12.11.2022

Duhovna misel za 33. nedeljo med letom - Martinovo

folder

BODITE STANOVITNI (Lk 21,5–19)

Danes župnija Teharje obhaja svoj praznik, god farnega zavetnika svetega Martina. Veseli se svoje preteklosti in sedanjosti, gleda naprej z vero v Boga in z zaupanjem v svoje vernike. Za njo je dolga zgodovina. J. Höfler je najstarejši del zgodovine teharske župnije povzel z naslednjimi besedami: »Vikariat pri cerkvi sv. Martina v Teharjih sega v 14. stoletje, z župnikom, izpričanim že leta 1362. Župnik se tu navaja tudi v zapisniku videmskih ordinacij iz leta 1405. Leta 1486 je zabeleženo, da je tu cerkev in pridružena  stiškemu samostanu, oskrboval pa jo je večni vikar. Župnija se je torej osamosvojila od šempetrske, a bila neposredno podrejena Stični. Tako tudi zapisnik deželnoknežje vizitacije iz leta 1544–1545, ki navaja, da je v prezentaciji, potrditvi in odvetništvu stiškega opata« (prim. Pod plaščem sv. Martina, str.21). Tako sledimo 660 let zapisane zgodovine naše krščanske skupnosti, gotovo pa je bila že prej živa in delujoča! Lep jubilej in izredno bogato dogajanje v vseh teh časih. Koliko rodov se je navdihovalo ob svetlem zgledu zavetnika sv. Martina, ki je bil ne le sočuten, ampak tudi dejansko dejaven do te mere, da je z revežem delil polovico svoje vojaške pelerine in kot škof do konca dejaven v prizdevanju za pomoč bolnim in za mir med ljudmi. Spoznanje preteklosti nas spodbuja in vodi v sedanje poslanstvo. V zadnjih letih v Cerkvi po vsem svetu in pri nas dajemo spet večji poudarek sočutju, solidarnosti in dejavni pomoči vsem, ki so tega potrebni. Sodobni način življenja nas je močno odtujil, še posebno pandemija korona virusa, ki je krepko zarezala v naše skupnosti, tudi v naše župnije. Kako povezovati in ustvarjati živo skupnost župnije, Cerkve, kraja, domovine? V celjski škofiji so zastavili vizijo prihodnosti takole: v Svetem Duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misijonarski učenci in voditelji. Tako so delali že v privih časih krščanstva. Zato so bili prepričljivi v oznanjevanju in delu. Tudi mi se lahko od njih učimo prepoznavanja talentov in možnosti, zorenja v dobrem in dejavnosti med ljudmi. Sv. Martin, izprosi nam to! Lepo obhajanje farnega praznika želiva vaša duhovnika                                                                                                                                        Miha Herman in Stanko Gajšek