20.11.2022

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH ZA ŽUPNIJO TEHARJE

PO VAŠIH MOLITVENIH SPOMINIH DARUJEMO SV. MAŠE ZA RAJNE V ŽUPNIJI TEHARJE

MOLITEVNI SPOMINI 1.   MOLIMO ZA:

RODBINE ZDOLŠEK – GOLOGRANC

KARLA KNAFELCA IN STARŠE; STARŠE LEČNIK, DVE SESTRI IN SANDIJA VODENIKA

DRUŽINO ZEVNIK, TUGOMIRJA SITARJA, ANO IN JOŽETA ŠKOBERNE

JOŽETA VODEBA, STARŠE TOFANT IN VODEB

MARINKO, MARIJO IN FRANCA OBERŽAN IN ALOJZIJO STANIČ

TONETA ŠELIHA, SESTRO IN BRATRA

JOŽETA GABRŠČKA IN STARŠE;

ANKO IN MARTINO VRHOVŠEK, STARŠE VRHOVŠEK IN SORODNIKE

STARŠE KRAJNC, BRATA, SESTRO KOLAR IN SORODNIKE; STARŠE JOŽETA IN MARIJO SIVKA

PETRA IN OLGO GRADIŠNIK; TEREZIJO IN IVANA PANTNER

ALBINA MALGAJA, JUSTINO FLIS, FRANCA RAJHA, JEŽETA PINTERJA IN RAJNE IZ DRUŽINE MLAKAR

RAJNE JESENEKOVE IN KOŽUHOVE

RAJNE IZ RODBINE GOLOGRANC IN HRVATIČ

STARŠE IN SVAKINJO VERDEV IN STAŠE  ŽLAUS IN FRITERIKO ROM

FANIKO IN STANKA KRAGELJ, SINA STANETA IN SORODNIKE

ANOTONIJO IN MARTINA KOLŠEK

ANTONA IN CECILIJO ŠKORJA

AMONOVE, ANICO IN IVANA SELIČ

JANEZA JURKOŠKA, DRUŽINO PAJK; SREČKA VOVKA, RODBINO VOUK IN PLANKO;  

MARKA VRBANČIČA IN DRUŽINA KLEČ

RODBINE ZIMŠEK, TERŽAN, ZUPANC; FANIKO IN IVANA JERŠIČ

FRANCA DOLENCA, ANO, JOŽEFA IN GVIDONA ŠALAMON

ANO IN EMILA PERDIH; JOŽETA KARLATCA

FRANCA, JAKOBA IN FRANČIŠKO KAČ

STARŠE ULAGA, SESTRO JUSTI, MIHIJA IN BOTRO;

STARŠE, SESTRE, BRATA KUKOVIČ

JOŽETA HRASTNIKA

TEREZIJO IN ŠTEFANA LUŽEVIČ; ANGELO IN ANTONA MODIC

IVANA IN SILVO PERČIČ

DRUŽINI ŠUHEL IN HRASTNIK

MAKSA FIŠERJA

MOLITEVNI SPOMINI 2.   MOLIMO ZA:

ALBINA VIPOTNIKA, STARŠE IN BRATE

RODBINE MALGAJ -PAVLIČ, KRAJNC – FLIS,

LAH, TOMAŽIN, VOUK, LEŠNIK IN KERZNAR

ROMANA RISMANA IN DRUŽINO GORIŠEK, JAGRIČ

DANIJA LENARDIČA, SAVO, RIHARDA, ROZALIJO, MIHAELA;

SANDIJA VODENIKA , FRANCA, FRANCIJA, TEREZIJO;

FRANČIŠKO LEČNIK, JERNEJA, MARIJO;

VLADOTA TERŽANA, ŠTEFKO, JERNEJA, KATJO GABER;

KARLA KNAFELCA;

ALENKO IN MLADENA PASARIČ

FRANJO IN ALJOŠA ZUPANC;

CARMEN OŽEK;

JOŽETA KUMPERGERJA;

ŽRTVE 2. SVETOVNE VOJNE, POKOPANE V BLIŽNJEM GOZDU

DRUŽINO HROVAT, ROZMAN IN KOCMAN

RODBINO INKRET IN MARTINA LORGERJA

STANKOTA BELA IN RODBINO; NEŽO BRAČKO; ROZO IN FRANA KOVAČIČ- GODEC;

ERIKA IN MILICO OŽEK IN STARŠE;

DRUŽINO OŽEK-TEKAC; DRUŽINO VIDMAJER:

MATILDO IN LUDVIKA PAVLIČ; ANICO ŽOHAR

ALFONZA STARJA, BRANKA TOMINŠKA, TEREZIJO IN ANTONA KAČ TER BRATOV : JEŽETA, TONETA, MARTINA, KARLIJA IN FREDIJA

STARŠE IN BETKO ŠUHEL, STARŠE VIDEC, IN MARTO ŽVEGLER

DRUŽINO ZEVNIK IN KOMPOLŠEK

STARŠE BAUMGARTNER IN TEREZIJO BELAK;

IVANA IN ROZALIJO KRESNIK TER STARE STARŠE;

IVANA KUMPERGERJA IN STARŠE ŠTEFANA IN MARIJO LUŽAR;

JURIJA KLEPIČA, STARŠE IN BRATA SEME;

ANTONA RAMŠAKA IN STARŠE LAUBIČ;

DRUŽINO KRAŠEK IN ROMIH Z VRH; SLAVO MLAKAR IN VERO ŠTARLEKAR

 

MOLITEVNI SPOMINI 3.   MOLIMO ZA:

MARIJO, LEOPOLDA ROZMAN  IN STARŠE;

ROBINO ŠTOR IN TROBIŠ

RUDIJA STRAŠKA, RODBINO STRAŠEK IN ZUPANC, ŽUPNIKA IVANA KORENA IN MARJANA ROZMANA, RODBINO REZAR, ŠTEFANČIČ IN CAGLIČ, BRATA MARTINA, S. MATEJO, RAFKOTA I IN DRAGOTA REZAR;

DUHOVNIKA JOŽETA ZAMUDA IN OSTALIH DUHOVNIKOV

FRICA IN ANO REZAR TER VIDO GORŠIČ; JOŽETA IN ANO SVETLŠEK TER VERONIKO GLASER

STARŠE, SORODNIKE, PRIJATELJE, DOBROTNIKE; ZA DUŠE V VICAH

FRANCA IN MARGARETO OCVIRK IN RODBINO;

JOŽETA IN ANO ŽOHAR; DRUŽINO KOVAČIČ

IVANA IN JULIJANO BURGER; RODBINO HRASTNIK IN BELEJ; ZVONKA PTIČEK

STARŠE VIKTORJA IN EMO REZAR, BRATE RAFKOTA, MARTINA, DRAGOTA, SESTRO PAVLO;

STARŠE ANO IN AVUSTA ŠTEFANČIČ; DVA IVANA IN CECILIJO CAGLIČ;

POKOJNE RIDBINE ŠTEANČIČ, NARAKS, REZAR;

PAVLINO IN IGNACA SEIBERL; ANICO GERŠAK;

MARIJO IN ANTONA VRENKO; DUHOVNIKE IVANA KORENA, MARJANA ROZMANA, ALOJZA PAVLIČA, MARTINA PANIČA, DOBROTNIKE IN ZNANCE;

STARŠE HELENO IN FRANCA LEVEC; NEŽO IN FRANA VREČER; JAKOBA IN KARLA OŽEG;: MARIJO IN FRANCA VREČER; TEREZIJO IN ŠTEFANA LUŽEVIČ; ANO GUZEJ IN STARŠE

STARŠE KLEPEJ

RODBINE ŠTIGLIC-SIMONČIČ-ZIDANŠEK;

STARŠE REZAR IN BRATUŠA, BRATE IN SESTRO;

RAJNE SOSEDE IN DUŠE V VICAH,

TEHARSKE DUŠNE PASTIRJE

STARŠE ŠUMEJ, VIDA ZALOKARJA, JOŽICO KUKOVIČ

FRANCA IN LUCIJO HERMAN, BRATA, SESTRE IN SORODNIKE

MAKSA FIŠERJA