13.05.2023

Oznanila za 6. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 5. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Terezijo in Ivana Gologranc ter rodbino

Zofija, mučenka

Poned., 15. 5.

ob 7.00 za + Gajšek in Vrečar

Janez Nepomuk, muč.

Torek, 16. 5.

ob 19.00 za + Antona Ostrožnika

Jošt, puščavnik

Sreda, 17. 5.

ob 19.00 za + Danija Kamenška

* Gajšek za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

Gospodov

vnebohod

Četrtek, 18. 5.

ob 8.00 za + Martino Korez-Lipovšek

ob 19.00 za + Skaletove, za vero in ljubezen v družini

Urban I., papež

 Petek, 19. 5.

ob  19.00 za + Dorotejo in Vida Čadej

                za + Slavka Gorenjaka, obl.

* Gajšek za + Cvetko Jerovšek

Bernardin, duh.

Sobota, 20. 5.

ob 19.00 za + Antona Turka, osmina

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 5. 2023

ob 8.00 za + Petra Gradišnika

ob 10.00 za prvoobhajance, žive in rajne farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 5. 2023

ob 10.00 za + Franca Kores in Gizelo Završek

Janez Nepomuk, muč.

Torek, 16. 5.

ob 19.00 za + Ivana Jurkoška

Gospod. vnebohod

Četrtek, 18. 5.

ob 19.00 za + Srečka Tofanta

Bernardin, duh.

Sobota, 20. 5.

ob 9.00 za + Marijo Mužar, osmina

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 5. 2023

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta in Milana Novak, sestro Katico Zupanc

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade, pravični pa poganjajo kakor listje. (Prg 11, 28)

Za nasmeh: PO SMRTI? - "Ali verujete v življenje po smrti?" vpraša direktor svojega knjigovodjo. "Nimam pojma, zakaj me to sprašujete!" - "Zato, ker je vaš stari oče, na katerega pogreb ste šli predvčerajšnjim, pravkar poklical, da bi rad govoril z vami."

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 14. DO 21. 5. 2023

 

Letošnje šmarnice za otroke nam po malem razkrivajo življenje in podobo blaženega Alojzija Grozdeta, ki je bil pri 20. letih umorjen s stani partizanov zaradi vere v Boga. Bil je globok fant in je osebno živel iz povezanosti z Bogom. Sveto obhajilo je imenoval Sonce mojega življenja… Škoda, da tako malo otrok prihaja k šmarnicam. Seveda manjši ne morejo sami in mimo volje staršev. Torej, starši nimajo volje ali vsaj ne najdejo časa za bogoslužje in verske dejavnosti. Potem ob množici drugih krožkov in aktivnosti verska vzgoja zbledi in tudi srečanja pri verouku ne morejo toliko dati, da bi vplivala na oblikovanje življenja. Kam nas bo to pripeljalo, se moramo resno vprašati.

V tem tednu se intenzivno pripravljamo na slavje prvega svetega obhajila, ki bo v nedeljo, 21. 5., ob 10.00 za 17 otrok iz župnije Teharje in Sv. Lovrenc. Ne pozabimo, da je prava priprava najprej duhovna, da moramo v sebi in med nami vzpostavljati vzdušje, v katerega lahko vstopa Bog. Če v naših srcih ni prostora za Boga in če so naši odnosi le na ravni koristoljubja in uživaštva, potem ne more niti biti tudi od zakramenta nobenega učinka. Kakor si hrano lahko vzamemo le v očiščene krožnike, tako moramo najprej očistiti tudi svoje srca v sveti spovedi, da lahko vredno sprejmemo sveto obhajilo. To seveda ne velja samo za prvoobhajance, ampak tudi za njihove starše in za nas vse! Zato imamo pred prvim obhajilom tudi spoved, še posebej za prvoobhajance in starše. Lepo vabljeni tudi botri in sorodniki prvoobhajancev, jutri ob 18.00 v našo cerkev. Za odrasle bo v tem času na razpolago tuj spovednik, jaz pa bom spovedoval otroke. Po tem pa bomo imeli ob 19.00 poseben sklep spovedovanja in šmarnice. V tem tednu bomo imeli pripravo za obhajilo v četrtek in v soboto, obakrat ob 18.00. Starši pa poskrbijo v petek za čiščenje cerkve in slavolok.

V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Spominjamo se, da je vstali Kristus 40 dni po vstajenju odšel v nebesa, od koder je poslal Svetega Duha. Veselimo se tega, da je nam pripravil prostor pri Nebeškemu Očetu. Lepo vabim k sveti maši na Teharjah zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 19.00 ter v Kompolah ob 19.00.

  Ob nedeljah pripravljamo šmarnice na podeželju: danes, 14. 5., bi sicer imeli šmarnice pri Mariji na Pečovju, a je zaradi vremena in poti negotovo, zato se tokrat zberemo pod kozolcem ob 17.00 in bomo tam opravili šmarnično pobožnost, prihodnjo nedeljo pa v Slancah pri Sajovičevi kapeli ob 19.00. Lepo vabljeni.

Dom sv. Jožef Celje vabi na Dan odprtih vrat, z nagovorom ob obletnici delovanja in ponazoritvijo ter izvedbo ljudske veselice za stanovalce in obiskovalce. Vabljeni v soboto, 20. maja 2023, od 16. ure dalje. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Odmev.

Ob nedelji turizma.

Pričuj, kjerkoli si in kamorkoli greš! V katerikoli konec sveta nas ponese pot, bodimo kot pravi romarji in ne samo turisti! Odprimo se presenečenjem Boga, ki želi, da bi njegova luč zasijala nad našo potjo. Odprimo se poslušanju njegovega glasu tudi preko naših bratov in sester, ki jih srečamo. Tako bomo drug drugemu pomagali, da bomo skupaj vstali in bomo v tem našem zahtevnem zgodovinskem trenutku postali preroki novih časov, polni upanja!

Kadar med nas stopi turist, pa bodimo predvsem to, kar smo. Pričujmo s svojim življenjem in dejanji. Približajmo mu našo deželo v vsej lepoti Božjega stvarstva.

Sveta Devica, Božja mati Marija, spremljaj romarje in turiste na njihovih poteh, da se vselej, polni novih spoznanj, varno vrnejo domov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AK

 

Ob birmancih smo razmišljali o Svetem Duhu, zdaj se ob spovedi in obhajilu naših prvoobhajancev ustavimo tudi odrasli ob ZAKRAMENTU POKORE IN EVHARISTIJE.

Katekizem Katoliške Cerkve nas poučuje: Izpoved grehov

1455 Izpoved (priznanje) grehov, nas celo z zgolj človeškega vidika osvobaja in olajšuje našo spravo z drugimi. S priznanjem pogleda človek v obraz grehom, ki jih je zakrivil; prevzema zanje odgovornost in se s tem znova odpre Bogu in občestvu Cerkve, da bi omogočil novo prihodnost.

1456 Priznanje duhovniku je bistveni del zakramenta pokore: "Spokorniki morajo pri spovedi navesti vse smrtne grehe, ki se jih po skrbnem spraševanju svoje vesti zavedo, pa naj bodo še kako skrivni ali pa storjeni le zoper zadnji dve od desetih božjih zapovedi, saj včasih ti grehi dušo bolj ranijo in so nevarnejši od očitno storjenih".Ko se Kristusovi verniki trudijo, da bi se spovedali vseh grehov, ki se jih spomnijo, jih brez dvoma vse predložijo odpuščanju božjega usmiljenja. Tisti, ki delajo drugače in nekatere vedoma prikrijejo, ne predložijo božji dobroti ničesar, kar bi jim mogla odpustiti po posredovanju duhovnika. 

1457 Po cerkveni zapovedi "so vsi verniki, ki so prišli v leta razločevanja, dolžni spovedati se vsaj enkrat v letu velikih grehov, ki se jih zavedajo". Kdor se zaveda, da je storil smrtni greh, ne sme sprejeti svetega obhajila, tudi če čuti veliko kesanje, ne da bi prej prejel zakramentalno odvezo, razen če ima velik razlog za prejmem obhajila in mu ni mogoče pristopiti k spovedniku. Otroci so dolžni pristopiti k zakramentu pokore, preden prejmejo prvikrat sveto obhajilo.

1458 Čeprav ni strogo potrebno, Cerkev vseeno živo priporoča spoved vsakdanjih pregreškov. Dejansko nam redna spoved malih grehov pomaga oblikovati svojo vest, bojevati se zoper svoja zla nagnjenja, dati se Kristusu, da nas zdravi, napredovati v življenju Duha. Ko pogosteje prejemamo ta zakrament, dar Očetovega usmiljenja, nas to nagiba, da smo usmiljeni kakor on.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023 na Teharjah. Slep verouka za devetošolce: v nedeljo 28. 5. Ob 10.00.

· Šmarnice: v mesecu maju vsak delavnik na Teharjah ob 19.00. Ob nedeljah po fari: 14. 5. (zaradi vremena) šmarnice pod kozolcem na Pečovju ob 17.00; 21. 5. pri Sajovicovi kapeli ob 19.00.

· Oratorij za otroke: 27. - 30. 6.2023. Prosim, oddajte prijave - zadnji rok 28. 5. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje:  Maj: Slance in sp. Vrhe, Junij: Teharje; Julij: Štore – Lipa

Kompole: maj: Laška vas; Junij: Prožinska vas ; Julij: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.