20.05.2023

Oznanila za 7. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 5. 2023

ob 8.00 za + Petra Gradišnika

ob 10.00 za prvoobhajance, žive in rajne farane

Marjeta,

redovnica

Poned., 22. 5.

ob 19.00 za + Kristo Kobilica, 2. obl.

* Gajšek za + Marijo Kroflič

Socerb, mučenec

Torek, 23. 5.

ob 19.00 za + starše Vrabec

Marija Pomagaj

Sreda, 24. 5.

ob 19.00 za + Martina Korenjaka

Gregor VII., papež

Četrtek, 25. 5.

ob 19.00 za + Justino Malgaj, osmina

* Gajšek za +

Filip Neri,

duhovnik

 Petek, 26. 5.

ob  19.00 za + Toneta Šeliha, starše, brate in sestre

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Alojzij Grozde, muč.

Sobota, 27. 5.

ob 19.00 za + Angelo in Franca Selič

BINKOŠTI

 Nedelja,

28. 5. 2023

ob 8.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 5. 2023

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta in Milana Novak, sestro Katico Zupanc

Socerb, mučenec

Torek, 23. 5.

ob 19.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

Alojzij Grozde, muč.

Sobota, 27. 5.

ob 9.00 za + Nežo Mravlak, osmina

BINKOŠTI

 Nedelja,

28. 5. 2023

ob 10.00 za + Jožefo in Jožeta Stojan, rodbino         

       Pekovo; za starše Kolar in rodbino

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Nežo Mravlak, 75-letno iz Šentjanža. Bog ji daj večni mir in pokoj.

 Iz svetega pisma: Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? (Ps 27)

Za nasmeh: DEŽ IN KAVA - "Diši po dežju," pravi gostilničarka, ko prinese gostu kavo za zajtrk. "Če pa natančno pogledamo," odvrne gost, "opazimo, da je vendarle kava!’’

Lepa misel: Kakor se otroci nauče govorice svoje matere s poslušanjem in s tem, da jecljajo za njo, tako se bomo tudi mi s pomočjo njegove milosti naučili govoriti, delati in hoteti kakor Jezus. (sv. Frančišek Saleški)

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. DO 28. MAJA 2023

Danes je v cerkvi na Teharjah ob 10.00 slovesnost prvega svetega obhajila. Sedemnajst otrok iz župnije Teharje in Sv. Lovrenc bo prvič prejelo Sveto Rešnje Telo, v sv. hostiji navzočega Jezusa Kristusa. To je za kristjana najbolj osebno srečanje z Bogom, ki postaja hrana duše in krepi naše telo. Na to srečanje smo se pripravljali z otroci in tudi s starši, saj je tako zelo pomemben zgled mame in očeta za rast vrednot v otroku. Tudi z vero je tako. Žal se tega mnogi ne zavedajo in tako sicer otroka spodbujajo k verouku, s svojim slabim zgledom praktične nevere pa izpodkopavajo temelje njegove vere. Zato se kmalu zruši tudi v otroku. Pomembno je najprej v sebi in med nami vzpostavljati vzdušje, v katerega lahko vstopa Bog. Če v naših srcih ni prostora za Boga in če so naši odnosi le na ravni koristoljubja in uživaštva, potem ne moremo od zakramenta pričakovati spremembe.

Ob nedeljah pripravljamo šmarnice na podeželju: danes, 21. 5., bomo imeli šmarnično pobožnost pri Sajovičevi kapeli Slancah, ob 19.00. Prihodnjo nedeljo pa v Ogorevcu pri Romovi kapeli ob 17.00. Lepo vabljeni.

V soboto, 27. maja 2023, na predvečer binkoštnega praznika, vas ob 19. uri prijazno vabimo, da se pridružite binkoštni vigiliji v župnijski cerkvi Svetega Duha v Celju. Molili in prosili bomo, da Bog s svojim Svetim Duhom napolni naše kraje, našo škofijo in vsakega od nas.

Prihodnjo nedeljo je praznik sv. Duha, Binkošti. Ta dan lepo vabim letošnje birmance in njihove starše k zaključni sv. maši ob 10.00, kjer se bomo zahvalili za leta šole in verouka. Prosili bomo za uspešno šolanje naprej in za prave odločitve v življenju.

Kje so se izgubile besede?

Povej, kje so se izgubile iz medijev in vsakdanjih pogovorov besede o dobrih, prijaznih in lepih stvareh?

Zadušile so se in umrle v poplavi novic o nasilju, umorih, katastrofah, velikih in malih škandalih, pri špekulantih s senzacijami, na ustih črnogledih prerokov.

Jih sploh še kdo sliši?

Povej, kje so besede topline in varnosti, ki bi si jih lahko podelili med seboj?

Človek, srce imaš – in bližnjega, ki te potrebuje.

(P. Bosmans, Živi vsak dan)

Nedelja sredstev družbenega obveščanja

»Izredno hiter tehnološki napredek omogoča tudi sredstvom družbenega obveščanja hiter razvoj. A pri tem ne smemo pozabiti na njihov osnovni pomen in poslanstvo. V ospredje je potrebno postaviti njihov temelj: informirati in služiti skupnemu dobremu. Današnji čas tako še posebej od sredstev družbenega obveščanja zahteva odgovornost, da bi delovala kot nosilec resnice in miru, ki iz nje izhaja. Potrebno je natančno poročanje o dogodkih, poglobljena in predvsem celovita razlaga zadev javnega pomena, pošteno predstavljanje različnih stališč in občutek za skupno dobro. Nepristranska komunikacija zahteva načelnost, pogum in odločnost, ki ne klone pod težo števila informacij, ter se ne zadovolji le z delnimi ali začasnimi resnicami.

Prosimo Boga, da bi tudi naši mediji znali večkrat delovati po teh načelih.«

Glasnik 2023

 

Ob birmancih smo razmišljali o Svetem Duhu, zdaj se ob spovedi in obhajilu naših prvoobhajancev ustavimo tudi odrasli ob ZAKRAMENTU SVETE EVHARISTIJE.

Katekizem Katoliške Cerkve nas poučuje: Evharistija v odrešenjskem načrtu

1333 V srcu obhajanja evharistije sta kruh in vino, ki v moči Kristusovih besed in v moči klicanja Svetega Duha postaneta Kristusovo telo in kri. Zvesta Gospodovemu naročilu dela Cerkev še naprej do njegovega prihoda v slavi v njegov spomin to, kar je on storil tisti večer pred svojim trpljenjem: Jezus "je vzel kruh..." in "je vzel kelih z vinom..." Ko znamenji kruha in vina na skrivnosten način postaneta Kristusovo telo in kri, tedaj še naprej tudi naznačujeta, da je stvarstvo nekaj dobrega. Tako se ob pripravljanju darov (darovanju) zahvaljujemo Stvarniku za kruh in vino (prim. Ps 104,13-15), sad "dela človeških rok", a najprej "sad zemlje" in "sad trte", darova Stvarnika. Cerkev vidi v kretnji Melkizedeka, kralja in duhovnika, ki "je prinesel kruha in vina" (1 Mz 14,18), predpodobo svoje lastne daritve (prim. RiM, Prva evharistična molitev).

1342 Cerkev je bila že od vsega začetka zvesta Gospodovemu naročilu. O jeruzalemski Cerkvi je rečeno: Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratskem občestvu, v lomljenju kruha in molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem (Apd 2,42-46).

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023 na Teharjah. Sklep verouka za 9. razred: 28. 5. ob 10.00.

· Šmarnice: v mesecu maju vsak delavnik na Teharjah ob 19.00. Ob nedeljah po fari: 21. 5. pri Sajovičevi kapeli ob 19.00; 28. 5. v Ogorevcu pri Romovi kapeli ob 17.00.

· Oratorij za otroke: 27. - 30. 6.2023. Prosim, oddajte prijave - zadnji rok 28. 5. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje:  Maj: Slance in sp. Vrhe, Junij: Teharje; Julij: Štore – Lipa

Kompole: maj: Laška vas; Junij: Prožinska vas ; Julij: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.