27.05.2023

Oznanila za Binkoštvno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

BINKOŠTI

 Nedelja,

28. 5. 2023

ob 8.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Marija,

Mati Cerkve

Poned., 29. 5.

pri. Sv. Ani ob 10.00 za + Ano in Antona Založnik

ob 19.00 za + Julijano (obl.) in Ivana Burger

* Gajšek za + Štefanijo Mirt

Ivana Orleanska

Torek, 30. 5.

ob 19.00 za + rodbine Mastnak, Buser in Mihelčič

Obiskanje D. Marije

Sreda, 31. 5.

ob 19.00 za + Marijo Otorepec, osmina

Justin, mučenec

Četrtek, 1. 6.

ob 19.00 za + Rudija Straška, obl.

* Gajšek za + Ivana Grajžla

Marcelin in Peter

 Petek, 2. 6.

ob 7.00 za + Toneta Hermana

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Karel Lwanga, muč.

Sobota, 3. 6.

ob 19.00 za + rodbino Strašek in Hrvatič

Nedelja svete Trojice

 Nedelja,

4. 6. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Alojzijo in Vinka ml. (10. obl.), Vinka in

        Marka  Čanžek

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

BINKOŠTI

 Nedelja,

28. 5. 2023

ob 10.00 za + Jožefo in Jožeta Stojan, rodbino

       Pekovo; za starše Kolar in rodbino

Ivana Orleanska

Torek, 30. 5.

ob 19.00 za + Antona Štarkla, obl.

Karel Lwanga, muč.

Sobota, 3. 6.

ob 9.00 za + Ano in Stanka Grofelnik

Nedelja svete Trojice

 Nedelja,

4. 6. 2023

ob 10.00 za + Poldija in Jožico Bukovšek, Marijo in

              Silva Gajšek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Marijo Otorepec, 58-letno, iz Laške vasi. Umrl je: Anton Pirnat, 75-letni, iz Slanc. Pogreb bo v sredo ob 14.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir.

 Iz svetega pisma: Nasledek ponižnosti je strah Gospoda, bogastvo, čast in življenje. (Prg 22, 4)

Za nasmeh: POGUM - "Kdo mi zna povedati, kaj je pogum?" vpraša učiteljica. Po kratki tišini Miha dvigne roko in pravi: "Pogum je, če nič ne znaš, pa se vseeno javiš!

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 28. 5. – 4. 6. 2023

 

Danes so Binkošti, praznik sv. Duha. Ta dan še posebno vabim letošnje birmance in njihove starše k zaključni sv. maši ob 10.00, kjer se bomo zahvalili za leta šole in verouka. Prosili bomo za uspešno šolanje naprej in za prave odločitve v življenju. Vse pa prosim: podprimo mlade z molitvijo, v prošnji, da bi bili poslušni navdihom Svetega Duha, ki so ga pred kratkim pri birmi prejeli, da bi se v življenju prav odločali, da bi imeli moč in voljo, da bi kot dobri ljudje in kristjani soustvarjali boljši svet.

Danes je majska nedelja in vabim k šmarnicam na podeželju: v Ogorevcu pri Romovi kapeli ob 17.00. Lepo vabljeni!

Romanje je starodavna oblika človekovega potovanja po poteh svetnikov in velikih dogodkov vere. Je priložnost za osebno poglobitev in molitev, za spoznavanje krajev in dežel, za občudovanje narave in srečanja ljudi. Nekdaj so hodili peš (še vedno so priljubljene tudi nekatere pešpoti), a večino današnjih romarjev uporablja za prevoz avtobus ali vlak. Letos vas vabimo na tridnevno romanje od 14. do 16. septembra 2023, ki ga bomo skupaj z župnijo Kalobje v organizaciji romarske agencije Aritours usmerili na sever, v Nemčijo, h Kimskemu jezeru (Chiemsee), kjer sta sprejela krščansko vero in bila krščena slovanska kneza Gorazd in njegov nečak Hotimir. Pregled dni: 1. dan: Slovenija – Kimsko jezero; 2. dan: Neuschwanstein – Wies – Oberammerga– Linderhof; 3. dan: Altötting – Slovenija.

Pot bo lepa, zanimiva in slikovita, ne naporna; dobro vzdušje pa bomo ustvarjali skupaj. Vabim, da si rezervirate čas in se čim prej prijavite. Na oglasni deski in zadaj v cerkvi imate na voljo list z več informacij. Lepo vabim in spodbujam.

Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.

Cerkev, ki jo opisuje apostol Pavel, je lepa, sveža, raznobarvna kakor travnik v maju, ko se razbohoti pomlad s tisoče različnih cvetlic.

Toda če hočemo videti takšno Cerkev, moramo zapreti oči in sanjati.

Ne tako daleč nazaj so imeli duhovniki monopol nad vsemi duhovnimi darovi. Župnik je maševal, pridigal, učil verouk, poučeval v šoli, organiziral karitativno dejavnost, oskrboval bolnike, odločal, kdo lahko pri čem sodeluje in kdo ne. In da ni imel težav s tolmačenjem različnih »jezikov«, je pogosto zahteval, da vsi, razen njega, molčijo. In Cerkev je imela bolj malo skupnega s cvetočim travnikom, pa mnogo z enolično in sivo mlako.

A časi so se spremenili. Cerkev je tudi zaradi učinka ekumenskega koncila, ki je končno naredili prostor tudi za laike, cvetlicam omogočila, da pričnejo poganjati.

Pa bo Cerkev v prihodnosti cvetoč travnik?

Vsakdo izmed nas je povabljen, da s svojimi najrazličnejšimi darovi deluje v imenu istega Duha. Z različnimi službami, ki jih opravljamo prav vsi, lahko prispevamo k bolj pestremu »travniku«, ki bo tako zacvetel v svoji polni lepoti. Povabljeni smo torej, da delimo svoje talente, da z njimi bogatimo sebe in Cerkev, da Kristusa po naših dejanjih ljubezni približamo vsem ljudem. Ne pozabimo: »Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh!«        

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

 

Binkošti, praznik Duha. Pred 6. tedni smo v župniji ob zakramentu sv. birme že doživljali Binkoštno dogajanje. Pa ga ob prazniku vse cerkve poživimo v sebi in med nami.

 Pridi, pridi Sveti Duh!

Sveti Duh je Jezusova velika obljuba. Ko so ga učenci dejansko prejeli, se jo to potrdilo onstran vseh pričakovanj. Postali so novi ljudje. Sami sebe ne bi več prepoznali. Svetopisemska poročila uporabljajo dve prispodobi: prispodobo jezika in ognja.

Prispodoba jezika nakazuje oznanjevanje in pričevanje, s katerim ponesejo apostoli evangelij ljudem vseh narodov na svetu. Na mesto starozaveznega babilonskega stolpa, ki ponazarja človeško ošabnost, ta pa vodi v spore in vojne, stopa novozavezno Božje ljudstvo, ki je zgrajeno na evangeliju o Božji ljubezni in miru. Nastaja nov svet, svet Božjega kraljestva, kjer najdejo ljudje spravo in začnejo sestavljati eno samo novo, Božje ljudstvo. Jezikovne in kulturne pregrade odpadejo in nastopa obdobje medsebojnega spoštovanja, sožitja in sodelovanja.

Prispodoba ognja pa ponazarja gorečnost in neustavljiv pogum, s katerim se apostoli lotijo svojega poslanstva. Na mesto strahu in zbeganosti stopi notranja gotovost, da Jezus živi in so sedaj oni na potezi, da na svoj način nadaljujejo njegovo delo in zanj pričujejo ne glede na to, kako jih ljudje sprejemajo.

Binkošti pomenijo hkrati začetek Cerkve in začetek novega sveta. Na začetku tretjega tisočletja isti Duh vabi tudi nas, da se podamo na pot nove evangelizacije. Tudi mi smo prejeli  darove Duha, da ponesemo z enako zgovornostjo in gorečnostjo kakor apostoli evangelij ljudem našega časa in okolja.                                                                                                                                                                                     (Nadškof Anton Stres)

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sklep verouka za 9. razred: 28. 5. ob 10.00.; za ostale razrede v 2. tednu junija.

· Šmarnice: v mesecu maju ob nedeljah po fari: 28. 5. v Ogorevcu pri Romovi kapeli ob 17.00.

· Oratorij za otroke: 27. - 30. 6. 2023. Prosim, oddajte prijave - zadnji rok 28. 5. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Maj: Slance in sp. Vrhe, Junij: Teharje; Julij: Štore – Lipa.

Kompole: maj: Laška vas; Junij: Prožinska vas; Julij: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.