25.03.2023

Oznanila za 5.postno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. POSTNA - tiha-

NEDELJA

 Nedelja,

26. 3. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

10.00 + Franca Mihevca, 2. obl.

Peregrin,

redovnik

Poned., 27. 3.

ob 7.00 za + Roka Petriča

* Gajšek za + Stanislavo Gradič

Milada praška, red.

Torek, 28. 3.

ob 19.00 za + Pavlo Šelih

Bertold, red. ust.

Sreda, 29. 3.

ob 7.00 za + Karla, Nežo in Marjana Vrhovnik, Cirila Sluga

Amadej, vojvoda

Četrtek, 30. 3.

ob 19.00 za + Olgo (pogr.) in Borisa Malec

* Gajšek za + Franca Horvata

+ Kornelija (Neli), mučenka

 Petek, 31. 3.

ob 7.00 za + Ano in Mirka Drobne

 * Gajšek  za + Franca Horjaka

Ljubica in Irena, muč.

Sobota, 1. 4.

ob 19.00 za + Petra Ulaga in rodbino

6. POSTNA -

Cvetna NEDELJA

 Nedelja,

2. 4. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

10.00 + Silvo in Ivana Perčič

 SVETE MAŠEV KOMPOLAH

5. POSTNA - tiha-

NEDELJA

 Nedelja,

26. 3. 2023

ob 10.00 za + Francija Breclja, starše Brecelj in Žalar

Milada praška, red.

Torek, 28. 3.

ob 19.00 za + Dorčija Gajška, družino Gajšek in Lapornik

Ljubica in Irena, muč.

Sobota, 1. 4.

ob 9.00 za + Justino (4. obl.) in Štefana Strašek

6. POSTNA -

Cvetna NEDELJA

 Nedelja,

2. 4. 2023

ob 10.00 za + Antona Mramorja

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Danilo Jamnikar, 67-letni, iz Vrtne ulice. Pogreb bo v petek ob 16.00. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem vas

bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13, 34-35)

Za nasmeh: PISMO IZ ZAPORA - Farmar je v zaporu. Žena mu piše: "Najbrž zdaj pričakuješ, da bom jaz preorala polje in posadila krompir. Tega ne mislim delati." On ji odpiše: "Pusti vse lepo pri miru, kajti na polju je skrito orožje in zlato." Čez nekaj časa žena spet piše: "Policija je morala prebrati tvoje pismo, kajti prišli so in preorali vse polje, pa nič našli." On ji piše: "No, zdaj lahko sadiš krompir."

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 3. DO 2. 4. 2023

 

Popoldne ob 15.00 lepo vabim vse od blizu in daleč na križev pot po poti od grobišča do cerkve svete Ane, še zlasti v spomin vseh trpečih v Taborišču Bukovžlak ali od tam odpeljanih v smrt, pa tudi drugih trpinov vseh časov: začetek ob 15.00 pri vhodu v Grobišče Bukovžlak.

Na Teharjah smo že v petek zvečer pripravili lepo prireditev za starše ob materinskem dnevu. V Kompolah pa bo podobna pozornost staršem izražena pri sveti maši in po njej danes ob 10.00. Lepo vabljeni starši in drugi družinski člani.

Postne spodbude Slovenske Karitas: izziv za peti postni teden: Molim za druge.

Ponedeljek: Molimo za deklice, dekleta in žene, ki so prodane in prisiljene v prostitucijo.

Torek: Molimo danes za bolnike, ki trpijo zaradi neozdravljivih, nalezljivih bolezni in družine.

Sreda: Molimo za tiste, ki trpijo zaradi rasnega zatiranja in verske nesvobode v družbi.

Četrtek: Molimo danes za družine, zakonce in otroke, da bodo zvesti drug drugemu.

Petek: Molimo danes za vse tiste, ki nam grejo na živce in se z njimi težko srečujemo.

V tem tednu lepo vabim na sestanek člane in članice župnijskega sveta Sv. Lovrenc - v torek ob 20.00, župnijskega sveta Teharje pa v četrtek ob 20.00. Pred prazniki se imamo marsikaj dogovoriti.

Prešli smo na poletni čas. Večerne sv. maše so odslej do jeseni ob 19.00.

Srečanje ob Svetem pismu: v sredo, ob 19.30. Ustavili se bomo ob knjigi preroka Jona. Pridite.

Za otroke 1. - 3. razreda in njihove starše bomo imeli jutri križev pot ob 17.00. Lepo vabljeni.

V tem tednu bi rad obiskal bolnike za spoved in obhajilo pred veliko nočjo. Prosim, omogočite svojim starejšim in bolnim obisk duhovnika. Nič ne stane!

K pripravi na veliko noč spada tudi spoved. Možnost imate danes med prvo mašo, vsak dan pred mašo in tudi po dogovoru. Za otroke višjih razredov je spoved v času verouka, razen za birmance, ker bodo imeli spoved v času devetdnevnice.

V nedeljo je že cvetna nedelja. Slovesni blagoslov butar in zelenja bo ob 10.00 v obeh župnijah. Vabim, da bi čim več butar naredili sami, saj je to naša tradicija. Z otroci bomo izdelovali butare v soboto ob 10.00, tako na Teharjah, kot v Kompolah. Lepo vabljeni. Na razpolago so tudi oljčne vejice, ki jih lahko danes vzamete, dar za njih pa je za delovanje Don Boskovega centra v Celju, saj se vsako leto salezijanci zelo potrudijo, organizirajo in pripeljejo narezane oljčne vejice s  Primorske, kar ni malo dela in je pošteno, da jim za vejice damo svoj dar.

Kako je Bog povezan z našimi grehi?

Bog ljubi vse, kar je ustvaril. Zato je vsak greh takšen, kot da bi ga storili Bogu samemu.

Bog ljubeče sočustvuje z vsakim človekom. Jezus pravi: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40).

Po krstu smo postali Božji otroci. Z vsako hudobijo ali zlobo prizadeneš Njegove stvaritve. Prizadeneš svoje brate in sestre, škoduješ sebi in se odvračaš od ljudi in od Boga.

Grehi in napake:

Greh ni zgolj neka napaka. Napaka in greh sta dve različni zadevi. Napaka dejansko ni greh, ampak zmota, kot na primer napaka pri računanju ali nehote spregledana čestitka ob rojstnem dnevu. Ljudje pa nismo sposobni delati zgolj napak, ampak tudi hudobije. Jezus ni prišel , da bi popravljal naše napake, ampak da bi umrl za naše grehe in nam tako podaril odpuščanje.

Postni čas je priložnost, da se z Jezusom (tudi pri zakramentu svete spovedi) spet povežeš, odpraviš svoje grehe in tako postaneš boljši v odnosu do staršev, prijateljev in Jezusa.       

                                                                                                                                                                    Po: Youcat za otroke

 

Na belo nedeljo, 16. 4. 2023, je pri nas dan svete birme. Molimo za birmance, starše in botre.

Da bi lažje razumeli pomen tega zakramenta, posredujem nekaj misli iz Katekizma (KKCI).

»S krstom in evharistijo sestavlja zakrament birme celoto »zakramentov uvajanja v krščanstvo«, katerih enoto je treba ohranjati. Vernikom je treba torej razlagati, da je prejem tega zakramenta potreben za dopolnitev krstne milosti (prim. BI, Pred. nav. 1). Zakrament birme namreč tiste, ki so krščeni »popolneje zveže s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo Svetega Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in z dejanjem razširjajo in branijo vero« (C 11; prim. BI, Pred. nav. 2).« (KKC 1285)

Zakrament svete birme bi lahko imenovali »krščanska polnoletnost«. Zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z zakramentov svete birme v polnosti vključen v (lokalno) župnijsko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Ko otrok doseže telesno in čustveno zrelost, se zanj začenja novo obdobje življenja. Prihaja iz otroštva v odraslost in zato posebej potrebuje veliko milosti in blagoslova, da bo postal in ostal odgovoren ter uspešen odrasel človek in kristjan. Ker se Bog zaveda človekove svobodne volje in s tem tudi šibkosti človeške narave, je postavil zakrament svete birme, ki pomeni dar Svetega duha, ki krstno milost dopolni (prim. Apd 8,15–17; 19,5sl). Sveta birma je pomoč, da bi se otrok, ki je sedaj že mladostnik in na pragu odraslosti v življenju znal in zmogel prav odločati in uporabljati vse, kar mu Bog podarja. Zakrament svete birme ima svoje specifične učinke: globlje nas zakorenini v božje sinovstvo, ki nam daje klicati »Abba, Oče« (Rim 8,15); trdneje nas zedini s Kristusom; poveča v nas darove Svetega Duha; izpopolni našo povezanost s Cerkvijo; podeli nam posebno moč Svetega Duha, da bi z besedo in dejanjem kot resnične Kristusove priče širili in branili vero, da bi srčno izpovedovali Kristusovo ime in da se ne bi nikoli sramovali križa. (KKC 1303). Vendar te učinke ne smemo mešati s sodobno pogansko miselnostjo, ki degradira zakrament na raven neke magije. Temveč: »Kakor krst, katerega dovršitev je, se tudi birma podeljuje samo enkrat. Birma namreč vtisne v dušo neko neizbrisno duhovno znamenje »character«. To je znamenje za to, da je Jezus Kristus zaznamoval kristjana s pečatom svojega Duha in ga odel z močjo od zgoraj, da bi bil njegova priča (prim. Lk 24,48–49).« (KKC 1304)

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Križev pot  od Grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: 26.3. ob 15.00.

 Izdelava butar: Kompole  in Teharje: sobota, 1. 4., ob 10.00.

Blagoslovi jedil na veliko soboto (8.4.) bodo tako kot lani - v župnijskih cerkvah in v podružnicah.

Oratorij za otroke: 26.– 29. 6. Rezervirajte si čas.

V postu ste v večjem številu vabljeni k sveti maši, h križevem potu in molitvi za (svojo) družino.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;  FB Župnija Teharje.