17.11.2023

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH ZA ŽUPNIJO TEHARJA IN ŽUPNIJO SV. LOVRENC

Ob  prazniku vseh svetih ste prosili, da po vaših namenih molimo za vaše rajne. Molitev smo opravili na Teharjah in v Kompolah 1. novembra, po teh namenih in darovih pa darujemo svete maše po vaših namenih, kot vidite spodaj. Razdeljene so v skupine in tako opravljamo svete maše, razpored pa je v Utripu. Nekja sva jih z g. Gajškom že darovala, nekaj jih še bova. Vabiva vas, da se udeležite, če je mogoče.

SVETE MAŠE PO MOLITVENEM SPOMINU TEHARJE  1

 

ZA HRVATIČEVE IN GOLOGRANČEVE;  ZABUKOVŠKOVE IN ZDOLŠKOVE.

 

TEREZIJO IN ŠTEFANA LUŽEVIČ

 

STARŠE ULAGA, SESTRO IN BRATA; STARŠE KUKOVIČ , BRATA IN SESTRE

 

KARLA KNAFELCA  IN STARŠE, STARŠE LEČNIK , SESTRI MARIJO IN ŠTEFKAO TER SANDRIJA VODENIKA

 

JUSTIKO IN ALBINA MALGAJ, STARŠE MALGAJ IN FLIS

 

DANIJA LENARDIČA, SILVO, RIHARDA, MIHAELA, ROZALIJO,

SANDIJA VODENIKA, FRANCA, TEREZIJA, FRANCIJA,

FRANČIŠKO LEČNIK, JERNEJA, MARIJO,

VLADA TERŽANA, ŠTEFKO, JERNEJA, KATJO GABER,

ALENKO IN MLADENA PASARIČ, KARLA KNAFELCA,

FRANJO IN ALOJŠA ZUPANC,

CARMEN ROGELŠEK, JOŽETA IN MARICO KUMBERGER,

ŽRTVE 2. SVETOVNE VOJNE, POKOPANE V BLIŽNJEM GOZDU,

 

RODBINO ZIMŠEK, MARICO IN ERNESTA PECL, RODBINO TERŽAN IN ZUPANC, FANIKO IN IVANA JERŠIČ

 

FRANCIJA KAČA, STARŠE JAKOB IN FRANČIŠKO KAČ

 

GOLOGANČEVE IN ZDOLŠKOVE RAJNE

 

FANIKO, STANKA IN STANIJA KRAGELJ, RAJNE IZ DRUŽINE KRAGELJ IN OJSTERŠEK

 

IVAN PERČIČA, STARŠI, BRATJE IN SESTRE,

 

JOŽETA IN STARŠE GABRŠČEK; ANKO IN STARŠE  VRHOVŠEK TER SORODNIKE

 

TONETA ŠELIHA IN STAŠE

 

LJUDMILO, 2 JOŽETA, STANETA IN MILICO JESENEK; TONETA IN JELKO SIMONČIČ

 

PETRA, STARŠE, MIRKA IN VLADA PAVIĆ

STARŠE VINKA IN  MILICO, NEŽIKO IN MATEVŽA NEŽMAH

 

FRANCA IN MARGARETO OCVIRK TER MARIJO PLAČAK; JOŽETA IN ANE ŽOHAR TER DRUŽINO KOVAČIČ

 

SVETE MAŠE PO MOLITVENEM SPOMINU TEHARJE  2

 

FRICA IN ANO REZAR TER VIDO BORŠIČ; JOŽETA IN ANO SVETELŠEK TER VERONIKO GLASET

 

STARŠE VIKTORJA IN EMO RAZAR, SESTRO PAVLO IN BRATE MARTINA, DRAGOTA IN RAFKA ;

DVA IVANA IN CEECILIJO CAGLIČ; PAVLINO IN IGNACA SEIBERL; POKOJNE IZ DRUŽIN CAGLIČ, ŠTEFANČIČ, NARAKS IN REZAR; ANICO GERŠAK; JOŽEFO GRUM; DUHOVNIKE IVANA KORENA, MARJANA ROZMANA, MARTINA PANIČA IN ALOJZA PAVLIČA; SORODNIKE, DOBROTNIKE IN ZNANCE

 

ANO IN MAKSA FIŠER

 

ROZMANOVE

 

IVANA IN SILVO PERČIČ

 

IVANA KUMPERGERJA IN STARŠE MARIJO IN ŠTEFANA LUŽAR

 

IVANA IN JULIJANO BURGER; ZVONKA PTIČKA, ZA RODBINO HRASTNIK IN BELEJ

 

IVANA IN ROZALIJO KRENSIK; STARŠE BAUMGARTNER; TEREZIJO BELAK; KATARINO IN GABRIJELA LADSTATTER

 

RODBINO SIMONČIČ-ZIDANŠEK; ANO ŠTANTE, FANIKO ŠTIGLIC IN RODBINO; ZA VSE POKOJNE IZ ŽUPNIJE TEHARJE,

STARŠE REZAR, BRATE TINETA, RAFKOTA, DRAGOTA IN SESTRO MATEJO; ZA STARŠE BRATUŠA IN BRATA TONETA, TEHARSKE DUŠNE PASTIRJE

 

STARŠE SIVKA, STARŠE KRAJNC IN AMALIJO

 

STARŠE VERDEV IN FANIKO, STARŠE ŽLAUS IN FRIDO ROM

 

STARŠE HELENO IN  FRANCA LEVEC; NEŽO IN FRANCA VEBER; JAKOBA IN KARLA OŽEG; MARIJO IN FRANCA VREČER; TEREZIJO IN ŠTEFANA LUŽEVIČ; ANO GUZEJ IN STARŠE

 

SVETE MAŠE PO MOLITVENEM SPOMINU TEHARJE  3

 

TONETA VIDMAJERJA IN STARŠE VIDMAJER

 

RAJNE RODBINE: ROZMAN,  ŠTOR IN TROBIŠ

 

JOŽETA HRASTNIKA ,

 

VIDA ZALOKARJA, STARŠE ŠUMEJ IN JOŽICO KUKOVIČ

 

FRANCA DOLENCA, ANO, JOŽEFO IN  GVIDONA ŠALOMONA

 

PAVLO IN JANKA LEBEN

 

ANTONA IN CECILIJO ŠKORJA

 

AMONOVE, IVANA IN ANICO SELIČ

 

EMILA IN ANO PERDIH

 

JOŽETA KARLETCA

 

MARIJO IN SPREČKA VOUK IN SORODNIKE

 

JANEZA JURKOŠKA, MARETA VRBANČIČA; MARIJO, KARLA IN DRAGOTA; STARŠE IN BRATE PAJK IN STARŠE JURKOŠEK

 

JOŽETA IN STANKO PEMIČ, BORISA PEMIČA IN RODBINO ROMIH

 

PETRA IN OLGO GRADIŠNIK; TEREZIJO IN IVANA PANTNER

 

MARINKO, MARIJO IN FRANCA OBERŽA IN ALOJZIJO STANIČ

 

DRUŽINO ZEVNIK IN KOMPOLŠEK

 

DRUŽINO ZEVNIK IN TUGOMIRJA SITARJA; ANO IN JOŽETA ŠKOBERNE

 

JOŽETA VODEBA IN STARŠE TOFANT-VODEB

 

ZA HRVATIČEVE IN GOLOGRANČEVE;  ZABUKOVŠKOVE IN ZDOLŠKOVE.

 

TEREZIJO IN ŠTEFANA LUŽEVIČ

 

RODBINO ROZMAN IN STARŠE HROVAT

 

 

SVETE MAŠE PO SPOMINIH ZA RAJNE PRI SV. LOVRENCU 1

JUSTIKO IN ALBINA MALGAJ, DRAGA FLISA  IN STARŠE MALGAJ IN FLIS;

IVANA MLAKARJA

RODBINO JOŠČEVO: JIŽEFA, JOŽEFO, JAKOBA:

RODBINO KOVAČEVO: GABRIJELO, ŠTEFANA IN JOŽETA;

RODBINO GAŠKOVO: JAKOBA, TEEREZIJO, ELIZABETO;

RODBINA ŠPULCERJEVA

RODBINO ZAKELŠKOVO: ALJOZA, VERONIKO, FRANCA PLANJŠEK; ANGELO HORJAK-KOVAČ, ZINKO MASTNAK, FRANCA KORBKARJA

JANKA ZIMŠKA, STARŠE KLINAR IN STARŠE ZIMŠEK

GREGORJA, KAROLINOIN MARIJO KROFLIČ, BRATE IN SESTRE

VIDO IN FRANCA MAJORANC TER RODBINO URHOVO

FRANCIJA IN STANKA ŠTARKEL, FRANČIŠKO IN AL0JZA ŽOHAR

STARŠE, RODBINE BERGLEZ,  DER, MUČ, BAUER, ROZIKO ROZMAN IZ SVETINE IN JULIJO GOLOČEVAC

NOZO IN JOŽETA TOVORNIK, SESTRO SLAVICO IN ŠTEFANA JURMANA, POKOJNE IZ DRUŽINE NOVAK IN TOVORNIK

STARŠE LJUDMILO IN JOŽEFA GRČAR, SESTRO ALBINO, RAJKA VERBIČA TER RODBINO GRČAR IN VERBIČ

ELIZABETO IN ZVONIMIRJA GOLOB; FRANCA AUŽNERJA, SLAVKA GORENJAKA , VERONIKO IN IVANA JELENC

FRANCA AUŽNERJA IN RODBINO; BETKO IN ZVONIMIJA GOLOB, RODBINO GAJŠEK -PUŠNA

RAJNE IZ RODBIN NOVAK IN KRALJ

RAJNE IZ DORBINE TRŽAN, MARJANA TRŽANA, EDIJA KOSTREVCA, STARŠE HERCOG,  STARŠE ZELIČ IN SILVO

SATRŠE LUDVIKA IN FRAČNIŠKO ZUPANC, BRATA EMILA, STARŠE MILANA IN ANTONIJE PASARIČ, BRATA ŠTEFANA, JOSIPA IN SESTRE;

JUSTINO, KARLA IN DRAGOTA FLIS; JUSTINO IN ALBINA MALGAJ;

MELITO IN FRANCA GORIŠEK;

ANICO IN ALOJZA ROMIH IN STARŠE; RODBINO POLAK

IVANKO IN JANKOTA ZUPANC, MARIJO IN AVGUSTA KOŠIR IN SORODNIKE

FRANCIJA SELIČ IN RODBINO SELIČ-VREČAR

FANIKO IN MARJANA SKAMEN

 

SVETE MAŠE PO SPOMINIH ZA RAJNE PRI SV. LOVRENCU 2

FRANCA IN MARIJO PLANK, RODBINO JAZBEC, STANKA SODINA, ANICO JOŠT IN PAVLO STEPIŠNIK

RAJNE IZ DRUŽIN TOFANT IN BUTINAR

STARŠE ROZALIJO IN ALOJZA ŽNIDAR, DVA BRATA, MARTINA IN ALOJZA; TOMAŽA, KATARINO TER RODBINO ŽNIDAR ; STANKA TRBOVCA IN POKOJNE SODELAVKE, RODBINI ŠUHEL IN JURAK

STARŠE ANTONIJO IN IVANA BUSER, JOŽETA IN CECILIJO GRAČNER, SESTRO ANICO IN FRANCIJA FIDLER, RODBINO BERČNIK IN GUNZEK IN ZA RAJNE DUHOVNIKE

KAROLINO IN STANISLAVA GODICELJ, ERIKO BREJC, SILVO GRILEC, POKOJNE IZ DRUŽINE KRESNIK IN GODICELJ

CIRILO IN JANEZA MLINAR, IN MARJANA TRŽANA

ANTONA GODICLJA, ALOJZIJO, EDIJA IN STAŠE GODICELJ;

GREGORJA IN KAROLINO KROFLIČ; BRATE, SESTRO IN SVAKINJE KROFLIČ

RAJNE BEČENIKOVE

IVANA JURKOŠKA

JOŽICO INA LEOPOLDA BUKOVŠEK;  MARIJO IN SILVESTA GAJŠEK

ZVONKA IN STARŠE PERTINAČ, STARŠE HRASTNIK, PAVLO STEPIŠNIK, TEREZIJO VODEB IN MARIJO ROMIH

IVANA IN MARIJO ŠTOR; ALOJZA BAROVIČA

STARŠE IVANA IN TEREZIJO KOVAČ; FRANCA IN IDO KOLAR; SORODNIKE , PRIJATELJE IN SOSEDE

ANTONA IN NEŽO KOŠEC TER SORODNIKE; LEOPLDA, TEREZIJO IN ZINKO JECL IN SORODNIKE

DORČIJA, NEŽO IN RODBINO GAJŠEK IN LAPORNIK

STARŠE , JOŽEFA IN TEREZIJO MULEJ, ZDENKO VREČAR, ANTONIJO ŠTURBEJ TER VSEH SORODNIKE

MARTINA GOLOGRANCA, STANIJA GAJŠKA IN SORODNIKE

JOŽEFA IN STARŠE STOJAN, RODBINO PEKOVO;

STAŠE KOLAR IN RODBINO

JOŽIJA STOJANA, RODBINE: PEKOVO, STOJANOVO IN OCVIRKOVO

KONRACDA IN IVANO MASTNAK; RODBINE ŠTANTE, KRAJNC IN MAGDALENC

SVETE MAŠE PO SPOMINIH ZA RAJNE PRI SV. LOVRENCU 3

STANKA KAMPOŠKA, RODBINO ROMIH IN SORODNIKE; JOŽETA, MARIJO IN ANICO ARZENŠEK

ZDRAVKA, SREČKA, ROZIKO IN JOŽETA ROMIH, RODBINI OBERŽAN IN TRAFELA TER TINETA SIVKA

MARIJO IN JOŽETA MARKOŠEK

FRANCA IN MARIJO GRČAR; STANKA IN FRANČIŠKE SALOBIR; FRIDE IN IVANA TREBOVC

ELIZABETO IN FRANCA GAJŠEK TER SORODNIKE; DOROTEJO IN VIDA ČADEJ

MARTINO VRHOVŠEK IN STARŠE ŽNIDAREC; ANKO IN STARŠE VRHOVŠEK; SORODNIKE

PETRA PAVIĆA, STARŠE PAVIĆ, MIRKA IN VLADA PAVIĆ; MARIJO IN MATEVŽA NEŽMAH, DVA BRATA IN DVE SVAKINJI NEŽMAH;

ANO IN FRANCA FERENČAK, AGATO IN FRANCIJA FERENČAK, KOMAŽA KOBALA;

MARIJO IN FRANCA GRČAR

MARTINA KORENJAKA, STARŠE IN RODBINE KORENJAK, MULEJ, GOLOGRANC, GABERC

ANGELO KOJNIK IN VOJKA DOBOVIČNIKA

JOŽETA MRAMORJA, SLAVICO PINTER IN SORODNIKE

PEPCO IN ANTONA GLAVAČ, MARJANCO ŠKORC, TILČKO IN STANETA MAJCEN IN SORODNIKE

RODBINO OJSTERŠEK IN BREZENŠEK IZ LAŠKA VASI, ZA VSE DUŠE V VICAH

DRUŽINO MAJCEN IN KLAJNŠEK

HINKA IN ANGELO KRAJNC; RODBINI KRAJNC IN HORVAT

IVANA GRAJŽLA IN ROBINO; MAKSA, JUSTINO IN BRATA MASTNAK IN RODBINO

ANTONIJO IN MARTINA KOLŠEK

JANEZA IN ANGLEO MRAMOR; IVANA PUŠNIKA

AMALIJO IN AVGUSTA DOBRAJC

IVANA, NADO IN ROMANA LUBEJ

GREGORJA IN KAROLINO KROFLIČ IN  RODBINO ; MARTINA IN  KRISTINO MAJORANC ; RODBINI ŠOLINC IN MAJORANC

RAJNE RODBINE STRAŠEK – HRVATIČ IN VIPOTNIK

SVETE MAŠE PO SPOMINIH ZA RAJNE PRI SV. LOVRENCU 4

MARIJO IN VIKTORJA OCVIRK TER JOŽEFA KLINARJA

FRANCIJA BRECLA IN STARŠE; STARŠE ŽALER IN RODBINO

RODBINO GOBEC; ANO IN ALOJZA PLAVŠTAJNER; FRANCA KOVAČA; ŠTEFANIJO IN JOŽETA ŠTOR IN ŠTEFANA KOLARJA

MARTINA ŽNIDARJA, STARŠE ROZALIJO IN ALOJZA ŽNIDAR; MARIJO IN VINKA DROBNE TER RODBINO

FRANCA, ŠTEFANIJO IN DANICO OBERŽAN IN RODBINO OBERŽAN; FERDINANDA IN ŠTEFANIJO KUNŠEK

RODBINO OBERŽAN, ANTONA, ZOFIJO IN NATAŠAO OBERŽAN

TER RODBINO VREČKO

STANKA FURLANIJA IN RODBINO

SREČAK TOFANTA IN STARŠE; MARTINA IN NEŽO ŠTOR IN RODBINO

MARTINA, MARIJO, GRETO, JANEZA,TEREZIJO IN IVANA SIKOŠEK;  IVANA IN JOŽETA SELIČ; ELIZABETO ERJAVEC IN DOROTEJO SAMEC

RODBINEKOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK; POKOJNE SOŠOLCE

MARIJO KROFLIČ, (BOGEČEVO)

PAVLA ŠUHLA; MARKA BREČKA, RODBINI ŠUHEL IN MASTNAK

TEREZIJO, JAKOBA IN ELIZABETO GAJŠEK IN RODBINO ŠPULCERJEVO; JOŽETA, GABRIJELO IN ŠTEFANA KOVAČ, RODBINO JOŠČEVO

FRANCA MASTNAKA; ALOJZA IN MATILDO BUSER; OLGO IN STANISLAVA ZABUKOŠEK; ANICO IN ANTONA MIHELČIČ; MARJANA IN MANJO MASTNAK

JANEZA IN ANGELO MRAMOR; LJUDMILO MRAMOR; ANTONA  IN JOŽETA MRAMOR IN ANO MASTNAK,

ZA STARŠE, SORODNIKE,  PRIJATELJE IN ZNANCE; ZA POZABLJENE DUŠE V VICAH

STANKA IN ANICO MULEJ, IVANA IN MARIJO MULEJ IN IVANA IN ANO CEHNER.

MARIJO IN JOŽETA MARKOŠEK; DRUŽINI MARKOŠEK IN PECIGUS

JURIJA ROMA, STARŠE DVORJAK IN SORODNIKE

ANTONA IN ANTONIJO MULEJ TER RODBINO