20.11.2022

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH ZAŽUPNIJO SV. LOVRENC

PO VAŠIH MOLITVENIH SPOMINIH DARUJEMO SV. MAŠE ZA RAJNE IZ ŽUPNIJE SV. LOVRENC NAD ŠTORAMI

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH, KOMPOLE  I.

MOLIMO ZA:

STANKA KAMPOŠEKA IN RODBINO, STARŠE JOŽEFA  IN AMALIJO ROMIH IN RODBINO, JOŽEFA, MARIJO IN ANICO ARZENŠEK;  RODINO OJSTEREŠEK  (BREZENŠEK) IZ LAŠKE VASI; RODB. GAJŠEK IZ VRBNEGA 

MARTINO IN ANKO VRHOVŠEK, STARŠE VRHOVŠEK, STARŠE ŽNIDAREC IN SORODNIKE

TRŽANOVE, HERCOG ZELIČEVE, SILVO ZELIČ, NEDEJKO KOSTREVC

ANTONA IN NEŽO KOŠEC;

LEPOPODA,TEREZIJO, ZINKO JECL IN SORODNIKE

ANO IN STANKOTA MULEJ;

IVANA IN MARIJO MULEJ;

IVANA IN ANO CEHNER;

KONRADA IN IVANO MASTNAK, RODBINE ŠTANTE, STARŠE KRAJNC IN MAGDALENC TER ROMIJA GREGORINČIČA

FRANCA IN MARIJO PLANK, RODBINO JAZBEC

STANKA SODINA, ANICO JOŠT IN PAVLO STEPIŠNIK

STARŠE PERTINAČ IN HRASTNIK; PAVLO STEPIŠNIK, TEREZIJO VODEB IN MARIJO ROMIH

IVANKO ZUPANC, STARŠE IVANA IN JULIJANO ŽOHAR, FLORJANA IN MARIJO ZUPANC IN SORODNIKE

TEREZIJO, JAKOBA IN ELIZABETO GAJŠEK, RODBINO ŠPULCER,

JOŽETA, GABRIJELO IN ŠTEFANA KOVAČ IN RODBINO JOŠČEVO

FRANCA IN ELIZABETO GAJŠEK IN SORODNIKE;

VIDA IN DOROTEJO ČADEJ, FRIDO BREČKO IN SORODNIKE

LJUDMILO, JOŽEFA IN ALBINO GRČAR, RAJKA VERBIČA IN RODBINO

ANO, DVA FRANCA IN AGATO FERENČAK, TOMAŽA KOBALA;

MARIJO IN FRANCA GRČAR

PETRA, BARICO, MIRKA IN VLADA PAVIČ,

DVA MATEVŽA, MARIJO, VINKA, MILICO IN NEŽIKO NEŽMAH;

POKOJNE V DRUŽINAH FERENČAK IN GRČAR

MARIJO IN JOŽETA MARKOŠEK, STARŠE IN SORODONIKE ;

DRUŽINE PECIGUS IN MARKOŠEK

FRANCIJA IN STANISLAVO ŠTARKEL, FRANČIŠKO IN ALOJZA ŽOHAR

ANGELO NOVAK, DVA FRANCA; KRISTINO, HUBERTA,  AVGUSTA, SILVESTRA, ŠTEFANA, JOŽETA IN FRANCA KRALJ

NEŽO IN JOŽEFA TOVORNIK, SESTRO SLAVICO TER ŠTEFANA JURMANA IN DRUŽINI NOVAK-TOVORNIK

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH, KOMPOLE  II.

MOLIMO ZA:

FRANCA AUŽNERJA. BETKO IN TONČIJA GOLOB IN RODBINO;

EMICO IIN IVANA ŠKORJANC IN RODBINO; RODBINO GAJŠEK- PUŠNO

RODBINE GAJSKA, SESTRE STARŠE SKUTNIK, LAKNER IN TOVORNIK

LUDVIKA, FRANČIŠKO IN EMILA ZUPANC;

 MILANA, ANTONIJO IN ŠTEFKOTA PASARIČ;

RADOTA, LOJZKO IN STARŠE POLAK;

ANICO, ALOJZA IN STARŠE ROMIH;  JUSTINO IN KARLA FLIS, IN ALBINA MALGAJA; MELITO IN FRANCA GORIŠEK TER JOŽICO IIN LEOPOLDA BUKOVŠEK

DORČIJA, NEŽO, HELENO IN RODBINO GAJŠEK IN LAPORNIK

MARTINA, ROZALIJO IN ALOJZA ŽNIDAR; MARIJO IN VINKA DROBNE TER RODBINO.

ALENKO, ANO IN ANTONA MIHELČIČ, RODBINE MASTNAK IN MIHELČIČ, DRAGA PODGRAJŠKA

FRANCA MASTNAKA, MARIJO IN JAKOBA MASTNAK, ANICO IN ANTONA  MIHELČIČ; OLGO ZABUKOVŠEK,MATIDLO IN ALOJZA BUSER TER MARJANA IN MANJO MASTNAK

SLAVKA MASTNAKA IN SREČKA GAJŠKA; JOŽETA OJSTERŠKA

MARJANA SKAMNA

JANEZA, ANGELO IN LJUDMILO MRAMOR;

AMALIJO MEH, VIKTORIJU WUDEL IIN ANO MASTNAK

IVANKO ZUPANC,  AVGUSTA IN MARIJO KOŠIR TER SORODNIKE 

FRANCA IN MARIJO GRČAR, FRANČIŠKA IN STANKA SALOBIR

MARTINA GOLOGRANCA, STANIJA GAJŠKA IN POKOJNE SORODNIKE

DRUŽINE ŽNIDAR IN GUNZEK

DRUŽINE PNTER, RISMAN IN SORODSTVO

RODBINO VREČKO

ANT0NA IN ZOFIJO OBERŽAN

NATAŠO OBERŽAN

RODBINO OBEŽAN, FRANCA, ŠTEFKO TER DANICO OBERŽAN

NANDIJA IN ŠTEFKO KUNŠEK

JOŽETA IN TEREZIJO MULEJ, ZDENKO VREČAR TER SORODNIKI

IVANA GRAJŽLA IN RODBINO;

MAKSA, JUSTINO IN BRATA ;

MAKSA MASTNAKA IN RODBINO.

 

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH, KOMPOLE  III.

MOLIMO ZA:

JOŽICO IN POLDIJA BUKOVŠEK, SILVESTRA IN MARIJO GAJŠEK;

POKOJNE IZ RODBIN BUKOVŠEK, SIVKA, GAŠEK IN GUBENŠEK

GLAVAČEVE – PEPCO, ANTONA; STANKOTA IN TILČKO MAJCEN;

MARJANCO ŠKORC

SLAVICO PINTER TER SESTRE IN BRATE ;

ANGELO IN IVANA MRAMOR IN SORODNIKE; IVANA PUŠNIKA

STARŠE IN STARE STARŠE TOFANT IN BUTINAR; TETE IN STRICE TOFANT, BUTINAR IN OCVIRK; PETRO TOFANT IN ANICO PASAR

ZA STARŠE IVANA IN ANTONIJO BUSER; JOŽEFA IN CECILIJO GRAČNER TE RODBINE BERČNIK; MARICO JAZBINŠEK TER POKOJNE DUHOVNIKE

ZA DUŠE V VICAH; ZA DRUŽINE GAJŠEK IN GERČAR

IVANA GORIŠKA; FRANCA ZORENČA; STARŠE KAMENŠEK

JOŽEFA IN JOŽEFO STOJAN IN RODBINO PEKOVO; ZA PETRA IN MAJDO KOLAR IN RODBINO

JURIJA ROMA IN ZA POKOJNE ROMOVE; ZA ŠTEFANA IN MARIJO DVORJAK IN ZA RODBINO

ANTONA GODICLJA; GREGORJA  IN KAKROLINO KROFLIČ, BRATE IN SESTRE, RODBINO GODICELJ

MARIJO, GREGORJA IN KAROLINO KROFLIČ;

KARLA, NEŽO IN ERNI KRESNIK; ERIKO BREJC

STANKOTA IN KROLINO GODICELJ; EDIJA IN LOJZKO GODICELJ; ALOJZA IN ANO GODICELJ

VOJKA DOBOVIČNIKA; STANKA KOJNIKA IN SORODNIKE

AVGUSTON IN AMALIJO DOBRAJC; STANKOTA IN MARIJO KLINAR

ZA RODBINO ROMIH IN GAJŠEK (PUŠNO) TER TRUDO  VERDELJ

STARŠE POVALEJ IN POKOJNE IZ DRUŽINE KLINAR

ZA IVANA IN TEREZIJO KOVAČ; FRANCA IN IDO KOLAR SORODNIKE IN PRIJTELJE

ZA AMALIJO IN AVGUSTA DOBRAJC

RODBINO JOŠČEVA: JOŽEFA, JOŽEFO IN JAKOBA; RODBINO ZAKELJŠEK: ALOJZA,VERONIKO, STARE STARŠE IN FRANCIJA PLANJŠKA;

RODBINO KOVAČEVA: GABRIJALO, ŠTEFANA IN JOŽETA

ZA POKOJNE IZ RODBINE KOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK; SOŠOLCE IN SODELAVC

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH, KOMPOLE  IV.

MARIJO IN JOŽEGA MARKOŠKA

MARTINA, STARŠEV IN RODBINE KORENJAK, MULEJ, GOLOGRANC IN GABERC

FRANCA IN VIDO MAJORANC TER RODBINO URHOVO

ALOJZA, ANO IN FRANCA MASTNAK; ROZALIJO, 2 ALOJZA, MARTINA , TOMAŽA, KATARINO ŽNIDAR IN RODBINO; STANKA TRBOVCA

STARŠE IN RODBINE BERGLEZ, DER, MUČ, BAUER, ALOJZA BAROVIČA, ROZIKO ROZMAN IZ SVETINE;

ZDRAVKOTA, JOŽETA IN ROZIKO ROMIH; FRANCA, MARIJO IN MARINO OBERŽAN; DRUŽINO TRAFELA;

FRANCA, JURIJA IN MARIJO KOVAČ; ANO IN ALOJZA PLAVŠTAJNER; IGNACA HRASTNIKA;

STANIJA IN STARŠE KOVAČ; RODBINO JEGLIČ; ŠTEFKO KOLAR; STARŠE GOBEC-JERNEJC, ALOJZA IN FRANCA GOBEC; MARICO KROFLIČ

JANČIJA, SESTRE IN STARŠE MASTNAK; RADOTA, LOJZKO IN ROBINO POLAK; TEREZIJO GAJŠEK IN NEŽIKO ÖRI; DANICO IN FRANCA PUŠNIK, EMILA IN STARŠE ZUPANC,

MARIJO IN VIKTORJA OCVIRK IN JOŽEFA KLINARJA

PAVLA ŠUHLA IN MARKA BREČKA, RODBINO ŠUHEL IN MASTNAK

ZA RAJNE IZ DRUŽINE RUTAR IN ŽUPNIKA MARJANA ROZMANA

GREGORJA IN KAROLINO KROFLIČ; MARIJO KROFLIČ; MARIJO IN MARTINA KLAJNŠEK; RODBINE KROFLIČ, MAJORANC IN ŠOLINC, MARTINA IN KRISTINO MAJORANC

FRANCIJA SELIČA IN RODBINO SELIČ IN VREČER

VSE RAJENE IZ DRUŽIN HRVATIČ – STRAŠEK - VIPOTNIK