10.12.2022

Oznanila za 3. Adventno nedelja - za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

3. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

11. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

D. Marija

iz Guadelupe

Poned., 12. 12.

ob 7.00 za + Lucijo in Franca Herman, sestre in brata

* Gajšek za + Frideriko Rom

Lucija, devica, muč.

Torek, 13. 12.

ob 18.00 za + Jožeta in Anico Žohar

Janez od Križa

Sreda, 14. 12.

ob 7.00 za + Milka Gučka

Bl. Krizina in Antonija, drinske muč.

Četrtek, 15. 12.

ob 18.00 za + Vero Štrlekar

* Gajšek za + Romana in Nado Lubej

Adela, kraljica, božična devetdnev.

 Petek, 16. 12.

ob 7.00 za + Jurija Roma

ob 18.00 za + Zvonka Pertinača, osmina

Vivijana, b. devetdn.

Sobota, 17. 12.

ob 18.00 za + Stanislavo Jelenc

4. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

18. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Albina Vipotnika, brate in starše

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

11. 12. 2022

ob 10.00 za + Francija in Stanka Štarkel ter Frančiško  in Alojza Žohar

Lucija, devica, muč.

Torek, 13. 12.

ob 18.00 za + Zofijo in Mihaela Vrečar

Vivijana, b. devetdn.

Sobota, 17. 12.

ob 9.00 za + Darka in Ivana Rajniš

4. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

18. 12. 2022

ob 10.00 za + Ljudmilo Mramor, 2. obl.

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Ivana Rednak, 81-letna, zadnja leta je živela v Celju. Pogreb bo jutri ob 12.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega pisma: Kdor si prizadeva za dobro, si pridobi naklonjenost, kdor pa išče zlo, ga bo zadelo. (Prg 11, 27)

Za nasmeh: Pogovor na novoletni zabavi: »Kaj delate v službi?« – »Ukvarjam se z donosnim vrtanjem.« – »Nafta?« – »Ne, zobozdravnik!«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 11. – 18. 12. 2022

Zornice ali svitnice - tako se je reklo jutranjim mašam v adventnem času, saj so v temi prihajali s kakšno lučko v cerkev, k maši ob svečah. Letos bomo tudi mi jutranje maše v adventu lahko tako obhajali. Je posebno doživetje in vas še posebej vabim, da pridete k jutranji maši v ponedeljek, sredo in petek ob 7.00.

Lepo vabim na adventno duhovno obnovo. Vzemite si nakaj časa vsoboto, 17. 12., za svojo dušo. Ob 17.00 bo v Martinovi dvorani adventni nagovor upokojenega škofa dr. Lipovška, nato pa sveta maša ob 18.00. Vmes bo tudi priložnost za sveto spoved. Me veseli, da je taka duhovna obnova postala že redna oblika poglobitve pred prazniki in ste nekateri že spraševali, če bo tudi letos. Dobrodošli in povabljeni ste vsi, še zlasti vsi župnijski sodelavci iz obeh župnij.

Za spoved bom na razpolago tudi ob delavnikih 15 minut pred mašo ali po dogovoru. Za veroučence od 4. razreda dalje pa bo spoved v času verouka prihodnji teden.

Sestanek za starše prvoobhajancev: v sredo ob 17.00 v veroučni učilnici, za starše birmancev pa prihodnjo sredo, 21. 12., ob 17.00. Prihodnjo nedeljo bo pri sv. maši ob 10.00 predstavitev letošnjih prvoobhajancev. Povabil bom, da za njih tudi molite.

Sestavili smo novi župnijski svet v župniji Teharje in župniji sv. Lovrenc. Lepo se zahvalim vsem dosedanjim članom in članicam za njihovo nesebično delo. Prav tako se zahvalim vsem, ki ste sprejeli predlog župljanov in moje povabilo k sodelovanju. Veselim se tudi prihodnjega sodelovanja in novih moči. Prvo sejo smo na Teharjah že imeli, v Kompolah pa torek. Naj Bog blagoslavlja naše delo, da bomo z veseljem in zavzetostjo uresničevali pastoralno delovanje v župniji. Poleg izbranih prosim tudi druge, da radi priskočite na pomoč, saj je dela v župniji veliko, če ga hočemo videti, in smo vsi farani soodgovorni za življenje župnije. Ob pomanjkanju in staranju duhovnikov je še toliko bolj pomembno, da laiki prevzemate odgovornost in različne zadolžitve v župniji.

Lepo se zahvalim za vašo pripravljenost in prosim Boga za blagoslov, da bi naše sodelovanje bilo Bogu v čast, nam v veselje in  župniji v duhovno rast. Vse farane pa prosim, da z njimi radi sodelujejo in se obračajo na njih s pobudami ter od sprejemajo in informacije in povabila župnije.

Člani župnijskega sveta župnije Teharje so:

Janja Pesjak, Dušan Volavšek, Mateja Vouk,  Marina Malgaj, Ines Kolšek, Ivan Jurkošek, Ana Gobec;

Dragica Lenardič, Ivan  Šelih, Suzana Zalokar, Monika Burger, Metka Hrastnik, Danica Korenko;

Sašo Malgaj, Marjetka Godec, Dominika Hrovat,  Jožica Kragelj, Tatjana Arčan, Branko Amon, Karina Ostrožnik-Horvat.

 

Advent je povabilo, naj prisluhnemo tišjim tonom. Je čas pesmi hrepenenja in obljub: »Kedaj, zveličar, prišel boš ...?«, čas  prastarih besedil o upanju: »Volk bo prebival z jagnjetom ...«. In je čas tihih glasov beguncev, glasov osamljenih umirajočih na smrtni postelji v mrzlem stanovanju. To je čas, da prisluhnem  Božjemu glasu v sebi, ki me tiho vabi, namenjen samo meni; njegovim vprašanjem in njegovim besedam ljubezni.                                                                                                                                                                                                                                                 (A. Schwarz)

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.   2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

2.1 – Naša spoznanja

Eno naših prvih spoznanj je, da je sinodalni proces ali proces prenove počasen proces in zahteva svoj čas. Na več ravneh smo doživljali, da proces teče počasneje, kot smo sprva predvidevali. Sinoda je dolg proces z majhnimi, a vztrajnimi premiki, ki zahtevajo veliko napora. Zavedamo se, da naš proces ni zaključen in da smo naredili le nekatere začetne korake. Ista spoznanja smo odkrivali v vzporednih procesih iskanja škofijske vizije in drugih strukturnih spremembah. Tudi to je proces počasnih premikov, ki zahtevajo veliko napora.

V celotnem procesu je zelo pomembna moč molitve, saj se iz nje rojevajo navdihi Svetega Duha, ki kaže smer našim nadaljnjim korakom.

S precejšnjim presenečenjem smo gledali na pozitivno navdušenje nad sinodo med veliko večino laikov, ki so bili vpleteni v sam proces. Veliko več truda pa je bilo treba vložiti v delo z mnogimi duhovniki, ki so zaradi teže svojih let in drugih bremen vstopali v proces z merico skepticizma in previdnosti.

Oznanjevanje evangelija je dolžnost celotnega telesa Cerkve. V mnogih župnijah pa opažamo, da je laiških sodelavcev malo. Mnogi laiki so neangažirani in premalo je ljudi, ki bi želeli priskočiti na pomoč pri temeljnem poslanstvu Cerkve ali pa so neusposobljeni za takšno poslanstvo. V veliki meri zaznavamo, da je še vedno veliko odvisno od angažiranosti domačega župnika.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- 1. seja novega župnijskega sveta župnije sv. Lovrenc bo v torek, 13. 12., po maši ob 18.00.

- 2. sestanek staršev prvoobhajancev v sredo, 14. 12. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.