10.02.2023

Oznanila za 6. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

12. 2. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Milana Kolarja

Jordan Saški, red.

Poned., 13. 2.

ob 7.00 za + za zdravje in v dober namen

 Gajšek za + Jožefo Čepin

Valentin, Zdravko

Torek, 14. 2.

ob 18.00 za + Jakoba Žoleka 

Klavdij, redovnik

Sreda, 15. 2.

ob 7.00 za + Franca Trafela

Julijana, mučenka

Četrtek, 16. 2.

ob 18.00 za + družine Romih, Pemič, Krašek in Vero

      Štrlekar

* Gajšek za + za Franca Jazbeca in družino Mlakar

Silvin, škof

 Petek, 17. 2.

ob 7.00 za +  Marijo Junger

* Gajšek za + Alojza in Elizabeto Arzenšek

Frančišek Regis

Sobota, 18. 2.

ob 18.00 za + Alenko Sitar, rodbine Križaj, Peterka in

       Preskar  

7. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 2. 2023

ob 8.00 za + Marijo (30. obl.) in Franca Polak

ob 10.00 za rodbino Zimšek, Marico in Ernesta Pecl,

      rodbine Kržan in Zupanc

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

12. 2. 2023

ob 10.00 za + Ano Šuster, obl.

Valentin, Zdravko

Torek, 14. 2.

 ob 18.00 za + Ivana Jurkoška, 30. dan

Frančišek Regis

Sobota, 18. 2.

ob 9.00 za + Anko in starše Vrhovšek in sorodnike

7. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 2. 2023

ob 10.00 za + Ivana Grajžla, obl.

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne  namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: KLOBUK :"Spet si si dal klobuk na glavo narobe, dragi," ljubeznivo opozori žena moža, ki je strašno raztresen. Ta trmasto odvrne: "Kako moreš reči narobe? Saj ne veš, na katero stran bom šel!"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. 2. DO 19. 2. 2023

 

V preteklem tednu je bilo veliko dogajanja v naših župnijah. V ponedeljek in torek sta bila molitvena dneva za obe župniji. Lepo se zahvalim vsem, ki ste prihajali molit, saj molitveni dan ni le prošnja za naše osebne potrebe, ampak ta dan molimo  še za druge in v ostalih dneh tudi drugi molijo za nas. Tako se v solidarnosti gradimo in povezujemo v molitvi v celotni metropoliji treh naših škofij: mariborske, mursko soboške in celjske. Lepo smo obhajali tudi kulturni praznik, saj smo imeli lepo proslavo za kulturni dan z eminentnim pisateljem in gledališkim igralcem Tonetom Kuntnerjem in z domačimi pevci. Lepo se zahvalim gospe Janji in vsem, ki so v programu sodelovali. Hvala tudi vsem, ki ste prišli in povabili tudi še druge. Tako je  lepo zaživela kultura iz Prešernovih, Cankarjevih in Kuntnerjevih tekstov in zapetih pesmi naših mladih.

Od petka zvečer do nedelje smo z birmanci na duhovnih vajah. Vse vabim, da molite za te mlade, da bi se poglobili v veri in utrdili v pripadnosti župniji in Cerkvi. Svoja srca pripravljajo kot posode za darove Svetega duha v zakramentu sv. birme, mi pa jim lahko le pomagamo in prosimo Boga za njihovo odprtost ter dajemo zgled življenja iz vere.

 

Starše prvoobhajancev lepo vabim na sestanek, kot smo se dogovorili, v sredo 15. 2. ob 18.00 v našo veroučno učilnico. Tokrat bomo razmišljali o svetem obhajilu, kruhu življenja.

 

Jezus v današnji Božji besedi razloži vrsto nasprotij med starodavnimi zapovedmi in tem, kar pravi on. Kot na primer: »Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo« (Mt 5,21–22). Šestkrat je Jezus tako rekel... Jezusova novost je v tem, da on napolni zapovedi z Božjo ljubeznijo, z močjo Svetega Duha, ki prebiva v njem. Tudi mi se lahko po veri v Kristusa odpremo delovanju Svetega Duha, ki nas bo usposobil za življenje po Božji ljubezni. Saj vsaka zapoved v resnici postane zahteva po ljubezni. Vse se namreč združijo v eno zapoved: Ljubi Boga z vsem srcem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.                                                                                

                                                                                                                        papež Benedikt XVI.

UPANJE V MOJEM ŽIVLJENJU

Upanje dela moje življenje dragoceno. Upam na dragocen čas, ki mi je podarjen. Upam na dragocena srečanja, ki me čakajo, dokler še živim. Upam, da bo moje življenje dobro potekalo do konca in da bom našel svojo izpolnitev v Bogu. Upam na to, česar ne vidim, česar nobeno oko ni videlo in nobeno uho ni slišalo (prim. 1 Kor 2,9). Upanje, ki presega vse vidno, ima v človeški naravi svojo eksistencialno podlago. Ladislaus Boros, ki je prenesel filozofijo Ernsta Blocha v krščansko duhovnost, piše: »Človeško 'življenje' vedno pomeni: predokus nečesa drugega. Pričakovanje v nas ne bo 'zaspalo'. Človek si izmišlja vedno nove želje. Njegovo bitje 'se poganja naprej' k temu, 'kar še ni prisotno'. V človeku resnično deluje neuničljiv nagon

, ki ga žene v smeri 'dobrega konca'« (Boros, str. 81).Dobra vaja je, da si ob vseh načrtih, ki jih imamo za življenje, ob vseh pričakovanjih, ki smo jih oblikovali za našo prihodnost, vedno znova predstavljamo: Da, to bi rad storil. To je moje življenje. Toda najpomembnejše šele prihaja. Vsi moji načrti so minljivi. Moje upanje pa se dviga čez vse vidno. Usmerjeno je na nevidno; usmerjeno je na nebesa.

To ni nikakršen beg pred mojim življenjem, ampak mi ravno to daje pogon, da se življenju prepustim brez strahu, da bi lahko šlo kaj narobe. Upanje mi podarja notranjo svobodo, da bom v tem svetu zapustil svojo življenjsko sled, da bom vložil vse moči, da bi živel zavestno in dobro življenje. Istočasno pa mi upanje daje občutek, da to še ni vse. S tega vidika mi upanje odvzema strah pred neuspehom, strah, da ne bi šlo, kot si želim. Upanje me osvobodi mojega racionaliziranja, s katerim se izogibam tveganju.

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

 

11. februarja 2023 obhajamo 31. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek nas spomni na bolne in njihove težave, pa tudi na naš odnos do njih ter odgovornost.

Bratje, sestre, nikoli nismo pripravljeni na bolezen. Pogosto tudi ne na sprejemanje starosti. Bojimo se ranljivosti, prežemajoča kultura trga pa nas sili, da jo zanikamo. Za krhkost ni prostora. In tako nas zlo, ko vdre in nas napade, omamljene pusti na tleh. Takrat se lahko zgodi, da nas drugi zapustijo, ali pa se nam zdi, da jih moramo zapustiti, da se v odnosu do njih ne bi počutili kot breme. Na ta način se začne osamljenost in nas zastrupi grenak občutek krivice, zaradi katerega se zdi, da so se zaprla tudi nebesa. Pravzaprav se naprezamo, da bi ostali v miru z Bogom, ko se uničuje naš odnos z drugimi in s seboj. Zato je tudi glede bolezni tako pomembno, da se vsa Cerkev meri po evangeljskem zgledu usmiljenega Samarijana, da bi postala veljavna »poljska bolnišnica«. Njeno poslanstvo se namreč, zlasti v zgodovinskih okoliščinah, ki jih doživljamo, izraža v izvajanju skrbi. Vsi smo krhki in ranljivi; vsi smo potrebni tiste sočutne pozornosti, ki se zna ustaviti, se približati, oskrbeti in olajšati. Stanje bolnih je torej klic, ki prekine brezbrižnost in zadrži korak tistega, ki napreduje, kot bi ne imel sester in bratov.

Svetovni dan bolnikov v resnici ne vabi samo k molitvi in bližini s trpečimi; istočasno želi tudi osveščati Božje ljudstvo, zdravstvene ustanove in civilno družbo za nov način skupnega napredovanja.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Duhovne vaje za birmance: Prebold, 10.-12. 2.; povabljeni, da molite za mlade!

Pepelnica 22. 2., začetek posta; Popoldansko romanje na Brezje: 12. 3.; Križev pot od Bukovžlaka do sv. Ane: za mlade družine: 19.3. ob 15.00; križev pot za vse: 26. 3. ob 15.00;

Prireditev za starše za Materinski dan: petek, 24. 3.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni..

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: feb.: Štore-Lipa; Marec: Bukovžlak; april: Pečovje

Kompole: feb.: Kompole; Marec: Ogorevc in Draga; April: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.