17.11.2023

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH ZA ŽUPNIJO TEHARJA IN ŽUPNIJO SV. LOVRENC

Ob  prazniku vseh svetih ste prosili, da po vaših namenih molimo za vaše rajne. Molitev smo opravili na Teharjah in v Kompolah 1. novembra, po teh namenih in darovih pa darujemo svete maše po vaših namenih, kot vidite spodaj. Razdeljene so v skupine in tako opravljamo svete maše, razpored pa je v Utripu. Nekja sva jih z g. Gajškom že darovala, nekaj jih še bova. Vabiva vas, da se udeležite, če je mogoče.