18.03.2023

Oznanila za 4.postno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

19. 3. 2023

ob 8.00 za + Jožeta Gaberščka, Martino in Anko  

     Vrhovšek in starše;

ob 10.00 + Jožefa Turnška; za žive in rajne farane

Martin iz Brage, škof

Poned., 20. 3.

ob 7.00 za + Toneta Hermana

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Serapion, mučenec

Torek, 21. 3.

ob 18.00 za + Zvonko Štor, pogrebna

Lea, spokornica

Sreda, 22. 3.

ob 7.00 za + družine Romih, Pemič, Krašek; Vero Štrlekar * Gajšek za + Ivana Grajžla

Alfonz Turibij, škof

Četrtek, 23. 3.

ob 18.00 za + Bogomirja in Frančiško Rezar

ob 18.00 za + Cvetko Jerovšek in starše

+ Katarina Švedska, redovnica

 Petek, 24. 3.

ob 18.00 za + Marjana Rozmana in rajne duhovnike

Gajšek za + Romana in Nado Lubej/

Po maši program za Materinski dan

Gospodovo oznanjenje

Sobota, 25. 3.

ob 18.00 za + Jožefo Stropnik

5. POSTNA - NEDELJA - tiha

 Nedelja,

26. 3. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

10.00 + Franca Mihevca, 2. obl.

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

19. 3. 2023

ob 10.00 za + Jožeta Mramorja

Serapion, mučenec

Torek, 21. 3.

ob 18.00 za + Franca Mastnaka

Gospodovo oznanjenje

Sobota, 25. 3.

ob 9.00 za + Slavka Gorenjaka

5. POSTNA - NEDELJA - tiha

 Nedelja,

26. 3. 2023

ob 10.00 za + Francija Breclja, starše Brecelj in Žalar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Olgo Malec, 92-letno iz Zvodnega; in Zvonko Štor, 71-letno, doma z Vrh. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. (Lk 12, 37)

Uganka: Stoletno sem drevo bila, / odeta v lubje javorja, / zdaj z glasom delam čudeže, / če mojster vzame me v roke. Kaj je to?                                                                                 (violina)

 OSTALA  OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. 3. 2023

 

 Pozno mašo ob 10.00 daruje upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Na razpolago za spoved bo 20 minut pred mašo, med tem bomo molili križev pot. Je lepa priložnost za spoved!

Popoldne ob 15.00 lepo vabim družine z otroki na križev pot v naravi - od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane. Prilagojeno otrokom, možno tudi z vozički. Tudi družine se srečujete z različnimi oblikami stisk in trpljenja. Pridružimo se Jezusu na njegovi poti trpljenja, da bo tudi on z nami v naših bolečinah in stiskah, da bo on naš pomočnik, naš »Simon iz Cirene«, ki bo  nosil naš križ in naše grehe k odrešenju. Lepo vabim družine z otroki! Se zadržimo v druženju.

Prihodnjo nedeljo (Tiho nedeljo) pa vabim vse od blizu in daleč na križev pot po isti trasi - od grobišča do cerkve svete Ane, še zlasti v spomin vseh trpečih v Taborišču Bukovžlak ali od tam odpeljanih v smrt, pa tudi drugih trpinov vseh časov: začetek 26. 3. ob 15.00 pri vhodu v Grobišče Bukovžlak.

Materinstvo in očetovstvo je v zadnjem času žal pri mnogih razvrednoteno. Kristjani pa cenimo očeta in mamo in jima izkazujemo spoštovanje in pozornost, saj sta po božji volji posredovala življenje svojim otrokom. Ob Marijinem prazniku (25. 5.) za starše pripravljamo pozornost in jim izražamo hvaležnost ter molimo za njih. Prireditev bomo imeli na Teharjah na predvečer praznika v petek, 24. 3., ob 18.00. V cerkvi bomo počastili božjo mater Marijo ob spominu na Gospodovo oznanjenje rojstva božjega sina, nato pa v Martinovi dvorani prireditev za starše, ki jo bodo pripravili otroci in mladi. Lepo vabljeni. Drage mame in dragi očetje, dopustite, da vam izrečemo hvaležnost in spoštovanje za vse, kar dajete malim in večjim otrokom.

V Kompolah pa bo pozornost staršem izražena pri sveti maši in po njej v nedeljo, 26. 3., ob 10.00. Lepo vabljeni starši in drugi družinski člani.

V Štorah imamo novo, zelo lepo večnamensko dvorano. Otvoritev je bila v mesecu novembru, tik pred županskimi volitvami. Ker v takem vzdušju nekateri radi zlorabljajo verske obrede za politično obračunavanje, smo blagoslov dvorane premaknili v mirnejši čas. Tako je sedaj lepa priložnost, da dvorano blagoslovimo, si jo v miru ogledamo in molimo, da bi bila res v veselje, v športne dosežke in v povezanost in druženje naših prebivalcev. Lepo vas vabim skupaj z županom, da se pridružite blagoslovu v sredo, 22. 3., ob 16.30 v športni dvorani Štore Green steel.

Ponovno vabljeni k srečanjem ob Svetem pismu: v sredo, ob 19.30.

Postne spodbude Slovenske Karitas: izziv za četrti postni teden: Ustvarjam.

Ponedeljek: Ustvarjanje prinaša radost, veselje, človeka izpolnjuje, delu doda posebno vrednost. Poiščimo ustvarjalnost pri svojem delu in ga opravljajmo z veseljem.

Torek: Sprejmimo izziv, da razveselimo svoje bližnje, lahko s kosilom ali doma naredimo darilce.

Sreda: Jezus zase pravi, da ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče. Naj nam dopusti, da preko svojih del pričujemo o Njem.

Četrtek: Ljudje smo ponosni na svoje delo. Naj dosežke sprejemamo v ponižnosti v božjo slavo.

Petek: Ali so naša dela znamenje dobrega ali so le naša osebna potrditev? Lepo je, če v svojem delu prepoznamo božje poslanstvo!

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25. marca) v Katoliški cerkvi v Sloveniji tradicionalno obhajamo teden družine. Letošnje geslo Tedna družine je: Mir se začne v družini. Po večerni sv. maši so vsi župljani (zlasti možje in očetje) povabljeni, da prisluhnejo videonagovoru ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, za njim pa posnetku pogovora Luka Mavriča in Aleša Čerina. Povezava do videonagovora nadškofa Zoreta.

 

Papež za postni čas: Podajmo se na pot v dejavni ljubezni, v molitvi in s postom

»Miloščina, dejavna ljubezen bo razodela naše sočutje za ljudi v potrebi, pomagala nam bo vračati se k drugim. Molitev bo dala glas naši notranji želji po srečanju z Očetom, ko nas bo vračala k Njemu. Post bo duhovna vaja za veselo odpoved temu, kar je odvečno in nas obtežuje, da bi postali bolj notranje svobodni in se vrnili k resnici o sebi. Srečanje z Očetom, notranja svoboda, sočutje.

Dragi bratje in sestre, sklonimo glavo, sprejmimo pepel, olajšajmo srce. Podajmo se na pot z dejavno ljubeznijo. Danih nam je štirideset ugodnih dni, da nas spomnijo, da sveta ne smemo zapirati v naše ozke meje naših osebnih potreb, in da ponovno odkrijemo veselje ne v kopičenju stvari, ampak v skrbi za tistega, ki se nahaja v potrebi in nadlogi. Podajmo se na pot z molitvijo. Danih nam je štirideset ugodnih dni, da Bogu vrnemo prvenstvo v življenju, da se spet začnemo pogovarjati z njim z vsem srcem, ne v prostih uricah. Podajmo se na pot s postom. Danih nam je ugodnih štirideset dni, da se spet najdemo, da zajezimo diktaturo vedno bolj polnih urnikov, nujnih opravil, zahtev vedno bolj površnega in zagatnega jaza, in se odločimo za to, kar je pomembno.

Bratje in sestre, ne zapravimo milosti tega svetega časa. Vztrajno glejmo Križanega in hodimo, velikodušno odgovarjajmo na močne klice posta. Na koncu poti bomo z veseljem srečati Gospoda življenja, srečali bomo Njega, edinega, ki nas bo dvignil iz našega pepela.

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Križev pot od Bukovžlaka do sv. Ane, za mlade družine: 19. 3. ob 15.00; križev pot za vse: 26. 3. ob 15.00; Prireditev za starše za Materinski dan: Teharje: petek, 24. 3. 2023; Kompole: nedelja, 26. 3. ob 10.00; Izdelava butar: Kompole, 1. 4. ob 10.00.

V postu ste v večjem številu vabljeni k sveti maši, h križevem potu in molitvi za (svojo) družino.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.