25.11.2023

Oznanila za praznik KRISTUSA KRALJA za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! (Mt 25,31

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

26. 11. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00  za + Marijo Lamut

Modest in Virgil

Poned., 27. 11.

ob 7.00 za + Karla Jamnika

Katarina Laboure

Torek, 28. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Saturin, mučenec

Sreda, 29. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 3

Andrej, apostol

Četrtek, 30. 11.

ob 18.00 za + Franca Kovača

* Gajšek za + Jožeta Planka

Karel de Foucald

 Petek, 1. 12.

ob 7.00 za + Antona Simončiča

Vivijana, mučenka

Sobota, 2. 12.

ob 18.00 za + Milana Vipotnika, brate Vipotnik, starše Hrvatič

1. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 12. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Maksa (3. obl.) in Ano Fišer

SVETE MAŠE V KOPOLAH 

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

26. 11. 2023

ob 10.00  za + Jurija Roma

Katarina Laboure

Torek, 28. 11.

ob 18.00 za + Danico Oberžan

Saturin, mučenec

Sreda, 29. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 3

Karel de Foucald

 Petek, 1. 12.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 4

Vivijana, mučenka

Sobota, 2. 12.

ob 9.00 za + Justiko in Albina Malgaj

1. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 12. 2023

ob 10.00  za + Dragico Korez

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Ivan Urlep, 77-letni iz Prožinske vasi. Pogreb bo v torek ob 15.00. Bog mu daj večni mir.

Iz svetega pisma: ›Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ (Mt 25, 31)

Za nasmeh: V NEBESA - Župnik pri maši za otroke: "Naj dvigne roko, kdor bi rad šel v nebesa! No, Marko, kaj je pa s tabo? Ti nisi dvignil roke." - "Ne smem. Mama mi je rekla, da moram iti iz cerkve naravnost domov."

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. NOVEMBARA DO 3. DECEMBRA 2023

Danes obhajamo praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Govori nam, da svet ni prepuščen v roke slabim vladarjem ali ideologijam, ampak je vesoljni gospodar Bog, Jezus Kristus, ki bo ob koncu sveta sodil vse ljudi po meri ljubezni in dobrote, ki jo izkazujemo bližnjemu. (Mt 25, 31-46)

Prihodnja nedelja je že 1. adventna, začetek pričakovanja in priprave na Gospodovo rojstvo v Betlehemu. Cerkev nam daje pred največjimi prazniki čas duhovne in zunanje priprave na vredno obhajanje svetih skrivnosti. Pred veliko nočjo je postni čas, ki nas vzgaja v odpovedi in spokornosti, pred  božičem pa adventni čas, ki nas vabi k notranji usmerjenosti, priprave srca za božji prihod, pa tudi priprave doma in občestva vernih za obhajanje praznika. V tem času je lep simbol adventi venec.

V okviru verouka smo se letos dogovorili, da bomo prihodnjo veroučno uro izdelovali adventne venčke. Lepo vabimo starše, da se nam pridružijo in prinesejo okraske in sveče.

Za otroke 1., 2., 3., in 4. razred bomo imeli skupno delavnico jutri, v ponedeljek, od 16.30 do 18.00 v župnijski dvorani (pod veroučnimi učilnicami) na Teharjah. Višji razredi pa v četrtek v sklopu veroučne ure ob 15. in 16. uri. Prihodnjo nedeljo pa venčke prinesemo k blagoslovu k sveti maši ob 10.00 na Teharjah ali v Kompolah. Lepo vabljene tudi druge družine ali posamezniki, da pripravite vence in jih prinesete k blagoslovu, doma pa v adventu ob njih molite in se pogovarjate. Za otroke je tudi lepa priložnost za dobrodelnost: OTROCI ZA OTROKE. V adventnem koledarju naj izrežejo hranilnik, vanj skozi advent in čez novo leto zbirajo denar za lačne otroke, za tri kralje pa prinesejo k jaslicam, da pošljemo pomoči potrebnim.

Za lepo pripravo na Božič letos spodbujam, da bi naredili tudi svoje družinske jaslice. Mineva namreč 800 let, kar je sv. Frančišek pripravil prve (žive) jaslice v votlini Grecio. Zato razpisujem natečaj za najlepše letos izdelane domače jaslice. Poleg veroučencev lahko sodelujete pri izdelavi jaslic tudi starši ali drugi člani družine. Jaslice bi izdelali do 15. decembra in jih prinesli v cerkev na Teharje, kjer bomo pripravili razstavo in najlepše tri nagradili. V cerkvi bi ostale na ogled do 4. adventne nedelje, ko jih boste vzeli in potem postavili pri vas doma na primerno mesto.

Lahko uporabite različne materiale, izberete poljubno velikost in motive. Vsekakor naj bo v jaslicah Jezus, ob njem še Marija in Jožef, ostale figure (angel, zvezda, ovce, pastirji, kralji...) pa vključite po svoji presoji ali možnostih. Najlepše tri bomo nagradili.

Ta teden je posvečen dobrodelnosti. Imenujemo ga teden Karitas. V sredo je romanje sodelavcev Karitas iz vse Slovenije na Ponikvo, kje bo molitvena ura ob 11.00 in sveta maša ob 12.00. Zvečer ob 20.00 bo v dvorani Golovec tradicionalni koncert Klic dobrote, preko katerega se zbirajo sredstva za pomoč družinam v stiski. Koncert prenaša TV Slovenija, vendar je biti tam v živo veliko več. Lepo vabim in spodbujam k obisku. Vstopnice je mogoče dobiti tudi tam še pred samim koncertom.

Od 1. do 6. decembra bo Slovenijo obiskal misijonar Pedro Opeka. Misijonsko središče Slovenije vabi na osrednji dogodek, kjer boste Pedra Opeko lahko v živo srečali:

sveta maša z nagovorom v nedeljo, 3. decembra, ob 15. uri v mariborski stolnici.

Danes lahko vidimo, kako vladajo uspeh, moč, denar in oblast, zaradi česar težko sprejmemo Kristusa Kralja, kralja, ki je postal služabnik najmanjših in najbolj ponižanih, kralja, katerega prestol je križ. Pa vendar se ravno tako razodeva Kristusova slava. V ponižnosti svojega zemeljskega življenja najde oblast za sodbo sveta. Vladati je zanj služiti. Tudi mi moramo slediti to pot služenja, biti pozorni na krik ubogega, šibkega in odrinjenega. Krščeni ve, da ga njegova odločitev slediti Kristusu lahko vodi do velikih žrtev, včasih tudi do žrtvovanja življenja.                                                                                                                                           Benedikt XVI.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

               71. Kakšno razmerje je Bog postavil med možem in ženo?

Mož in žena, ustvarjena od Boga, imata enako dostojanstvo  kot človeški osebi. Hkrati drug drugega dopolnjujeta v svoji moškosti  in ženskosti. Bog ju je hotel drugega za drugega, kot občestvo oseb. Skupaj sta tudi poklicana, da predajata naprej človeško življenje,  ko sta v zakonu "eno meso" (1 Mz 2,24), in da si kot božja "oskrbnika" podvržeta zemljo.

               72. Kakšno je bilo prvotno človekovo stanje po božjem načrtu?

Bog, ki je ustvaril moža in ženo, jima je dal posebno deležnost pri svojem božjem življenju, v svetosti in pravičnosti. Po božjem načrtu človeku ni bilo potrebno ne trpeti ne umreti. Poleg tega je vladala popolna harmonija v človeku samem, harmonija med ustvarjenim bitjem in Stvarnikom,  med možem in ženo, kakor tudi med prvima zakoncema in celotnim stvarstvom.

               73. Kako razumemo stvarnost greha?

Greh je prisoten v zgodovini človeka. Takšna stvarnost se razjasni samo v luči božjega razodetja in zlasti v luči Kristusa Odrešenika vseh, ki je dal, da se je še bolj pomnožila milost tam, kjer se je pomnožil greh.

               74. Kaj je padec angelov?

Ta izraz pove, da so bili satan in drugi zli duhovi, o katerih govorita Sveto pismo in izročilo Cerkve, najprej dobri angeli, ki jih je ustvaril Bog. A postali so   zlobni, ker so s svobodno in nepreklicno izbiro odklonili Boga in njegovo kraljestvo; tako so začeli pekel. Padli angeli skušajo pridružiti človeka svojemu uporu zoper Boga; a Bog v Kristusu zagotavlja svojo gotovo zmago na hudičem.

 

NAPOVEDI IN INFORAMACIJE

 

Romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo in koncert Klic dobrote: v sredo, 29. 11. 2023.

1. adventna nedelja - blagoslov adventih vencev: 3. 12. 2023. Brezmadežna: 8. 12. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.