08.04.2023

Oznanila za Veliko noč za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil  tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. (Jn 20,6–8)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

VELIKA NOČ 

Kristusovo vstajenje

 Nedelja,

9. 4. 2023

ob 6.30 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Poned. v vel. osmini

Devetdn. pred birmo

Poned., 10. 4.

pri sv. Ani ob 10.00 za + Toneta Hermana in rodbino

                       za + Jakoba Pisanca

ob 19.00 za + Antona (15. obl.) in Ivanko Godec

Devetdn. pred birmo

Torek, 11. 4.

ob 19.00 za zdravje in mir v družini

Devetdn. pred birmo

Sreda, 12. 4.

ob 19.00 za + Ivana Kresnika

               za + Rafka Rezarja

Devetdn. pred birmo

Četrtek, 13. 4.

ob 19.00 za + Danila Jamnikarja

* Gajšek za + Srečka Tofanta

Devetdn. pred birmo

 Petek, 14. 4.

ob 19.00 za družino Tofant

Devetdn. pred birmo

Sobota, 15. 4.

ob 19.00 za + Amonove rajne

BELA NEDELJA, SLAVJE SV. BIRME

 Nedelja,

16. 4. 2023

ob 8.00 za + Jožeta Ramšaka, obl.

sv. birma ob 10.00 za žive in rajne farane;

       za + Slavka Gorenjaka; za + Albina Kostrevca

   SVETE MAŠE V KOMPOLAH

VELIKA NOČ 

Kristusovo vstajenje

 Nedelja,

9. 4. 2023

ob 7.00 za žive in rajne farane

10.00 za + Jožico in Poldija Bukovšek, Marijo in Silva

           Gajšek

Poned. v vel. osmini

Poned., 10. 4.

ob 10.00 za + Marjana Tržana

Julij I., papež       

Torek, 11. 4.

ob 19.00 za + Jožeta Mramorja

Helena, kneginja

Sobota, 15. 4.

ob 9.00 za + Karolino in Antona Mulej ter Stanka   Fendriha

BELA NEDELJA, SLAVJE SV. BIRME

 Nedelja,

16. 4. 2023

ob 8.00 za + Marijo in Franca Mulej in sorodnike

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati. (1Kor 15,3-6)

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. APRILA 2023

 

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pomagali na Teharjah in v Kompolah pri čiščenju in krašenju cerkve, župnišča in okolice. Hvala vsem, ki ste prinesli rože in vsem, ki ste sodelovali pri bogoslužju v dneh velikega tedna, kot bralci, pevci, ministranti, delivci obhajila, prvoobhajanci in birmanci.

Za birmance, njihove starše in botre je ta teden še posebno blagoslovljen. Vse dni (razen na veliko noč) imamo ob 19.00 devetdnevnico: sveto mašo, molitev in duhovno pripravo na zakrament svete birme. Prav tako imamo ob večerih priložnost za sveto spoved birmancev, staršev, sorodnikov in botrov. V sredo, 12. 4., nas bo obiskal škof dr. Maksimilijan Matjaž in ob tem opravil tudi ogled župnijskega dela po obeh župnijah, se srečal ob 18.00 z birmanci, starši in botri, bo ob 19.00 na razpolago za sveto spoved in se bo po maši srečal s ključarji in člani Župnijskega sveta obeh župnij. Tako vse imenovane lepo vabim, pri maši pa se seveda lahko pridružite tudi drugi.

V dneh devetdnevnice sem povabil tudi tri goste: v ponedeljek g. Viktor Ganc, v torek bo s. Ana Šuštar, v petek dr. Miran Sajovic. Zato lepo vabim tudi druge, da se udeležite.

V nedeljo, 16. 4., bo slovesnost sv. birme na Teharjah ob 10.00 za 15 birmancev iz župnij Teharje in sv. Lovrenc. Tega se veselimo, vse pa vabim, da molimo za te mlade in njihove botre ter družine, da bi vero poglobili in šli kot kristjani in farani po pravi poti skozi lepe in težke dni življenja.

 

»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!« Jn 20,1–9

  Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je izraženo v besedah pesmi slednice za praznik Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus, upanje moje!« Velika noč je praznik veselja in upanja. Upanje je pričakovanje prihodnjih dobrin, tistih, ki so nam obljubljene. In Jezusovo vstajenje je obljuba, še več, poroštvo našega vstajenja. Ruski kristjani si zato za veliko noč voščijo: »Kristus je vstal, aleluja, vstali bomo tudi mi!«

 

Velikonočni kristjan mora biti živo, poosebljeno upanje. Ali smo res? Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto da bi ljudem dejali pogum z besedo in ravnanjem, jih tlačimo, jih spravljamo v obup. Kristjan mora gledati na življenje skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso hudobijo sveta; ima moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan zato živi iz nepremagljivega upanja!       

(po S. Čuk, Misli srca)

 

BLAGOSLOV VSTALEGA GOSPODA

Želim ti oči, ki zaznajo drobne vsakdanje reči in jih presojajo v pravi luči.

Želim ti ušesa, ki v pogovoru  z drugimi dojamejo tudi tisto, kar se ne izreče.

Želim ti roke, ki se ne obotavljajo dolgo, kjer bi pomagale in delale dobre.

Želim ti ob pravem času pravo besedo. Želim ti ljubeče srce, ki naj te vodi, da bo povsod, kamor prideš, s tabo prihaja mir. Želim ti počitka  in poživljajočega spanja, dela, ki te veseli, ljudi, ki te imajo radi in ti vlivajo poguma.

Prav posebej pa ti želim blagoslova našega Gospoda, ki je vstal, da tudi v tvoji temini  obudi novo življenje.

Po: Ognjišče 4/2017

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

Želim vam veselo veliko noč ali še bolje veselo novo velikonočno jutro!

- Da bi ob polomih svojega življenja, svojih odnosov in načrtov ne obupovali, ampak ohranili svoja hrepenenja živa. Gospod ni prišel za smrt, za obup, ampak za novo življenje in vstajenje.

Da bi se vedno znova spominjali tistega lepega, kar smo že doživeli. Spominjanje in razmišljanje o lepem je pomembno. Ne smemo reči, da je vse enako dobro. Prav spominjanje in razmišljanje o lepem nas vrača na konec naše nekdanje poti in pripravlja nov začetek.

Da bi se ob spominjanju vedno znova vrnili k Njemu, ki nas vedno čaka: kot Vstali ali pa kot Oče svojega izgubljenega sina.

A tu je šele začetek nove poti. Želim vam, da bi bilo to jutro resnično nov začetek. Sklep, da bomo ob Gospodu bolj vztrajali. Šele tu naša vera začne rasti. Potrebujemo srečevanje z Vstalim, druženje z njim in poslušanje ob njegovih nogah.

Gospod je vstal in živi. Živi med nami v zakramentih. Hodi med nami v Božji besedi in hodi med nami kot tisti, ki nam pomaga ali potrebuje našo pomoč.

Vabim vas, da poživimo odnos do zakramentov - svete maše, obhajila, spovedi; da zaživimo na novo ob poslušanju Božje besede in naša življenja bolj usmerimo v konkretno pomoč ljudem v stiski. Tam bo naša velikonočna vera pognala korenine in postala drevo, v katerem bodo našli senco utrujeni in razkropljeni. (E. Mozetič)

 

Voščilom se z veseljem pridružujeva tudi vaša duhovnika: Miha Herman in Stanko Gajšek in želiva blagoslovljene velikonočne praznike, lepega doživetja in spoznanja Vstajenja.

 

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Birma: 16. 4. 2023 ob 10.00 na Teharjah; prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023 na Teharjah.

· Srečanje starejših: 22. 4. na Teharjah.

Oratorij za otroke: 26.– 29. 6. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;  FB Župnija Teharje.

·  

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe.

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;  FB Župnija Teharje.