22.10.2022

Oznanila za 30. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,13–14)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

 Nedelja,

23. 10. 2022

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za farane

Anton Marija

Claret

Poned., 24. 10.

mašujem na duhovnih vajah: za rajne

* Gajšek za rajne

Darinka, mučenka

Torek, 25. 10.

mašujem na duhovnih vajah: za rajne

Lucijan in Marcijan

Sreda, 26. 10.

mašujem na duhovnih vajah: za dober namen

Sabina, mučenka

Četrtek, 27.10.

ob 19.00 za + Marijo Junger

* Gajšek za + Ano Grofelnik

Simon in Juda

Tadej, apostola

 Petek, 28. 10.

ob 7.00 za + Stanislavo Jelenc

* Gajšek za + Franca Kovača

Mihael Rua, duh.

Sobota, 29. 10.

ob 19.00 za + Angelo (30. dan) in Ivana Čvan

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

 Nedelja,

30. 10. 2022

ob 8.00 za + Marijo in Franca Polak

ob 10.00 za farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

 Nedelja,

23. 10. 2022

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

Darinka, mučenka

Torek, 25. 10.

ob 18.00 za + Terezijo, Jakoba in Elizabeto Gajšek, Jožeta Kovača in rodbino

Mihael Rua, duh.

Sobota, 29. 10.

ob 9.00 za + Marijo (obl.) in Stankota Klinar, Ivana in Jožefo Zimšek

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

 Nedelja,

30. 10. 2022

ob 10.00 za + Albina Malgaja

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Gospod, ti nam pripravljaš mir, kajti vse, kar se je z nami zgodilo, si nam ti naredil. (Iz 26, 12)

Za nasmeh: Rumeni avto »Zakaj pa je tvoj mož svoj živorumeni avto polakiral na rdeče?« – »Ah, kjerkoli je parkiral, so ljudje vanj dajali pisma!«

 OSATALA OZNANILA ZA TEDEN OD 23. 10. DO 30. 10. 2022

Mesec oktober se bliža koncu. Bil je bogat mesec, s številnimi sadovi narave, s toplimi dnevi in čudovitimi barvami v naravi. Vabil nas je k hvaležnosti za prejete dobrine, k molitvi rožnega venca in k misli na končnost življenja. Urejali smo grobove in se počasi pripravljali na praznik vseh svetih in na zahvalno nedeljo, kamor se izteče prihodnje dni.

Izbira sodelavcev v Župnijskem pastoralnem svetu:

Hvala vsem, ki ste dali svoj predlog za člane Župnijskega sveta za župnijo Teharje ali za Župnijo sv. Lovrenc. Dajali ste dobre predloge in čutim, da vam je mar za prihodnost naših župnij. Ta čas je še posebej zahteven tudi v našem cerkvenem življenju in kliče k sodelovanju in osebni zavzetosti vseh, še zlasti pa jedra župnije, da se lahko tudi ostali čutijo sprejete, nagovorjene in dobrodošle ter da župnija lahko uresničuje svoje delo v oznanjevanju, v bogoslužju in v dobrodelnosti. S predlaganimi se bomo pogovorili in jih povabili k sodelovanju, da bomo sestavili krog svetovalcev in sodelavcev v župniji Teharje in Sv. Lovrenc nad Štorami. 

Sodelovanje v Župnijskem svetu ne bo zahtevalo veliko časa, gotovo pa nekaj pozornosti za župnijsko življenje, ljubezni do domače župnije in Cerkve nasploh ter pripravljenosti na ustreznem področju delovanja v župniji kaj pomagati pri: a) razmisleku in načrtovanju župnijskega življenja, b) obhajanju praznikov in sodelovanju pri njihovi izvedbi in c) skrbi za praktične potrebe in oskrbovanje. Parkrat v letu se bomo srečali v širšem obsegu, vmes pa kdaj po posameznih področjih. Sodelovati v župnijskem svetu je znamenje zaupanja vernikov in je povabilo za dejavnejše življenje in pričevanje vere.

Naš škof Maksimilijan bi rad obiskal pred praznikom vsa množična grobišča v škofiji. Na Grobišče Bukovžlak bo prišel v petek ob 16.00. Lepo vabi, da se mu pridružimo in skupaj molimo za tukaj pomorjene vse rajne žrtve nasilja križev pot do cerkve sv. Ane. Lepo vas vabim tudi jaz, da se v večjem številu pridružimo tej molitvi.

V zahvalo za sodelovanje med letom vabim tudi letos vse sodelavce in sodelavke iz obeh župnij: člane in članice ŽPS, katehistinje, ključarje, pevce in pevke, ministrante, animatorje, čistilke in krasilke in druge sodelavce, v nedeljo, 30. 10., popoldne. Odhod avtobusa bo po 10. maši iz Kompol in s Teharja, vrnitev do večera. Ustavili se bomo v Šoštanju, si ogledali župnijsko cerkev, imeli skupno kosilo, se lahko ustavili ob grobu pokojnega župnika Ivana Korena v Škalah in nato še v župniji sv. Martina v Velenju, pri našem rojaku Janku Rezarju. Tam si bomo ogledali povečano in obnovljeno cerkev ter zmolili večernice in zapeli litanije. Skupno romanje je priložnost za spoznavanje in druženje med seboj, spoznavanje drugih župnij, dela in sodelovanja v okviru župnije. Prosim, da se prijavite do prihodnje nedelje, saj moram rezervirati prevoz in hrano.

1. novembra bo poteklo 25 let, od kar je bila ustanovljena Župnija sv. Lovrenc nad Štorami. S hvaležnostjo se bomo spomnili začetkov in vsega obdobja ter prosili milosti in vzdušja žive vere v fari. Jubilej bomo obhajali s sveto mašo za rajne in žive farane ter s koncertom v petek, 4. 11. ob 18.00, nato pa tudi s slovesnim bogoslužjem na zahvalno nedeljo, 6. 11. ob 10.00, ki ga bo daroval upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek.

Bliža se praznik vseh svetih in Vernih duš dan. Tudi letos bomo molili za vaše rajne. Lahko tudi vi naročate molitev<:

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite ime župnije in imena rajnih, za katere želite, da molimo in vrzite v škatlo pri vratih cerkve.

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.6 Sodelovanje med duhovniki in laiki

Zagnanost laikov za sodelovanje je zelo povezana z odnosom duhovnika. Tematika sodelovanja med duhovniki in laiki je bila v sinodalnih pogovorih izražena zelo pogosto, zato se kaže, da na tem področju obstaja velik izziv za Cerkev v Sloveniji. Dejavni laiki s svojimi pobudami večkrat naletijo na odpor pri duhovnikih/župnikih, ki laikom ne zaupajo in ne podprejo njihovih pobud. Duhovniki po drugi strani večkrat tožijo zaradi nezainteresiranih laikov, ki ne želijo prevzemati nalog in se nočejo izpostavljati. Razlogov za napetosti je torej več. Včasih se laiki ne počutijo kompetentne in sami ne znajo izpeljati določene naloge. Spet drugič duhovniki preveč držijo stvari v svojih rokah in niso pripravljeni prepustiti določenih nalog laikom. Vsekakor je v naši tradiciji še močno zasidrana vloga duhovnika/župnika, od katerega je končno odvisno, ali in kako se bo določena stvar v skupnosti izpeljala. Primer dobre prakse je, kadar laiki samoiniciativno predlagajo določen projekt in so pripravljeni v soglasju in dogovoru z duhovnikom prevzeti vso skrb zanj. Potrebno se je zavedati, da so laiki po poklicni plati pogosto visoko usposobljeni za organizacijo in različna konkretna dela. Na splošno velja, da laiki raje prevzamejo določeno nalogo, če skupaj z zadolžitvijo sprejmejo tudi odgovornost zanjo in jo lahko samostojno izpeljejo. Laiki ne želijo biti le izvajalci, temveč tudi nosilci odgovornosti. Cerkev v Sloveniji je potrebno deklerikalizirati na način, da bodo laiki prevzeli svoj del odgovornosti za življenje krajevne Cerkve.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Romanje in druženje vseh sodelavcev iz župnije sv. Lovrec in Teharje v nedeljo, 30. 10..

- Praznovanje 25-letnice župnije sv. Lovrenc bomo obhajali prvi vikend v novembru; - v petek, 

  4. 11., sv. maša in koncert, v nedeljo slovesno bogoslužje s škofom Lipovškom.

- Martinova nedelja na Teharjah: 13. 11. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak; november: Pečovje.

Kompole: september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.