29.10.2022

Oznanila za 31. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

 Nedelja,

30. 10. 2022

ob 8.00 za + Marijo in Franca Polak

ob 10.00 za farane

Volbenk, škof

Poned., 31. 10.

ob 18.00 za + Marijo Tofant, obletnica

VSI SVETI

Dan spomina na mrtve

Torek, 1. 11.

ob 8.00 za rajne farane po spominih

ob 10.00 za + Marijo (obl) in Ivana Žnidarec, Antona Plevnik

ob 14.00 bogoslužje na pokopališču, blagoslov grobov

ob 15.00 molitev za rajne v cerkvi na Teharjah

Spomin vseh vernih rajnih

Sreda, 2. 11.

ob 8.00 za + Jožefo Čepin

ob 14.00 na Grobišču Bukovžlak za vse rajne

ob 18.00 za + Petra Gradišnika

Viktorin Ptujski, škof, mučenec

Četrtek, 3.11.

ob 18.00 za + Frančiško Frece, osmina

* Gajšek za rajne po spominih II

Karel (Drago)

 Petek, 4. 11.

ob 7.00 za + Maksa Fišerja

Zaharija in Elizabeta

Sobota, 5. 11.

ob 18.00 za + Matildo, Stanislava in Timoteja Smole

31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

 Nedelja,

6. 11. 2022

ob 8.00 za farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Rodbino Gajšek, Romih in   Marijo Novak

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

 Nedelja,

30. 10. 2022

ob 10.00 za + Albina Malgaja

VSI SVETI

Dan spomina na mrtve

Torek, 1. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana Doberška, Nado Križanec in starše Virant - Doberšek

ob 17.00 molitev za rajne v cerkvi v Kompolah

Spomin vseh vernih rajnih

Sreda, 2. 11.

ob 8.00 za rajne po spominih I

ob 18.00 + Karla in Marijo Kramperšek

Karel (Drago), škof

 Petek, 4. 11.

25 let župnije: ob 18.00 za + Jurija Roma; za rajne farane; Koncert v cerkvi in v župnišču

Zaharija in Elizabeta

Sobota, 5. 11.

ob 9.00 za + starše Tovornik, 2 brata in sestro

31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

 Nedelja,

6. 11. 2022

ob 10.00 za + Janeza Klinarja, obl.; v zahvalo za 25 let župnije

Pokopali smo v Kompolah: Frančiško Frece, 91-letno, iz Šentjanža. Bog ji daj večni mir in pokoj.

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 30. 10. DO 6. 11. 2022

Mesec oktober se bliža koncu. Bil je bogat mesec, s številnimi sadovi narave, s toplimi dnevi in čudovitimi barvami v naravi. Vabil nas je k hvaležnosti za prejete dobrine, k molitvi rožnega venca in k misli na končnost življenja. Urejali smo grobove in se počasi pripravljali na praznik vseh svetih in na zahvalno nedeljo, kamor se izteče prihodnje dni.

Pred nami so lepi prazniki, ki širijo naš duhovni pogled od preteklosti - do večnosti. Spominjali se bomo svojih rajnih, naših prednikov, starih staršev, staršev, sorodnikov in drugih dobrotnikov, s katerimi smo za nekaj časa delili naše življenje. Bog jih je pred nami poklical v večnost. Zahvaljujemo se Bogu, da nam jih je poslal na pot in ga prosimo, da jim odpusti njihove grehe, človeške napake in slabosti ter jih sprejme v večno srečo, v nebesa. Tja se še posebno oziramo na praznik vseh svetih, ko se veselimo mnogih čudovitih zgledov vere, ljubezni in upanja. Nekatere svetnike vsaj malo poznamo in se jim priporočamo, vera pa nas uči, da je svetih nad vsako število, da so pri Bogu tudi mnogi, ki jih ni zabeleženih v koledarjih svetnikov, ki jih drugi v njihovem času niso priznali kreposti, so jih morda celo preganjali ali morili, oni pa so zaradi svoje vere in del po božjem usmiljenju že dosegli cilj življenja in so pri Bogu v nebesih. To nas krepi v našem iskanju smisla življenja in smeri odrešenja, nam daje voljo tudi v naši nemoči in življenjskih slabostih. Živeti iskreno, iz vrednot evangelija, je največja sreča, četudi ne dobivamo priznanja in hvale od okolja. A če delamo dobro, to ne bo spregledano v božjih očeh. V tem duhu obhajamo kristjani najprej praznik svetosti, veselje nad znanimi in neznanimi svetniki, potem pa v tej veri prosimo za naše rajne, obiskujemo grobove, ohranjamo hvaležen spomin, prinašamo cvetje in sveče - kot simbol naše hvaležnosti in vere našim rajnim.

Lepo vas vabim v torek, 1. novembra, najprej k sveti maši ob 8.00 ali ob 10.00 in nato k blagoslovu grobov. V Kompolah bo to po 10. maši, na Teharjah pa, kot običajno, ob 14.00 na pokopališču. Vabljeni tudi k molitvi za rajne v cerkvi: na Teharjah ob 15.00, v Kompolah pa ob 17.00. Danes še lahko oddate tudi molitvene spomine - po njih bomo, kot običajno, opravljali svete maše za vaše rajne.

Na vernih duš dan, 2. novembra, bo ob 14.00 sveta maša na Grobišču Bukovžlak za vse žrtve tamkajšnjega taborišča, pobite tu v bližini ali odpeljane v smrt drugam. Vodil jo bo celjski opat g. Marijan Jezernik.

1. novembra bo poteklo 25 let, odkar je bila ustanovljena Župnija sv. Lovrenc nad Štorami. S hvaležnostjo se bomo spomnili začetkov in vsega obdobja ter prosili milosti in vzdušja žive vere v fari. Jubilej bomo obhajali s sveto mašo za rajne in žive farane ter s koncertom v petek, 4. 11., ob 18.00, nato pa tudi s slovesnim bogoslužjem na zahvalno nedeljo, 6. 11. ob 10.00, ki ga bo vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Vabim k duhovni pripravi in poživitvi vere in pripadnosti župniji. V teh prazničnih dneh je za veliko lepih priložnosti, saj so pogosto svete maše in obisk grobov ter molitev za rajne, ki nas tudi vabita v to smer.

Bliža se praznik vseh svetih in vernih duš dan. Tudi letos bomo molili za vaše rajne in po vaših molitvenih spominih darovali svete maše.

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.7 Formacija za sodelovanje in voditeljstvo

Potrebujemo več usmerjenih programov formacije za duhovnike in laike. Duhovnikom bi bilo potrebno preko vzgojnih programov približati veščine zdravega voditeljstva, timskega dela, skupinskega odločanja, prevzemanja in poverjanja odgovornosti. Laikom bi bilo po drugi strani potrebno posredovati osnovno znanje glede cerkvenih služb in zadolžitev ter jih tako opolnomočiti za delovanje v cerkvenem okolju, za prevzemanje odgovornosti in sodelovanje z duhovniki. Želimo si, da se oblikuje kultura zdravega voditeljstva (tako med duhovniki kot med laiki), kjer voditelj spodbuja skupinsko dinamiko in prisluhne vsem.

Vsi zgoraj omenjeni vidiki se kažejo kot posebej pomembni v primerih, ko duhovniki in laiki v okviru različnih cerkvenih ustanov sodelujejo tudi poklicno. Duhovniki se na primer bojijo sprejeti župnijo z vrtcem ali domom starejših, saj niso usposobljeni za vodenje vzgojne ustanove in kolektiva zaposlenih sodelavcev. Kandidati za to delo potrebujejo specifično formacijo. Duhovnikov je vedno manj in prav je, da čim več dela, ki ni po službi vezano na duhovniško posvečenje, prepustimo laikom. Lepo je, da je v pastoralo v Sloveniji vključenih veliko prostovoljcev, vendar v Cerkvi v Sloveniji prepoznavamo potrebo po vsaj določenem številu profesionalnih laičnih sodelavcih v cerkvenih službah. Zanje je potrebno pripraviti specifično formacijo in hkrati poskrbeti, da bo njihovo delo primerno ovrednoteno.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Romanje in druženje vseh sodelavcev iz župnije sv. Lovrec in Teharje v nedeljo, 30. 10..

- Praznovanje 25-letnice župnije sv. Lovrenc: - v petek, 4. 11., sv. maša in koncert, v nedeljo slovesno bogoslužje s škofom Lipovškom.

- Martinova nedelja na Teharjah: 13. 11. 2022. Sveto mašo bo vodil vojaški vikar Matej Jakopič.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Bukovžlak; november: Pečovje; dec.: Slance in sp. Vrhe.

Kompole: Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž., dec. :Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.