12.11.2022

Oznanila za 33. nedeljo- Martinovo- za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu...‹ Ne hodíte za njimi!« S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,5–8.17–19)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

 Nedelja,

13. 11. 2022

ob 10.00 za farane

za + Silvo in Ivana Perčič

Nikolaj Tavelič, mučenec

Poned., 14. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih 2

* Gajšek za + Janeza in Tanjo Rutar

Albert Veliki, škof

Torek, 15. 11.

ob 18.00 za + Draga Žuliča, ženo in hčerko

Marjeta Škotska

Sreda, 16. 11.

ob 7.00 za + Marijo Vrečar, osmina

Elizabeta Ogrska

Četrtek, 17. 11.

ob 18.00 za + Milka Gučka, 30. dan

* Gajšek za + Ano Mastnak

Karolina, mučenka

 Petek, 18. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih 3

Matilda, redovnica

Sobota, 19. 11.

ob 18.00 za + Amonove

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 Nedelja,

20. 11. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + družine Kok, Goleš in Gajšek

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

 Nedelja,

13. 11. 2022

ob 8.00 za + Kristino Pintar, Franca, Jožeta, Jakoba in Jožefo Tovornik

Albert Veliki, škof

Torek, 15. 11.

ob 18.00 za + Martino Vrhovšek, starše Žnidarec in

       Vrhovšek

Karolina, mučenka

 Petek, 18. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih III

Matilda, redovnica

Sobota, 19. 11.

ob 9.00 za + Slavka Gorenjaka

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

 Nedelja,

20. 11. 2022

ob 10.00 za + Pavlo Klajnšek in rodbino Klajnšek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo v Kompolah: Marijo Vrečar, iz Rifengozda. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade, pravični pa poganjajo kakor listje. (Prg 11, 28)

Za nasmeh: Otroci pišejo prosti spis. O vsakem dnevu v tednu naj bi napisali nekaj. Najkrajši spis odda gozdarjev sin: »Moj oče je šel v ponedeljek na jago in je ustrelil srnjaka. Potem smo imeli dovolj mesa za v torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo!«

 

 OSTALA OZNANILA ZA T EDEN OD 13. DO 20, 11. 2022

Danes je na Teharjah slavje Martinove nedelje, farno žegnanje. Sv. maša bo samo ob 10.00, vodil jo bo vojaški vikar Matej Jakopič. Po maši se še zadržimo v sinodalnem, prijaznem druženju faranov in vernikov od drugod v naši dvorani. Lepo vabljeni. V Kompolah bo zato sv. maša ob 8.00.

Predlogov za člane in članice župnijskih svetov, ki ste jih dali, nismo pozabili. Zaradi prazničnih priprav in dogajanja nismo utegnili narediti nadaljnjih korakov, vsekakor pa jih bomo v tem mesecu, da bi lahko čim prej začeli z normalnim delovanjem v ŽPS.

Ob farnem prazniku čestitam vsem faranom in farankam,  želim veselja, zdravega krščanskega ponosa in stanovitnosti v dobrem. Lepo se zahvalim za sodelovanje, še zlasti ob prazničnem dogajanju. Dobre vrtnarice so nam dale veliko rož in naše pridne krasilke so jih lepo razporedile, da dobimo ob vstopu v svetišče takoj praznično vzdušje in se čuti veselje in domačnost. Lepo se zahvalim za cvetje in delo. Prav tako lepa hvala vsem, ki dopolnite praznični dan s sodelovanjem pri bogoslužju in pogostitvi! »Kdor pomaga in daruje, Bogu posojuje«, pravi naš bl. Anton Martin Slomšek. Naj vam na priprošnjo sv. Martina Bog bogato poplača vse, kar komu dobrega storite.

Prerok Malahija v današnjem odlomku poroča, kako bo Bog sodil ljudi. Tisti, ki so v svojih delih trdni, solidni, katerih življenje je prepojeno s sokom ljubezni, bodo obstali. Kdor pa je suh, se pravi, brez ljubezni, bo zgorel kakor slama.

Prav gotovo drži: marsikaj, kar se nam zdaj zdi strašno pomembno, postane čisto majhno, če to presojamo v luči večnosti. Dovolj je, da stopimo na pokopališče in se malo zamislimo. Kako silno so se nosili nekateri, ki so tam pokopani. Zdaj, v smrti, pa so izenačeni s tistimi, ki so jih morda v življenju gledali zviška, jih zaničevali in jim delali krivico. Svetniki so imeli dragoceno življenjsko vodilo, ki je tudi nam na razpolago: živeti je treba pod vidikom večnosti.                                                                                                                                      Po: S. Čuk, Misli srca

V čem naj bomo stanovitni?  Stanovitnost nam zagotavlja večno življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij prejšnje nedelje, če se še spomnimo. Saduceji so bili izredno vztrajni pri vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je imelo za ženo kar sedem bratov. Je to takšna stanovitnost, ki nam zagotavlja življenje?

 O drugi stanovitnosti govori današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas dvigali roke, nas preganjali, izročali v shodnice in ječe ... Pri tem pa nas spodbuja: Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost. Če skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev, lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi: Prava vera se mora odražati v stanovitnosti in samo stanovitnost bo nagrajena z večnim življenjem.

Da se bomo lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je Jezus vztrajal do konca, v čem je bil kot vzor vernika do konca dosleden. Pregovor pravi: kakršna smrt, takšno življenje. Pa poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem vztraja, kaj je njegova stanovitnost.

»Glej, tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej, tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog samega sebe, krivice ali česa podobnega. Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je bistveno. To je edino, kar ostane, le njegova duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče. In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal do konca. Stanoviten je bil do konca v nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem zgledu bodimo stanovitni tudi mi, pa si bomo pridobili Življenje, kakor nam obljublja današnji evangelij.                                                                                                             Po: E. Mozetič

 

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.9 Oddaljeni, odprta občestva in poslušanje

Potrebno je priznati, da kljub veliki želji z našimi vabili nismo dosegli večjega števila

oddaljenih. Tako smo spoznali, da naša občestva niso zares odprta za obrobne. Verni laiki so v vsakdanjem življenju sicer večinoma obkroženi z nevernimi in oddaljenimi, vendar z njimi težko začnejo odprt pogovor o veri. Organiziran stik z obrobnimi ima mreža Karitas in drugih karitativnih ustanov. Potrebno pa se je zavedati, da so največja skupina oddaljenih številni kristjani, ki so se oddaljili od vere, kar nam vsako leto znova kažejo cerkvene statistike. Udeleženci sinodalnih pogovorov od škofov pričakujejo, da opravijo temeljito analizo statističnih podatkov, saj se zdi, da padajoče številke nikogar zares ne vznemirjajo. Zdi se, da smo se sprijaznili s Cerkvijo, ki umira. Svetujejo, da se namesto s kvantiteto množične pastorale bolj ukvarjamo s kvaliteto. Oddaljeni so tudi ločeni in zunajzakonski pari, homoseksualne osebe, mladi, posebej tisti, ki se oddaljijo po birmi, stari, težko gibljivi, naglušni, invalidni, slepi in slabovidni, novi prišleki v lokalnem okolju, ubogi ... Oddaljeni so lahko tudi verniki sami, kadar se ne vključijo v cerkveno občestvo ali pa se v njem ne počutijo sprejete. Potrebno je razvijati veščine resničnega poslušanja, ko bližnjega vzamemo zares, ga sprejemamo in smo pripravljeni na možnost, da bo poslušanje spremenilo naše prepričanje. Potrebujemo več kulture razločevanja, kjer se bodo vsi počutili »slišane«, tudi če njihove individualne želje na koncu ne bodo »uslišane«. Sveti Duh nas kliče, da odpremo naša občestva in z osebnimi vabili aktivno pristopimo k oddaljenim. Vsi, verniki in oddaljeni, bi se v občestvu morali počutiti dobrodošle in sprejete. Zato je potrebno tudi tistim, ki ne morejo prejemati zakramentov, omogočiti sodelovanje in prevzemanje določenih nalog. Potrebno bi bilo razvijati medgeneracijsko sodelovanje in prenos vere med generacijami. Posebno vstopno točko predstavljajo zakramenti in prazniki, ki se jih udeležijo oddaljeni in se zanje lahko pripravi primerna kateheza.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Martinova nedelja na Teharjah: 13. 11. 2022. Sveto mašo bo vodil vojaški vikar Matej Jakopič.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Bukovžlak; november: Pečovje; dec.: Slance in sp. Vrhe.

Kompole: Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž., dec. :Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.