04.11.2023

Oznanila za 31. nedeljo - zahvalno -za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakníti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. (Mt 23, 3-5)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

31. NEDELJA Med   Letom, zahvalna

 Nedelja,

5. 11. 2023

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

pri sv. Ani ob 10.00  za žive in rajne farane; v zahvalo

Lenart, opat

Poned., 6. 11.

ob 7.00 za + dobrotnike

Engelbert, škof

Torek, 7. 11.

ob 18.00 v dober namen

Bogomir, škof

Sreda, 8. 11.

ob 7.00 za zdravo pamet in pošteno srce

Posvetitev             Lateranske bazilike

Četrtek, 9. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika, (5. obl.)

* Gajšek za

Leon Veliki, papež

 Petek, 10. 11.

ob 18.00 za + Mihaela Omerzu in starše Kolmanič

Martin, škof

Sobota, 11. 11.

ob 18.00 za + družino Potočnik, Arčan in Lavre

32. NEDELJA Med   Letom, MARTINOVA

 Nedelja,

12. 11. 2023

ob 10.00  za žive in rajne farane;

za + Justiko in Albina Malgaj;

za + Silvo in Ivana Perčič

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

31. NEDELJA Med   Letom, zahvalna

 Nedelja,

5. 11. 2023

ob 10.00 za + Dragico Korez

Engelbert, škof

Torek, 7. 11.

ob 18.00 za + Marjana Tržana, 2. obl.

Bogomir, škof

Sreda, 8. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 1

Leon Veliki, papež

 Petek, 10. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 2

Martin, škof

Sobota, 11. 11.

ob 9.00 za + Franca Horjaka

32. NEDELJA Med   Letom, MARTINOVA

 Nedelja,

12. 11. 2023

ob 8.00 za + starše, sestre, brata in sorodnike Jelovšek

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Bratje in sestre, med vami smo nastopali z vso ljubeznivostjo. S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato, ker ste se nam priljubili.

Za nasmeh: TURISTI »Mama, a na otoku Mallorca res živijo ljudožerci?« »Ne. Zakaj?«»Ko pa slišim, da tam domačini živijo od turistov.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 11. NOVEMBRA 2023

 

Danes je zahvalna nedelja. Kot običajno je na Teharjah pozna sv. maša pri sv. Ani. Druženje ob kavici ali soku bo prihodnjo, praznično nedeljo. Ob zahvalni nedelji se iskreno zahvalim vsem, ki ste tudi v tem letu župniji ali duhovnikom marsikaj dobrega storili. Najprej zahvala vsem, ki ste ožji sodelavci: duhovni pomočnik, ključarji, člani ŽPS, katehistinji, pevci, organisti, ministranti, animatorji, člani različnih skupin v obeh župnijah, in ostali pomočniki. Lepo se zahvalim vsem, ki skrbite za urejenost cerkva, župnišč in okolice, čistilkam in krasilkam, gospodinjam in vinogradnikom, vsem, ki molite in duhovno podpirate naše delo; hvala vsem dobrotnikom, rednim in izrednim, vsem, ki ste po svojih močeh velikodušno podprli tudi obnove naših bogoslužnih prostorov. Naj Bog bogato poplača vašo dobroto z zdravjem, razumevanjem in blagoslovom pri vašem delu. Hvala tudi vsem, ki meni osebno ali g. Stanku Gajšku storite kaj dobrega. Bog vam povrni!

Z župnijskimi sodelavci gremo popoldne na kratko romanje v Zagorje pri Lesičnem. Odhod avtobusa je ob 11.30 izpred župnijske cerkve na Teharjah.

V sredo je čiščenje cerkve pred praznikom. Naša cerkev je po zaslugi pridnih čistilk in krasilk sicer redno čiščena in vzdrževana, ob prazniku pa je prav, da očistimo prah tudi na oddaljenih mestih in pobrišemo po tleh. Več je pridnih rok, hitreje in lepše lahko naredimo. Lepo vas vabim v sredo ob 15.00.

Ob farnem prazniku skušamo obogatiti praznovanje z različnimi oblikami župnijskega in družabnega značaja. Letos smo v pogovorni večer povabili našo faranko Ano Gobec, roj. Sajovic, ki je pred leti, ob koncu svojega študija, zbolela za rakom. Bolezen je sprejela z velikim optimizmom in zaupanjem in jo končno premagala. Zato nam ima kaj povedati, saj bolezen rak pogosto prizadene posameznike in preko njih cele družine v našem kraju. Kako sprejeti in reševati? Naslov tega pogovornega večera je: Z NASMEHOM NAD TEŽAVE. Lepo vabljeni v petek, 10. 11., ob 19.00 v župnijsko dvorano na Teharje.

V nedeljo, 12. 11., obhajamo na Teharjah farni praznik, Martinovo nedeljo, god farnega zavetnika sv. Martina. To je za našo župnijo tudi največji župnijski praznik. Lepo povabljeni vsi domačini, lepo vabljeni tudi vsi, ki ste živeli kdaj na Teharjah, sedaj pa stanujete drugod, saj je vaša nekdanja (krstna) fara, kjer ste sprejemali zakramente in obiskovali bogoslužje, še vedno na neki način vaš duhovni dom, dobrodošli tudi verniki od drugod. Sveto mašo bomo obhajali (samo) ob 10.00, tako nas bo zbranih več in bomo lažje začutili lepoto bogoslužja in občestvo vernih. Vodil jo bo generalni vikar mariborske škofije g. kanonik Janez Lesnika, doma na Ponikvi.

Po maši ste vsi lepo vabljeni v župnijsko Martinovo dvorano, kjer se bomo še zadržali v druženju, ob pecivu in kozarčku novega vina, ki so ga pridelali naši farani. Farani ste povabljeni, da prispevate pecivo ali potico (dogovorite se z gospo Dragico L., tel. 031 893 881), vinogradniki pa z g. Sašom M. (tel. 031 630 851). Hvala vsem, ki prispevate v materialnem, duhovnem, molitvenem ali družabnem smislu, da je župnija lahko naš skupen duhovni dom. Vsi smo za župnijo soodgovorni in povabljeni, da sodelujemo v njenem delovanju in pri njeni rasti. Še posebej naj ne pozabijo tega tudi mlade družine z otroki, kajti te so prihodnost domovine in župnije. V času globalizacije in izgubljanja vrednot je to še toliko bolj pomembno dogajanje. Sv maša bo torej samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00. Prosim, obvestite še druge.

Hvala za molitvene spomine iz obeh župnij. Prav je spominjati se naših rajnih in moliti za njihovo zveličanje in darovati sv. mašo v ta namen. Polna vrednost svete maše je v tem, da se je tudi sami udeležimo in pri njej osebno sodelujemo. Po vaših namenih bomo darovali svete maše - nekaj že v bližnji prihodnosti, druge še čez leto. Lepo vabljeni, da se jih po svojih močeh udeležite, zapisane so na oglasni deski in v Utripu.

 

Kaj kristjani verujemo?  Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

55. V čem obstaja božja previdnost?

   Božja previdnost obstaja v ukrepih in posegih, s katerimi Bog vodi svoje stvarstvo k poslednji popolnosti, h kateri jih je poklical. Bog je suvereni gospodar svojega načrta. Toda za njegovo uresničenje uporablja tudi sodelovanje svojih ustvarjenih bitij. Hkrati daje svojim stvarem dostojanstvo, da same delujejo,  da so vzroki druge drugim.

 56.  Kako človek sodeluje z božjo previdnostjo?

    Bog daje človeku in tudi zahteva od njega, spoštujoč pri tem seveda njegovo svobodo, da sodeluje z njim s svojimi dejanji, svojimi molitvami in celo s svojim trpljenjem. Bog sam namreč "po svojem blagohotnem načrtu" deluje v človeku, da "hoče in dela" (Flp 2,13).

 57. Če je Bog v svoji previdnosti vsemogočen, zakaj tedaj obstaja zlo?

    Na to boleče in skrivnostno vprašanje, more dati odgovor samo celota krščanske vere. Bog nikakor ni, niti neposredno niti posredno, vzrok zla. Bog osvetljuje skrivnost zla po svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki je umrl in vstal, da bi premagal veliko moralno zlo, ki je greh ljudi in predstavlja korenino slehernega zla.

 58. Zakaj Bog dopušča zlo?

    Krščanska vera nam daje gotovost, da Bog ne bi trpel zla, ko ne bi tudi iz zla storil dobro. Bog je to že čudovito uresničil ob Kristusovi smrti in vstajenju: iz največjega moralnega zla, namreč iz umora svojega Sina, je izvedel največjo izmed dobrin, Kristusovo poveličanje in naše odrešenje.

 59. Kaj je Bog ustvaril?         Sveto pismo pravi: "V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo" (1 Mz 1,1). Cerkev v svoji veroizpovedi oznanja, da je Bog stvarnik vidnega in nevidnega sveta: vseh duhovnih in tvarnih bitij, to je angelov in vidnega sveta, in na poseben način človeka.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

5. 11.: zahvalna nedelja - 2. maša ob 10.00 pri sv. Ani; ob 11.30 romanje sodelavcev.

10. 11. ob 19.00: Z nasmehom nad težave: pogovor z  Ano Sajovic - Gobec, ki je premagala raka.

Martinova nedelja, 12. 11. 2023, farni praznik. Sveta slovesna maša samo ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje