26.11.2022

Oznanila za 1. Adventno nedelja - za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

folder

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJE

1. ADVENTNA - NEDELJA - Karitas

 Nedelja,

27. 11. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uršulo in Alojza Klavžar

Katarina Lauboure

Poned., 28. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

* Gajšek za + Terezijo Jernejšek

Filomen, mučenec

Torek, 29. 11.

ob 18.00 za + Jožefo Stropnik, osmina

Andrej, apostol

Sreda, 30. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Karel de Foucauld

Četrtek, 1. 12.

ob 17.30 za + Danijelo Oberžan

* Gajšek za + Terezijo Jerovšek

Vivijana, mučenka

 Petek, 2. 12.

ob 7.00  za + po molitvenih spominih Teharje 3

Frančišek Ksaver

Sobota, 3. 12.

ob 18.00 za + Franca in Angelo Selič

2. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

4. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Petra Jungerja

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

1. ADVENTNA - NEDELJA - Karitas

 Nedelja,

27. 11. 2022

ob 10.00 za + Ivana Moškotevca

Filomen, mučenec

Torek, 29. 11.

ob 18.00 za + Frančiško Frece

Vivijana, mučenka

 Petek, 2. 12.

ob 18.00 za + Franca Hrovata, osmina

Frančišek Ksaver

Sobota, 3. 12.

ob 9.00 za + Ljudmilo Mramor

2. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

4. 12. 2022

ob 10.00 za + Anico in Stanka Mulej, rodbino Mulej - Cehner

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo v Kompolah: Franca Hrovata, 90-letnega; in na Teharjah Antona Mramorja, 80-letnega. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Nasitil bom izčrpanega in okrepil vsakega, ki omedleva. (Jer 31, 25)

Za nasmeh: Kazati jezik: Stari ata gre z vnukinjo Julijo po cesti. »Ampak, Julija, gospodu na drugi strani ne smeš kazati jezika,« jo pokara. – »Lahko, dedi, to je moj zdravnik. Zadnjič me je prosil, naj mu pokažem jezik!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 27. 11. – 4. 12. 2022

 

Danes je že 1. adventna nedelja. Pri sv. maši ob 10.00 na Teharjah se bodo predstavili birmanci iz obeh župnij, ki se pripravljajo na zakrament spomladi. Vabim vse vernike, da molimo za naše mlade, še zlasti za birmance. Zadaj imate v posodici listke (zelene) z imeni birmancev. Kdor ima voljo moliti za enega od njih, naj prosim vzame list in ga priporoča v svojih molitvah, da bi ostali dobri, verni in bi našli pravo mesto v družbi.

Pretekli teden je bil namenjen dobrodelnosti - teden Karitas. Današnja nabirka je namenjena za dobrodelnost in se deli na domačo in škofijsko Karitas ljudem, ki pridejo v svoji stiski za pomoč v župnijo.

Začenjamo adventni čas, čas osebne poglobitve in priprave na božje rojstvo v božični skrivnosti. Vabim, da prihajate k sveti maši tudi med tednom in da doma molite v družini. V pomoč vam je lahko tudi adventni venec, ki vas na to spominja in nagovarja k molitvi. Danes bomo blagoslovili te venčke! Otroci dobijo pri verouku tudi adventni koledar, ki prinaša za vsak dan lepo misel in spodbuja k solidarni pomoči in zbiranju sredstev za misijone.

Letos smo že večkrat šli na volišča - tudi danes in v občini Celje še naslednjo nedeljo. Morda se je že kdo naveličal, a naj nam ne bo težko to storiti, saj s tem kažemo svojo družbeno angažiranost in soodločamo o skupnem življenju. Kdor se iz tega izloči, prepusti odločanje drugim in potem ne more kritizirati izida volitev ali referenduma. Iz naše polpretekle zgodovine nam je ostalo, da so odločali drugi in so se kristjani raje umaknili. V samostojni Sloveniji imamo končno priložnost vsak osebno voliti in je prav, da svojo voljo tudi izrazi. Čestitam vsem, ki ste kandidirali za različne funkcije, vsem izvoljenim pa želim, da bi dobro in pošteno delali za skupno dobro in opravičili zaupanje, ki vam je bili izkazano.

Vsako leto 6. decembra goduje sveti Miklavž, nesmrtni dobrotni škof, še posebej prijatelj otrok in sodelavec vseh, ki izkazujejo dobroto še posebej do otrok. V času svojega življenja se je tako izkazal, da ga ni moč pozabiti in obhajamo njegov spomin z dobrimi deli in otroškim veseljem. Obiskal nas bo na predvečer svojega praznika, v ponedeljek, 5. 12., ob 18.00 v naši cerkvi. Mali otroci in vsi veroučenci, pridite ga pričakat.

Ob tednu Karitas

Vedno je največji izziv župnijske Karitas in tudi župnije ohranjati človečnost, dobronamernost in sprejetost za vsakega človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi če ima težave z zasvojenostjo, če je jezen na ves svet, na svojo družino ali službo, če je celo agresiven, če se je vdal v usodo in žalost, če nima najboljših navad in vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu pripada ..., kot da smo servis, je pred nami oseba. Gledamo v oči človeka s svojim dostojanstvom, ki je narejen po Božji podobi. Če je prišel do nas, zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi bil v naših očeh vreden. Lahko prehodimo z njim del poti in mu pomagamo, da se bo počutil sprejetega in da bo v sebi v okolici (ponovno) odkril tisto najboljše in najlepše. Mogoče bo preko naših dobrih del celo odkril pot do Jezusa. Zato je prihodnost župnijske Karitas in župnije, da postaneta dom za vse izključene, ki ne sodijo nikamor, pa vendar so tukaj in vendar so ljudje s srcem, ki bije. To je dom, ki ga lahko tudi v fizični obliki skoraj ob vsakem času obiščeš, se pogreješ, celo kaj prebereš, predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki mu ni vseeno zate. In ko steče beseda, so to prvi koraki k spremembi na bolje. Naj se naše srce v Tednu Karitas, ki je pred nami, uči sprejemati

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.9 Oddaljeni, odprta občestva in poslušanje

3. Prihodnji koraki na sinodalni poti

Sinodalno potovanje v Sloveniji je pokazalo zelo iskreno sliko trenutne situacije naše krajevne Cerkve. Hvaležni smo za vso prehojeno pot. Pokazalo se je veliko lepega. Iskreno smo se soočili z mnogimi izzivi. Pogumno gledamo naprej in zaupamo, da bomo pod vodstvom Svetega Duha zmogli vse korake, ki jih polaga pred nas. Ni nas strah izzivov, saj imamo zagotovilo, da je Gospod vedno z nami in da Cerkev v svoji celoti ne bo propadla (Mt 16,18).

Škofijsko fazo sinodalnega procesa v preteklem letu doživljamo kot začetek dolge poti, ki se ne konča. Sinodalnost je v temelju zapisana v življenje Cerkve, ki kot občestvo skupaj z Gospodom potuje skozi zgodovino. Sadove sinode bodo v prvi vrsti žela tista občestva, ki so sama hodila po sinodalni poti. Vsem ostalim lahko njihove ugotovitve služijo kot spodbuda in vabilo, da tudi sami stopijo na sinodalno pot.

 Iz sinodalnih pogovorov smo v Sloveniji prepoznali predvsem naslednje klice za prihodnost: Sinodalnost naj se nadaljuje! Sinodalni pogovori, sinodalne oblike posvetovanja in sinodalna miselnost naj se nadaljujejo na vseh ravneh.

Oblikujmo lepa in duhovno bogata in razumljiva bogoslužja! Redno se udeležujmo bogoslužja, da se bo krepila naša vera in bomo iz njega prejemali moč. Vsak vernik naj sprejme neko zadolžitev v cerkvenem/župnijskem občestvu. Večkrat razlagajmo pomen bogoslužja. Bodimo veseli in ponosni kristjani! Povezujmo se v živo občestvo, ki seže v vsakdanje življenje. Samozavestno pričujmo z življenjem in besedo v vseh okoliščinah.

 

Teden Karitas (od 20. do 27. 11. 2022).

- 1. adventna nedelja, 27. 11. - predstavitev birmancev v župniji Teharje.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Bukovžlak; november: Pečovje; dec.: Slance in sp. Vrhe.

Kompole: Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž., dec. :Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.