05.11.2022

Duhovna misel za 32. nedeljo med letom

folder

Lk 20,27–38

ČIGAVI BOMO?

Današnjo evangelijsko, pripoved s katero nam postreže Luka, si lahko kar živo predstavljamo. Še toliko bolj, če se miselno prestavimo v tisti čas. Ob sobotah zvečer je bilo v templju še posebej živahno. Zbirali so se učenjaki tistega časa. Iskali so odgovore. Odpirale so se številne debate. A dejstvo je, da so bili prisotni mnogi, ki niso bili enakih misli in prepričanj: farizeji, saduceji … in v tokratnem odlomku seveda tudi Jezus. Prepričanje saducejev je temeljilo na 5 Mojzesovih knjigah in tega nauka so se striktno držali. Zanje je značilno tudi to, da niso verjeli v posmrtno življenje. Kar ni bilo zapisano v peteroknjižju, zanje ni bilo merodajno. Ta večer s provokativnimi vprašanji ne stopajo pred druge Jude, temveč prav pred Jezusa, ki je veljal za novega preroka v mestu. Provokacija temu Galilejcu se skrivala v drobni »uganki« o ženi in več možeh, s katerimi je bila poročena v času življenja.

Se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da ti je kdo zastavil vprašanje zgolj kot provokacijo? Situacija je namreč primerljiva z našim vsakdanom. Nekatere odgovor pravzaprav sploh ne zanima in je vprašanje namenjeno samo temu, da preizkuša tvoje prepričanje ali da te pripravi do prepira. Jezus je v njihovi »uganki« zaznal provokacijo, a je bil mojster odgovorov. Vedel je, da njih sam odgovor ne zanima, saj v vstajenje sploh ne verjamejo. Nikjer ni zapisano ali jih je s svojim odgovorom prepričal, a vendarle jim je dal misliti. Daje misliti tudi nam. In dejstvo je, da to, kar izvira iz tega večernega srečanja v templju, je, da torej obstaja življenje, ki pa bo popolnoma drugačno od tega, ki ga živimo tukaj. Da je bil Jezus še bolj provokativen, v komunikaciji s Saduceji utemelji svojo razlago in uporabi celo primer prav iz dela Svetega pisma, ki pa ga oni sami poznajo in »priznavajo«.

Bog je Bog živih. Takoj se odpira želja po racionalni razlagi nebes. Kako bo tam? Na kak način? Gospod, namesto jasnih odgovorov morda potrebujemo več vere. Bog živih živi v nas! Daj nam vere pa tudi moči, da se tudi sami znajdemo v provokacijah našega časa.

Povzeto po: R. L. Hyde