24.12.2022

Oznanila za Božič - za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

BOŽIČ

 Nedelja,

25. 12. 2022

ob 8.00 za + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za + Petra Gradišnika

pri sv. Ani ob 18.00 za + Franca Fridla

Sv. Štefan, diakon

Poned., 26. 12.

ob 10.00 za + Štefana Verdineka, Nežo in Martina Kovač

Janez, apostol

Torek, 27. 12.

ob 18.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič in sorodnike

Nedolžni otroci

Sreda, 28. 12.

ob 7.00 za + Ano Drobne

Tomaž Becket, škof

Četrtek, 29. 12.

ob 18.00 za + Janeza in Tanjo Rutar

* Gajšek za + Angelo Vrečko

Sveta družina

 Petek, 30. 12.

ob 7.00 za + starše; za srečo in blagoslov v družinah

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Silvester, papež

Sobota, 31. 12.

ob 18.00 v zahvalo

NOVO LETO,

dan miru

 Nedelja,

1. 1. 2023

ob 10.00 za + Rudija Straška

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

BOŽIČ

 Nedelja,

25. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rajka Verbiča, starše Grčar in Verbič, rodb.

Sv. Štefan, diakon

Poned., 26. 12.

ob 10.00 za + Viktorja Horvata, rodbino Krajnc in Ocvirk

Janez, apostol

Torek, 27. 12.

V Šentjanžu ob 10.00 za + Antona Štarkla;

                       - za žive in rajne vinogradnike

Silvester, papež

Sobota, 31. 12.

ob 9.00 v zahvalo za vse leto

NOVO LETO,

dan miru

 Nedelja,

1. 1. 2023

ob 10.00 za + Ano Šuster

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Franca Horjaka, 75-letnega;  in Alojzija Mohorko, 88-letnega. Umrl je: Jože Mramor, 79-letni. Pogreb bo v Kompolah v torek ob 15.00. Bog jim daj večni mir.

Iz svetega pisma: Preudarnost te bo varovala, razumnost te bo ohranjala. (Prg 2, 11)

Za nasmeh: Koronavirusu je uspelo, kar ni nobeni ženski. Prekinil je vse športe, zaprl bare in zadržal vse moške doma.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 12. 2022 DO 1. 1. 2023

V cerkvah smo naredili lepe jaslice, ki nas spominjajo dogodka svete noči, božjega rojstva v ta sveti večer v betlehemskem hlevu in spoznanja, da Bog prihaja tudi k nam. Tudi v nas in med nami je včasih nemir, nered, kot rečemo, »prava štala« in smo še kako potrebni božjega rojstva v nas in med nami. Lepo se zahvalim vsem, ki ste nabrali in pripeljali mah, pripravljali jaslice na Teharjah v cerkvi in zunaj pred cerkvijo ter pri sv. Ani; prav tako v Kompolah in Št. Janžu; zahvalim se vsem, ki ste očistili in okrasili bogoslužne prostore ter pripravili vse potrebno za polnočnico in po njej. Tako smo že nekaj dni številni razmišljali, kako pripraviti jaslice, kako približati vsebino božjega rojstva v naš svet. Naj ta prikaz vsem, ki se bomo ustavljali ob jaslicah, pomaga doživeti božjo bližino in prižigati v duši luč vere, upanja in ljubezni. Vsem faranom obeh župnij in vsem ljudem, ki so blage volje, želiva z duhovnim pomočnikom g. Gajškom blagoslovljene božične praznike tako v srcu posameznika, kot v družinskem krogu in pri bogoslužju v cerkvi. In naj se blagost in mir zasejeta tudi v vse leto 2023.

Zaključujemo dinamično leto v družbenem dogajanju, hvala Bogu doživljamo mir v domovini in bližnji okolici, tudi epidemija je veliko manj nevarna, kot je bila pred letom ali dvema. Bilo je bogato leto sadov v naravi, vreme nam je bilo naklonjeno in smo bili obvarovani hujših naravnih katastrof. Tudi v družinskem in župnijskem življenju lahko najdemo veliko dobrega, zato je gotovo prav, da ob koncu leta izrečemo hvaležnost Bogu. Lepo vas vabim, da v hvaležnost za preteklo leto  skupaj rečemo Bogu hvala v zahvalni maši ob 18.00 na Silvestrovo.

V nedeljo začenjamo novo leto. Že dolga leta je na ta dan sveta maša samo ob 10.00, saj po kratki noči prija malo daljši počitek. Začnimo z Bogom tudi novo obdobje, da bomo izprosili mirne čase in blagoslov skozi leto.

Blagoslov domov: v župniji sv. Lovrenc ne bomo hodili po blagoslovu. Gospod Stanko Gajšek je letos obhajal 80 leti in čuti, da bi težko opravil te obiske, saj je res naporno cele dneve in skozi štirinajst dni. Zato smo vam poslali knjižico s povabilom, da tudi sami molite v ta namen in opravite domač blagoslov, kot ste lani. V župniji Teharje želim vsaj na kratko obiskati domove, se srečati z vami, moliti in vas blagosloviti, če mi bo zdravje dopuščalo. V ponedeljek je najprej blagoslov konj na Ledini, popoldne pa bom blagoslavljal v Slancah, v torek Bukovžlak nad cesto, v sredo Bukovžlak pod cesto, v četrtek, petek in soboto Teharje. Podarim vam knjižico Živa Cerkev z nekaj osnovnimi informacijami in molitvami in seveda z željo, da smo tudi v naših župnijah živa Cerkev, občestvo, povezani z Bogom in med seboj.

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« (Lk 2,11–12)

Edino zatočišče, ki so mu ga ponudili, je bil hlev, kamor so pastirji zgnali ovce ob nevihti.

Gostišče je zbirališče javnega mnenja, žarišče razpoloženj sveta. Hlev pa je prostor za žvali in brezdomce. Tja sta se končno zatekla Marija in Jožef. In v samoti mrzlega in prepišnega hleva se je rodil Jezus. In potem čudno oznanilo: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus Gospod.«

Nihče več ni mogel razmišljati o Bogu kot o nekom, ki je daleč ali ‘nekje tam zgoraj’. Ko je Marija rodila Jezusa, je držala v rokah Gosta, ki je tudi Gostitelj sveta. Zavit je bil v platnene trakove, njegova prva postelja so bile jasli, napolnjene s slamo, korito, pri katerem se je krmila živina.

Bog v plenicah? Bog, ki leži v jaslih? Nihče si ne bi bil mogel misliti, da bo Bog, ki bo prišel na zemljo, tako nebogljen! In prav zato ga toliko ljudi ne uspe najti.

Bog, ki bi si lahko izbral karkoli, pa je izbral najsiromašnejši kraj na zemlji. Od trenutka svojega rojstva se je Jezus zaročil z uboštvom in trpljenjem.                                                                           Po: J. John, Kaj je smisel božiča?

 

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.

2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

2.1 – Naša spoznanja

Svetega Duha, ki kaže smer našim nadaljnjim korakom.

S precejšnjim presenečenjem smo gledali na pozitivno navdušenje nad sinodo med veliko večino laikov, ki so bili vpleteni v sam proces. Veliko več truda pa je bilo treba vložiti v delo z mnogimi duhovniki, ki so zaradi teže svojih let in drugih bremen vstopali v proces z merico skepticizma in previdnosti.

Oznanjevanje evangelija je dolžnost celotnega telesa Cerkve. V mnogih župnijah pa opažamo, da je laiških sodelavcev malo. Mnogi laiki so neangažirani in premalo je ljudi, ki bi želeli priskočiti na pomoč pri temeljnem poslanstvu Cerkve ali pa so neusposobljeni za takšno poslanstvo. V veliki meri zaznavamo, da je še vedno veliko odvisno od angažiranosti domačega župnika.

 Naša občestva so pogosto precej zaprta, čutiti pa je potrebo in željo po večji gostoljubnosti, sprejemanju drugih, odprtosti in želji po povezovanju. Pomemben del našega življenja so tudi mala občestva, v katerih rastemo. Življenje Cerkve ni samo v malih občestvih, temveč mora biti usmerjeno navzven, kar se še posebno kaže v medgeneracijski pomoči in skrbi za ranljive skupine. Mnogi odzivi so odkrito spregovorili o naših težavah. Vemo, da moramo biti usmerjeni navzven in biti misijonska Cerkev, po drugi strani pa ne znamo pristopiti do oddaljenih in še iščemo načine, kako bi jih lahko dosegli. Odkrivamo, da je osebno povabilo na tej poti zelo pomembno. Bolijo nas rezultati naše kateheze in zakramentalne prakse in si želimo poiskati nove poti za oznanjevanje evangelija mlajšemu rodu kakor tudi odraslim.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Blagoslov konj na Štefanovo ob 11.00 na Ledini; na novo leto: sv. maša ob 10.00; blagoslov vina: v Šentjanžu in na Teharjah pri sv. maši na praznik sv. Janeza, 27. 12. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.