17.12.2022

Oznanila za 4. Adventno nedelja - za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

18. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Albina Vipotnika, brate in starše

Urban V., papež;

božična devetdn.

Poned., 19. 12.

ob 7.00 za + Vinka Najdenika, Ano Ozis, Ano Gradišnik

* Gajšek za + Stanislavo in Franca Klinar

Dominik; božič. dev.

Torek, 20. 12.

ob 18.00 za + Draga Žuliča

Peter K.; božič.dev.

Sreda, 21. 12.

ob 7.00 za + Matildo in Stanislava Smole

Frančiška Cabrini

Četrtek, 22. 12.

ob 18.00 za + Albina Malgaja (2. obl.)

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Janez Kancij,

božična devetdnev.

 Petek, 23. 12.

ob 7.00 za + Borisa Čehovina

* Gajšek za + Rozalijo Amon

Adam in Eva

Sveti večer

Sobota, 24. 12.

ob 18.00 za + Danija Lenardiča, starše, Sandija

      Vodenika, Vlada in Katjo Teržan

ob 23.40 program, ob 24.00 za žive in rajne farane

BOŽIČ

 Nedelja,

25. 12. 2022

ob 8.00 za + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za + Petra Gradišnika

pri sv. Ani ob 18.00 za + Franca Fridla

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

18. 12. 2022

ob 10.00 za + Ljudmilo Mramor, 2. obl.

Dominik; božič. dev.

Torek, 20. 12.

ob 18.00 za + Slavka Gorenjaka

Adam, Eva, Sveti večer

Sobota, 24. 12.

ob 24.00 za + Marijo Kroflič

BOŽIČ

 Nedelja,

25. 12. 2022

ob 10.00 za + Rajka Verbiča, starše Grčar in Verbič ter rodbino

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Marijo Konec, 69-letno; v četrtek pa bo pogreb Franca Horjaka, 75-letnega; oba sta bila iz Štor. Bog jima daj večni mir.

Iz svetega pisma: Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več! (Jn 8, 11)

Za nasmeh: Bolna učiteljica. Luka je obiskal bolno učiteljico. Po obisku ga čaka nekaj sošolcev, željnih informacij. »Nobenega upanja ni več,« reče Luka, »jutri pride spet v šolo.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 18. – 25. DECEMBRA 2022

Zornice ali svitnice - tako se je reklo jutranjim mašam v adventnem času, saj so v temi prihajali s kakšno lučko v cerkev, k maši ob svečah. Letos bomo tudi mi jutranje maše v adventu lahko tako obhajali. Je posebno doživetje in vas še posebej vabim, da pridete k jutranji maši v ponedeljek, sredo in petek ob 7.00.

Danes pri sv. maši ob 10.00 predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Lepo vabim, da za njih  molite. Zadaj imate listke z imeni letošnji prvovobhajancev. Vabim, da vzamete en listek in molite za tistega, ki je napisan na njem, tudi če ga ne poznate - tako boste z njim povezani in ga duhovno podpirali.  

Rad bi še obiskal vaše bolnike in jim ob praznikih prinesel sveto obhajilo ali jim bil na voljo za sveto spoved. Veliko je faranov, ki so redno prihajali k zakramentom, ko pa zaradi bolezni in starosti niso mogli več v cerkev, so ostali tudi brez zakramenta. Kot duhovnik bi jih z veseljem obiskal vsaj za praznike, lahko pa tudi vsak prvi petek v mesecu, ki ga imamo duhovniki rezerviranega za bolnike. Prosim, da mi do torka sporočite, kdo bi želel obisk mene ali g. Gajška v Št. Lovrencu, da jih lahko obiščeva.

V domu Lipa bom v tem tednu na razpolago za spoved: od 9.00 naprej. Prosim svojce, da  poveste svojim ostarelim v domu, daj jih obiščem v sredo. V petek pa imamo v kapeli sveto mašo pred božičem.

Za spoved bom na razpolago tudi ob delavnikih 15 minut pred mašo ali po dogovoru. Za veroučence od 4. razreda dalje pa bo spoved v času verouka prihodnji teden.

Sestanek za starše birmancev: v sredo, 21. 12., ob 17.00. Gotovo ste že naprosili birmanske botre. Prosim, da mi sporočite tudi imena izbranih botrov, tisti, ki jih še niste.

V soboto je sveti večer. Naj bo res lep, svet, v lepem vzdušju ob jaslicah doma in v cerkvi. Varujmo se, da bi bogato vsebino prazničnega oznanila ne zameglila slovesna večerja in darila. Naj ima vsako svoj čas! Na Teharjah bo sv. maša zvečer ob 18.00, še zlasti za otroke in starejše, ostale pa lepo vabim k polnočnici, ki se bo z glasbenim programom začela že 20 minut prej, da bomo notranje uglašeni začeli sveto mašo ob polnoči. Tudi v Kompolah bo sveta maša ob polnoči. Vas lepo vabim, da ohranjamo to lepo praznovanje in doživljamo, da se nam Bog sredi teme in težav bliža kot luč, ki razsvetli noč duha in zla s svojo milostjo. Na božič pa bosta v obeh župnijah sv. maši ob 8.00 in ob 10.00. Lepo vabljeni!

Tudi v župniji sv. Lovrenca smo sestavili novi župnijski svet in imeli prvo srečanje.

Naj Bog blagoslavlja naše delo, da bomo z veseljem in zavzetostjo uresničevali pastoralno delovanje v župniji. Poleg izbranih prosim tudi druge, da radi priskočite na pomoč, saj je dela v župniji veliko, če ga hočemo videti, in smo vsi farani soodgovorni za življenje župnije. Ob pomanjkanju in staranju duhovnikov je še toliko bolj pomembno, da laiki prevzemate odgovornost in različne zadolžitve v župniji. Člani in članice Župnijskega sveta so ob župniku in duhovnem pomočniku naslednji:

 Jerica Selič, Andrej Pasarič, Drago Pertinač, Mateja Stropnik, Brigita Novak, Mitja Oberžan;  Mateja Zakelšek, Darja Glavač, Marinka Novak, Zdravko Kolar, Stanko Mulej, Mija Salobir;  Roman Štarkl, Srečko Sodin, Olga Žnidar, Miran Bukovšek, Silvo Kroflič, Monika Delčnjak.

 

Lepo se zahvalim za vašo pripravljenost in prosim Boga za blagoslov, da bi naše sodelovanje bilo njemu v čast, nam v veselje in župniji v duhovno rast. Vse farane pa prosim, da z njimi radi sodelujejo in se obračajo na njih s pobudami ter od njih sprejemajo informacije in povabila župnije.

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.   2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

2.1 – Naša spoznanja

Naša občestva so pogosto precej zaprta, čutiti pa je potrebo in željo po večji gostoljubnosti, sprejemanju drugih, odprtosti in želji po povezovanju. Pomemben del našega življenja so tudi mala občestva, v katerih rastemo. Življenje Cerkve ni samo v malih občestvih, temveč mora biti usmerjeno navzven, kar se še posebno kaže v medgeneracijski pomoči in skrbi za ranljive skupine.

Mnogi odzivi so odkrito spregovorili o naših težavah. Vemo, da moramo biti usmerjeni navzven in biti misijonska Cerkev, po drugi strani pa ne znamo pristopiti do oddaljenih in še iščemo načine, kako bi jih lahko dosegli. Odkrivamo, da je osebno povabilo na tej poti zelo pomembno. Bolijo nas rezultati naše kateheze in zakramentalne prakse in si želimo poiskati nove poti za oznanjevanje evangelija mlajšemu rodu kakor tudi odraslim.

 

Luč miru iz Betlehema: na razpolago že danes. Letošnja poslanica zato želi prebuditi vsakega od nas, da bi se najprej zla in težkega v svetu začel zavedati in da bi nato razumel, da je prav to poziv, naj vsak od nas ob tem nekaj naredi. Ne smemo misliti, da nekaj pomenijo samo velika in pomembna, glasna dejanja politikov in diplomatov, socialnih služb in drugih dobrodelnih institucij, ne, prav vsako, še tako majhno dejanje v svet teme prinaša luč.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- 2. sestanek za starše birmancev v sredo, 21.12.; sv. maša na sveti večer: na Teharjah ob 18.00; polnočnica: Teharje, program že ob 23.40, maša ob 24.00; v Kompolah maša ob 24.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.