28.01.2023

Oznanila za 4. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim..., blagor lačnim in žejnim pravičnosti..., blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu…, blagor tistim, ki delajo za mir..., blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani.., Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali… Veselite se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,3-12)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

29. 1. 2023

ob 8.00 za + starše Mihaela, Ljudmilo in Marijo ter svakinjo Verdev ter starše Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

Hijacinta Mariscotti

Poned., 30. 1.

ob 7.00 za + Terezijo, Antona in Fredija Kač

* Gajšek za + Ano Mastnak

Janez Bosko, duh.

Torek, 31. 1.

ob 18.00 za + Jožeta Zoreta in starše Primožič

Brigita Irska, opat.

Sreda, 1. 2.

ob 7.00 za + Matildo Smole in rodbino

Jezusovo darovanje, svečnica

Četrtek, 2. 2.

ob 8.00 za + Justino in Karla Kroflič

ob 18.00 za + Nežo in Štefana Polajžar

Blaž, škof in mučenec

 Petek, 3. 2.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih

* Gajšek za + Franca Kovača

Oskar, škof

Sobota, 4. 2.

ob 18.00 za + Albina Polaka, starše in Nežo Jeretin

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

5. 2. 2023

ob 8.00 za + družino Zevnik

ob 10.00 za žive in rajne farane

 

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

29. 1. 2023

ob 10.00 za + Srečka Tofanta

Janez Bosko, duh.

Torek, 31. 1.

ob 18.00 za + Martina Korenjaka

Jezus. dar. svečnica

Četrtek, 2. 2.

ob 18.00 za + Zdravka, Roziko in Jožeta Romih, rodbino Oberžan

Oskar, škof

Sobota, 4. 2.

ob 9.00 za + rodbini Jelovšek in Šuligoj

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

5. 2. 2023

ob 10.00 za + Stanislavo Gradič

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Karola Goriška, 75-letnega s Teharja. Bog mu daj večni mir.

Iz svetega pisma: Nasitil bom izčrpanega in okrepil vsakega, ki omedleva. (Jer 31, 25)

Za nasmeh: Gost pomigne natakarju: »Natakar,« zajeclja, »malo pregloboko sem pogledal v kozarec. Bi mi lahko prinesli nekaj, kar bi me streznilo?« – »Seveda! Najbolje bo, da vam prinesem kar račun!«

 

Danes, 29.1.. 2023 bo pri sveti maši v Kompolah in po njej prepeval zbor Jakobčani. Lepo vabljeni, da prisluhnete še božičnim pesmim v moškem sestavu, potem pa teh pesmi ne bomo slišali do Božiča. 

Obhajanje zakonskih obletnic: Epidemija je dve leti preprečevala bližnja srečanja in druženja. Zato tudi nismo obhajali obletnic poroke. Prav je, da se vsako leto v družini veselite preživetih dni in vsega, kar gradi vaš zakon, se zahvalite, da sta še, obljubo, ki sta jo izrekla pri poroki in poživita  ljubezen, saj je to velik zaklad, ki daje več kot vsa bogastva sveta. Ne vemo, koliko let bomo še  lahko živeli in delili svoj dom, zato je prav, da se vsako leto veselimo preživetega, še zlasti ob   okroglih obletnicah. Lepo vabim vse pare, ki imate letos svoj zakonski jubilej ali ste ga imeli v preteklih dveh letih, da se zberete danes, v nedeljo, 29. 1., ob 14.00 v cerkvi sv. Martina na Teharjah k zahvali za preteklo in v prošnji za prihodnje, po maši pa se zadržimo še v druženju v Martinovi dvorani.

Po nekaj letih je spet lepa priložnost v župniji Teharje za poglobitev vere in poživljanje molitve v srečanjih Delavnice molitve in življenja. V njih se odrasli učimo prav moliti. Povsod jih izvajajo laiki, delavnice pa vsebujejo uvodno srečanje in 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko. Na prvem srečanju je bilo zelo malo odziva, zato damo še enkrat priložnost v sredo, 1. 2., ob 17.00 v veroučilnici na Teharjah. Če bo več zanimanja, bomo nadaljevali.

Misel ob današnjem evangeliju: Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo (Mt 5,3).

Ubogi v duhu niso brezdomci, brezposelni ali ljudje, ki nimajo zaposlitve, primerne svoji izobrazbi, ljudje z začasno zaposlitvijo, ljudje, ki si ne morejo privoščiti kosila in še večerje, ljudje, ki imajo mnogo nižji standard od povprečnega, ljudje, ki ne morejo privoščiti ne sebi ne svoji družini dobrin, ki so nujno potrebne za mirno in dostojno življenje.

Zamenjevanje ubogih v duhu z ubogimi v socialnem pomenu je neredko spravljalo kristjane v nepravičen in napačen položaj.

»Blagor vam, ki ste revni tu na zemlji,« so govorili nekateri kristjani, tudi duhovniki in redovnice, v ne tako zelo oddaljeni preteklosti, »ker boste srečni v nebesih. Mi pa, ki smo premožni, kdo ve, koliko bomo morali trpeti.«

Ubogi v duhu so tisti, ki se svobodno odločijo, da ne bodo sužnji svojega bogastva, naj bo večje ali manjše, in da ga bodo uporabljali v dobro vseh.

»Ubogi v duhu« je izbira, ki rešuje. Revščina je krivica, ki uničuje človekovo dostojanstvo.

Proti revščini se je treba boriti, zato da bo vsak, moški in ženska, lahko izbral uboštvo v duhu. Revščino, in to revščino vseh vrst, lahko premagajo samo ubogi v duhu.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

 

Govor na gori nam zarisuje pot k resnični sreči, v osmerih blagrih postavlja kažipote, ki nas usmerjajo. Jezus jih je postavil na začetku svojega javnega delovanja kot temelj: ustavo ali ‘magno carto’ krščanstva. Današnji kristjan ničesar ne potrebuje bolj kakor veselje, ki ga črpa iz vere, in to mora izpričevati z vsem svojim življenjem. Trdno zaupanje, da moramo živeti iz evangelija z radostjo in s tem izpolnjevati njegove zahteve, je prvi pogoj verske prenove in evangelizacije sveta. Vprašajmo se, če v današnjem svetu res pričujemo za to, da je življenje blagrov pot k sreči in da daje našemu življenju in delovanju najgloblji smisel?      Po: M. Čuk

 

 

11. februarja 2023 bomo obhajali 31. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek nas spomni na bolne in njihove težave, pa tudi na naš odnos do njih ter odgovornost. Pomislimo, da smo lahko že danes med bolniki in invalidi tudi mi. Danes navajam prvi deli pisma papeža Frančiška z naslovom »Poskrbi zanj«. Sočutje kot sinodalno izvajanje zdravljenja.

Dragi bratje in sestre!

Bolezen je del naše človeške izkušnje. Vendar pa lahko postane nečloveška, če jo živimo v osamljenosti in zapuščenosti, če je ne spremljata skrb in sočutje. Ko hodimo skupaj, je normalno, da se nekdo počuti slabo, da se mora ustaviti zaradi utrujenosti ali zaradi kakšne nezgode na poti. Tam, v takšnih trenutkih vidimo, kako hodimo: ali v resnici hodimo skupaj, ali pa smo samo na isti poti, vendar vsak zase, pazimo na svoje koristi in pustimo, da se drugi »znajdejo«. Zato vas na ta XXXI. svetovni dan bolnikov, sredi sinodalne poti, vabim k razmišljanju o dejstvu, da se lahko ravno ob izkušnji krhkosti in bolezni naučimo hoditi skupaj skladno z Božjim slogom, ki je bližina, sočutje in nežnost.

V Knjigi preroka Ezekiela v veliki prerokbi, ki predstavlja enega od vrhuncev vsega razodetja, Gospod govori takole: »Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal […] Pasel jih bom, kakor je prav« (34,15-16). Izkušnja izgubljenosti, bolezni in slabosti so seveda del naše poti: ne izključujejo nas iz Božjega ljudstva, ampak nas celo postavljajo v središče pozornosti Gospoda, ki je Oče in na poti noče izgubiti niti enega od svojih otrok.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Koncert božičnih pesmi: danes, v nedeljo, 29. 1., ob 10.00 v Kompolah: moški zbor Jakobčani iz župnije Kalobje.

Sv. maša za zakonske jubilante: Teharje, danes ob 14.00, nato druženje v Martinovi dvorani.

Celodnevno češčenje Najsvetejšega: 6. 2. na Teharjah, 7. 2. v Kompolah.

Duhovne vaje za birmance: Prebold, 10.-12. 2.; povabljeni, da molite za mlade!

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni..

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.