje, ko jih boste vzeli in potem postavili pri vas doma na primerno mesto. Lahko uporabite različne materiale, izberete poljubno velikost in motive. Vsekakor naj bo v jaslicah Jezus, ob njem še Marija in Jožef, ostale figure (angel, zvezda, ovce, pastirji, kralji...) pa vključite po svoji presoji. Najlepše tri bomo nagradili.

V petek je lep Marijin praznik - Brezmadežna. Spominjamo se spočetja device Marije, ki jo je Bog obvaroval vsakega greha. Lepo vabim k sveti maši: dopoldne ob 8.00 in zvečer ob 18.00.

V Salezijanskem mladinskem centru Celje organiziramo večere za mlade (dijake in študente) v sklopu našega novonastalega programa, imenovanega Katoliški inkubator. Večeri so namenjeni druženju in pogovoru ob različnih zanimivih temah, ki zanimajo mlade. Tokrat bomo pripravili srečanje pred božičem z adventno temo. Katoliški inkubator bo potekal v  petek, 8. 12. 2023 ob 19.30, v salezijanskem mladinskem centru v Celju. Podpiram in vabim mlade, da se udeležijo.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

75. V čem obstaja prvi človekov greh?

               Skušan od hudiča je človek pustil umreti v svojem srcu zaupanje do svojega Stvarnika, in nepokoren Bogu, hotel biti "kakor Bog" brez Boga in mimo Boga (1 Mz 3,5). Tako sta Adam in Eva takoj izgubila milost prvotne svetosti in pravičnosti zase in za vse ljudi.   

76. Kaj je izvirni greh?

               Izvirni greh, v katerem se rodijo vsi ljudje, je stanje pomanjkanja prvotne svetosti in pravičnosti. Je greh, ki smo si ga "nakopali", ne "storili"; je stanje rojstva, ne osebno dejanje. Zaradi enote izvira vseh ljudi izvirni greh prehaja na Adamove potomce s človeško naravo "ne po posnemanju, ampak po razmnoževanju". To prenašanje izvirnega greha je skrivnost, ki je ne moremo v polnosti razumeti.

77. Katere druge posledice povzroča izvirni greh? 

               Posledica izvirnega greha je, da je človeška narava, ne da bi bila povsem pokvarjena, ranjena v svojih naravnih močeh, podvržena nevednosti, trpljenju, gospostvu smrti, in nagnjena h grehu. To nagnjenje imenujemo concupiscentia - poželjivost.

78.  Kaj je storil Bog po prvem grehu?

               Po prvem grehu je bil svet preplavljen z grehi, a Bog ni zapustil človeka v oblasti smrti, marveč mu je  - v "protoevangeliju" (1 Mz 3,15) - skrivnostno oznanil zmago nad zlom in dvig iz padca. To je prvo oznanilo odrešujočega Mesija. Zato bo padec imenovan celo srečna krivda, ker "je bila vredna imeti takšnega in tako velikega Odrešenika" (Velikonočna vigilija).

 

1. .adventna nedelja - blagoslov adventih vencev: 3. 12. 2023. Brezmadežna: 8. 12. 2023.

Srečanje birmanskih botrov: 10. 12. ob 10.00; adventna spoved 17.12. Teharje in Kompole

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.