06.05.2023

Oznanila za 5. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

7. 5. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

Viktor, Zmago

Poned., 8. 5.

ob 7.00 za + družine Romih, Pemič, Krašek in Vero Štrlekar, šmarnice ob 19.00

Izaija, prerok

Torek, 9. 5.

ob 19.00 za + Srečka Šoštarič

Job, svetopis. mož

Sreda, 10. 5.

ob 19.00 za + Karla Zidanski

Pankracij,

mučenec

Četrtek, 11. 5.

ob 19.00 za zdravje družin Hrastnik in Šuhel

* Gajšek za + Jožeta Mramorja

Lopold Mandić, redovnik

 Petek, 12. 5.

ob  19.00 za + Antona, Jožefo, Hermana Pepelnak,  za Alojza in Srečka Škoflek

* Gajšek za + Kristino Pintar

Fatimska Mati božja

Sobota, 13. 5.

ob 19.00 za + Adolfa Sivka (obl.), ženo Eriko  in brata Erika

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 5. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Terezijo in Ivana Gologranc

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

7. 5. 2023

ob 10.00 za + Romana Štora, (3. obl.)

Izaija, prerok

Torek, 9. 5.

ob 19.00 za + Rozalijo Žnidar (obl),rodbino Žnidar in Drobne

Fatimska Mati božja

Sobota, 13. 5.

ob 9.00 za + Stanka  Kampoška, rodbino Romih in sorod.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 5. 2023

ob 10.00 za + Franca Kores in Gizelo Završek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrli so: Mužar Marija, 89.-letna iz Šentjanža, -pogreb bo jutri ob 16.00 v Kompolah, Anton Turk, 85 letni iz Slanc - pogreb bo v torek ob 15.00 na Teharjah. Včeraj smo v KOmpolah pokopali Justiko Malgaj, 79- letno z LIpe. Bog jim daj večni pokoj.

Iz svetega pisma: Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. (Lk 6, 21)

Za nasmeh: MORNAR - "Če ste bili dvanajst let pri mornarici, ste morali videti veliko sveta!" - "Žal ne, kajti vtaknili so me v podmornico!"

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. – 14. MAJA 2023

 

Meseca maja obhajamo šmarnice - lepo obliko bogoslužja in misli na Marijo, popestreno s pesmijo, branjem in molitvijo. Branje za mlade bo letos o blaženem Alojziju Grozdetu, otroci pa bodo gradili njegovo podobo s šmarničnimi listi. Lepo vabim še posebej otroke in družine. Žal je letos zelo slab obisk, ni niti prvoobhajancev, tudi drugih otrok je zelo malo. Škoda, da ne čutite tega kot lepo obliko ljudske pobožnosti in gradnjo odnosa med otrokom in Marijo ter krepitev sodelovanja otrok v petju in branju. Vse to je velikega pomena za prihodnje doživljanje in vključevanje v bogoslužje. Zato prosim vsaj prvoobhajance, da redno prihajajo. Jutri, v ponedeljek, je za njih redni verouk ob 18.00, nato pa šmarnice. Z njimi pa bomo imeli ta teden dodatno pripravo na 1. spoved in obhajilo še v sredo in petek ob 18.00.

Ob nedeljah pripravljamo šmarnice na podeželju: danes, 7. 5., je tradicionalni šmarnični pohod štirih cerkva, vezna pot od Teharja do Šentjanža. V vsaki cerkvi kratek postanek, poudarek pa je na hoji in druženju na poti. Začetek na Teharjah ob 14.00, sklep v Šentjanžu. Prihodnjo nedeljo pa načrtujemo šmarnice na Pečovju ob 17.00.

Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno  stavbo, tako da boste sveto duhovništvo

in boste darovali duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. (1 Pt, 2,5)

Cerkev – čeprav se nam naše skupnosti včasih zdijo ravno to – ni hiša v najemu: plačaš najemnino, izpolnjuješ obveznosti glede rednega vzdrževanja in nihče te ne more gnjaviti.

Cerkev je duhovna stavba, zgrajena iz živih kamnov.

Dejansko je Cerkev samo tisti, ki postane njen živi sestavni del.

Cerkev je znamenje Božjega kraljestva, raja, ki pa ni nekakšen zabaviščni park, za katerega moraš plačati vstopnico, temveč novo mesto, v katerega smo sprejeti samo pod pogojem, da smo primerni kamni za njegovo gradnjo.

Za raj se ne pripravlja tisti, ki si nabira celo premoženje maš, molitev in darov, da bi plačal vozovnico, temveč tisti, ki dodobra odbrusi vse grbine sebičnosti in oblikuje samega sebe, da bi postal primeren kamen za zidavo tega novega mesta, kjer je Bog vse v vsem in kjer je edini zakon ljubezen. V cerkev ne hodimo. - Cerkev postanemo. V raj ne gremo. - Raj postanemo.

                                                                                                           Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

 

Dragi prijatelji, zavzeto oznanjati Jezusa Kristusa, ki je 'pot, resnica in življenje' (Jn 14,6), je temeljna naloga Cerkve. Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem Cerkve in vsem, ki v različnih službah oznanjajo veselo zveličavno novico, da bi se Božja Beseda širila ter bi se množilo število učencev (prim. Apd 6,7).                                   Po: Benedikt XVI.

 

 

KJE SO SE IZGUBILE BESEDE:?...

Povej, kje so se izgubile iz medijev in vsakdanjih pogovorov besede o dobrih, prijaznih in lepih stvareh?

Zadušile so se in umrle v poplavi novic o nasilju, umorih, katastrofah, velikih in malih škandalih, pri špekulantih s senzacijami, na ustih črnogledih prerokov.

Jih sploh še kdo sliši?

Povej, kje so besede topline in varnosti, ki bi si jih lahko podelili med seboj?

Človek, srce imaš – in bližnjega, ki te potrebuje.                                           P. Bosmans, Živi vsak dan

 

 

Ob birmancih smo razmišljali o Svetem Duhu, zdaj se ob spovedi in obhajilu naših prvoobhajancev ustavimo tudi odrasli ob ZAKRAMENTU POKORE IN EVHARISTIJE.

Katekizem Katoliške Cerkve nas poučuje: Zakrament odpuščanja

1451 Med spokornikovimi dejanji prihaja kesanje (contritio) na prvo mesto. Kesanje je "dušna žalost in stud nad storjenim grehom, s sklepom v prihodnje več ne grešiti" (Trid.konc.: DS 1676).

1452 Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga ljubljenega nad vse, se imenuje "popolno kesanje" (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe; doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov, če vsebuje trdni sklep čimprej mogoče pristopiti k zakramentalni spovedi (Trid.konc.: DS 1677).

1453 Tudi kesanje, ki ga imenujemo "nepopolno" (attritio), je božji dar, pobuda Svetega Duha. Porodi se iz razmišljanja o grdobiji greha ali iz strahu pred večnim pogubljenjem in drugimi kaznimi, ki grozijo grešniku (kesanje iz strahu). Tak pretres vesti more sprožiti notranji razvoj, ki se po delovanju milosti dovrši z zakramentalno odvezo. Samo po sebi pa nepopolno kesanje ne doseže odpuščanja velikih grehov, pač pa grešnika pripravi, da dobi odpuščanje v zakramentu pokore (prim. Trid.konc.: DS 1678; 1705).

1454 Primerno je, da prejem tega zakramenta pripravimo z izpraševanjem vesti, storjenim v luči božje besede. Za ta namen najpripravnejša besedila naj poiščemo v moralni katehezi evangelijev in apostolskih pisem: govor na gori, apostolski pouk (prim. Rim 12-15; 1 Kor 12-13; Gal 5; Ef 4-5).

 

 NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023 na Teharjah.

· Šmarnice: v mesecu maju vsak delavnik na Teharjah ob 19.00. Pohod 4 cerkva, 7. 5.: ob 14.00 Teharje - sv. Ana - sv. Lovrenc - Šentjanž. 14. 5. Šmarnice na Pečovju ob 17.00.

· Oratorij za otroke: 27. - 30. 6.2023. Prosim, oddajte prijave - zadnji rok 28. 5. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.

 

 

Uporabnik 0