17.11.2023

Oznanila za 33. nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 11. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00  za + Valterja Voga

Edmund, kralj

Poned., 20. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 3

Darovanje Dev. Marije

Torek, 21. 11.

ob 18.00 za + Pavlo Šelih

Cecilija, mučenka

Sreda, 22. 11.

ob 7.00 za + Elizabeto Mišich, rod. Gajšek in Terezijo Zupanc

Klemen I., papež

Četrtek, 23. 11.

ob 18.00 za + Ivana Jurkoška

* Gajšek za + Jožeta Škoberne

Andrej Dung-Lac

 Petek, 24. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

Katarina Aleksan.

Sobota, 25. 11.

ob 18.00 za + Jožeta (30. obl.) in Marijo Markošek

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

26. 11. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00  za + Marijo Lamut

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 11. 2023

ob 10.00 za + Marijo in Viktorja Ocvirk ter Jožefa Klinarja

Darovanje Dev. Marije

Torek, 21. 11.

ob 18.00 za + Radico Kragelj

Katarina Aleksan.

Sobota, 25. 11.

ob 9.00 za + Jožefa Stojana, 30. dan

KRISTUS KRALJ

 Nedelja,

26. 11. 2023

ob 10.00  za + Jurija Roma

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi; moje telo koprni po tebi kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. (Ps. 63, 2)

Za nasmeh: Župnik razlaga pri verouku o vsemogočnem Bogu, o njegovi vsevednosti in vsemogočnosti. Da bi ponovili, vpraša: no, kdo vse ve in vse vidi? Roko dvigne Franci in odgovori: »Naša soseda«.

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. NOVEMBRA 2023

 

Lepo smo obhajali Martinovo nedeljo na Teharjah in se spominjali velikega svetnika sv. Martina, ki nas uči deliti. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in praznovanju.

Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Govori nam, da svet ni prepuščen v roke slabim vladarjem ali ideologijam, ampak je vesoljni gospodar Bog, Jezus Kristus, ki bo ob koncu sveta sodil vse ljudi po meri ljubezni in dobrote, ki jo izkazujemo bližnjemu. (Mt 25, 31-46)

Po molitvenih spominih še obhajamo svete maše za vaše rajne, kot ste prosili. Lepo vabim, da se vsaj kdaj te maše udeležite v Kompolah ali na Teharjah.

Člane in članice Župnijskega  sveta sv. Lovrenc lepo vabim na sestanek v petek, 24. 11., po sveti maši ob 18.00. Načrtovali bomo pastoralno dogajanje in prireditve pri sv. Lovrencu.

V teh lepih jesenskih dnevih mislimo že na praznike adventa in božiča. Spomnim, da naberete zelenje in okraske za adventni venec in jaslice. Letos bi radi v okviru verouka bolj poudarili.

Jezus nam z današnjo priliko sporoča, da Bog vsakemu človeku, skupaj z darom življenja zaupa tudi določeno poslanstvo. Sv. Gregor Veliki pojasnjuje, da Bog prav vsakemu daje dar, talent svoje ljubezni. Zato je potrebno posebno pozornost v vseh dejanjih namenjati prav ohranjanju te ljubezni. Brez nje bo človek – po besedah sv. Gregorja Velikega – deležen usode služabnika, ki ga je gospodar ob vrnitvi ukazal vreči v najglobljo temo.

Povabljeni smo k čuječnosti. To je drža osebe, ki ve, da se bo Gospod vrnil in bo hotel v nas videti sadove ljubezni. Prav ljubezen je glavni talent, ta temeljna dobrina. Nihče se ne more odtegniti skrbi, da bi obrodila sadove, saj brez nje vsak drugi dar ostaja puhel in brez vrednosti (prim. 1 Kor 13,3). Če nas je Jezus ljubil vse do darovanja svojega življenja (prim. 1 Jn 3,16), kako naj bi mi ne ljubili Boga z vsem svojim bitjem in druge z vsem srcem (prim. 1 Jn 4,11)? Samo z življenjem v ljubezni bomo tudi mi nekoč lahko deležni veselja našega Gospoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Benedikt XVI.

 Logika ljubezni: imam toliko, kolikor dajem

Prva dva služabnika iz današnjega evangelija sta zaupala in v veri odšla v življenje ter trgovala. V logiki Božjega kraljestva trgovanje pomeni daritev, pomeni ljubiti in pomeni sprejemati ljubezen. Ta dva sta torej vzela dar življenja zares in ga živela. Šla sta in se darovala. In toliko, kolikor sta darovala, sta ob koncu našla podvojeno. Tisti, ki je daroval pet talentov, je ob koncu našel pet drugih, tisti, ki je daroval dva, je na koncu našel štiri. To je logika ljubezni, ki ima toliko, kolikor daje.

Zadnji služabnik pa ostaja ujet v lastno podobo krutega in nasilnega gospodarja. Ob tem opisu trdega človeka, ki žanje, kjer ni sejal, in zbira, kjer ni raztresal, bi vsak pameten človek šel in skril ne le svojega talenta, ampak tudi samega sebe. Da bi le ubežal temu nasilnemu “bogu”. Kača je v človeško srce že v raju začela z zavistjo vrivati dvom in pačiti podobo Boga, ki naj ne bi dal vsega, ampak s človekom tekmuje in tako ostaja njegov bolj ali manj kruti gospodar. In ko človek nasede tej skušnjavi, ostaja mrtev. Tako že v polnosti okuša, kaj pomeni najgloblja tema, kjer je jok in škripanje z zobmi. Tak človek je že izven lepote Božjega življenja, ki pa vendarle pušča vrata odprta in vabi. Oče se je namreč že odločil dati Sina. V celoti. Za vse!

Na nas je torej, da si odgovorimo, kdo je “neki človek”. Nam danes evangelij zastavlja vprašanje: “Kaj pa ti praviš, kdo sem?” Oče ali gospodar? Tisti, ki prepozna Očeta in se v njem spozna obdarovanega, napolnjenega in zato hvaležnega, bo milosti prepoznaval na vsakem koraku, ker bo že gledal skozi oči, ki jih je oprala milost Kristusove žrtve. Tak bo sebe nenehno doživljal kot tistega, ki že ima in se mu bo še dalo! Zato samo tisti, ki prepozna Očeta, lahko zaživi kot sin in hči. Sinu pa ni več potrebno tekmovati in kupovati, saj ve, da lahko v hvaležnosti živi svojih pet talentov Božjega otroštva, ki ga kliče v svet, da bi s svojim življenjem “trgoval”, kar pomeni, ljubil in se daroval.             V celoti.                                                                                                            Po: https://portal.pridi.com/

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

66. V kakšnem smislu je človek ustvarjen po "božji podobi"?

    Človek je ustvarjen po božji podobi v smislu, da je zmožen v svobodi spoznavati in ljubiti svojega Stvarnika. Je edina stvar na tej zemlji, ki jo je Bog hotel zaradi nje same; samo človek je poklican, da bi bil po spoznanju in ljubezni deležen njegovega božjega življenja. Človek kot božja podoba ima dostojanstvo osebe: ni samo nekaj, marveč nekdo. Sposoben je spoznati samega sebe, se svobodno darovati ter stopiti v občestvo z drugimi osebami.

 67. Za kakšen cilj je Bog ustvaril človeka?

     Bog je vse ustvaril za človeka, toda človek je bil ustvarjen, da bi spoznaval Boga, mu služil ter ga ljubil, da bi mu na tem svetu prinašal v daritev in zahvalo celotno stvarstvo, da bi bil povzdignjen k življenju z Bogom v nebesih. Samo v skrivnosti učlovečene Besede res v jasni luči zasije skrivnost človeka, vnaprej določenega, da bi postal podoben učlovečenemu Božjemu Sinu, ki je "podoba nevidnega Boga" (Kol 1,15).

 68. Zakaj vsi ljudje sestavljajo enoto?

    Vsi ljudje sestavljajo enoto človeškega rodu zaradi skupnega izvora, ki ga imajo v Bogu. Bog je namreč "iz enega ustvaril ves človeški rod" (Apd 17,26). Vsi imajo enega samega Odrešenika in so poklicani, da postanejo deležni večne sreče v Bogu.

 69. Kako v človeku duša in telo sestavljata enoto?

     Človeška oseba je eno bitje, ki je hkrati telesno in duhovno. V človeku duh in tvar sestavljata eno samo naravo. Ta enota je tako globoka, da zaradi duhovnega počela, ki je duša, telo, ki je tvarno, postane človeško in živo telo, in je deležno dostojanstva božje podobe.

 

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo in koncert Klic dobrote: v sredo, 29. 11. 2023.

1. adventna nedelja: - blagoslov adventih vencev: 3. 12. 2023. Brezmadežna: 8. 12. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.