15.10.2022

Oznanila za 29. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« (Lk 18,7–8)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

29. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 10. 2022

ob 8.00 za farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

Ignacij Antiohijski, mučenec

Poned., 17. 10.

ob 7.00  za + Ivana in Rozalijo Kresnik

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Luka, evangelist

Torek, 18. 10.

ob 19.00 za + Jožeta in starše Gabršček, Anko in 

      starše Vrhovšek

Pavel od Križa, duh.

Sreda, 19. 10.

ob 7.00  za + Antonijo Ramšak, 4. obl.

Rozalina,

redovnica

Četrtek, 20.10.

ob 19.00 za + Katarino Gaber in Vladota Teržana

* Gajšek za + Dorotejo in Vida Čadej

Uršula, devica

 Petek, 21. 10.

ob 7.00 za + Franca in Lucijo Herman, brata in sestre

* Gajšek za + Ano Mastnak

Janez Pavel II., papež

Sobota, 22. 10.

ob 19.00 za + Marijo in Jožeta Markošek

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

 Nedelja,

23. 10. 2022

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

29. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 10. 2022

ob 10.00 za + Terezijo, Anico, Francija in starše

      Jerovšek ter sorodnike

Luka, evangelist

Torek, 18. 10.

ob 18.00 za + Ludvika in Frančiško Zupanc, brata Emila

Janez Pavel II., papež

Sobota, 22. 10.

ob 9.00 za + Stanka Kampošeka, rodb. Romih in sorod.

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

 Nedelja,

23. 10. 2022

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Umrl je: Milko Guček, 73-letni iz Velenja, nekdaj Štore. Pokopali smo ga 14. 10. na Teharjah. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Operacija. Brezdomec mora v bolnišnico zaradi nujne operacije. Tam ga najprej pošljejo v kopalnico. Ko je ta procedura mimo, zelo zadovoljen in olajšan reče medicinski sestri: »To pa je bilo nekaj! Operacijo sem si predstavljal na čisto drugačen način!«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16. DO 23. OKROBRAL 2022

Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, ko v duhu premišljujemo odrešenjsko dogajanje od Jezusovega spočetja do poveličanja Marije v nebesih. Ob tem razmišljamo tudi o (svojem) življenju od spočetja, do smrti, sodbe in poveličanja. Naši nebeški Materi Mariji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, še ob bitki s Turki 1571in ob težkih urah zgodovine. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. Jo še molite v vaši družini? Poživite to lepo molitev! Naj vas in vaše družine zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi, da bi ob njej postajali vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni prepoznavni v današnjem svetu.

Izbira sodelavcev v Župnijskem pastoralnem svetu:

Danes po vseh župnijah celjske škofije izbiramo krog ožjih sodelavcev vsake župnije (Župnijski pastoralni svet), ki bi bili v pomoč župniku pri načrtovanju, bogoslužju-praznovanju in praktičnem življenju župnije. To postaja z leti še bolj pomembno, saj se število župnij, kjer ni več tam živečega župnika, naglo povečuje. Župnije se zaradi pomanjkanja duhovnikov povezujejo in združujejo, zato skrb za delovanje župnije vedno bolj prehaja na delovanje župljanov. Zato lepo vabim, da z zavzetostjo in odgovornostjo sprejemate svoj delež za urejeno župnijsko življenje. Zadaj na mizici imate škatlo, v katero odložite svoje predloge. Če še nimate napisano, lahko vzamete list in pisalo, in napišete po maši ime in priimek ter kraj bivanja tistega, ki bi ga vi osebno ali vaša družina prepoznala kot dobrega in zavzetega farana ali franko (tudi mlajše), ki bi bil pripravljen za župnijo in Cerkev tudi kaj pomagati. Največkrat predlagane bomo povprašali, če so pripravljeni sodelovati. Iz potrjenih predlogov bomo sestavili člane Župnijskega sveta: za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc. Sodelovanje v Župnijskem svetu ne bo zahtevalo veliko časa, gotovo pa nekaj pozornosti za župnijsko življenje, ljubezni do domače župnije in Cerkve nasploh ter pripravljenosti na ustreznem področju delovanja v župniji kaj pomagati pri: a) razmisleku in načrtovanju župnijskega življenja, b) obhajanju praznikov in sodelovanju pri njihovi izvedbi in c) skrbi za praktične potrebe in oskrbovanje. Parkrat v letu se bomo srečali v širšem obsegu, vmes pa kdaj po posameznih področjih. Sodelovati v župnijskem svetu je znamenje zaupanja vernikov in je povabilo za dejavnejše življenje in pričevanje vere.

V zahvalo za sodelovanje med letom vabim tudi letos vse sodelavce in sodelavke iz obeh župnij: člane in članice ŽPS, katehistinje, ključarje, pevce in pevke, ministrante, animatorje, čistilke in krasilke in druge sodelavce, v nedeljo, 30. 10., popoldne. Odhod avtobusa bo po 10. maši iz Kompol in s Teharja, vrnitev do večera. Ustavili se bomo v Šoštanju, si ogledali župnijsko cerkev, imeli skupno kosilo, se lahko ustavili ob grobu pokojnega župnika Ivana Korena v Škalah in nato še v župniji sv. Martina v Velenju, pri našem rojaku Janku Rezarju. Tam si bomo ogledali povečano in obnovljeno cerkev ter zmolili večernice in zapeli litanije. Skupno romanje je priložnost za spoznavanje in druženje med seboj, spoznavanje drugih župnij, dela in sodelovanja v okviru župnije. Prosim, da se prijavite do prihodnje nedelje, saj moram rezervirati prevoz in hrano.

 

 

Bliža se praznik vseh svetih in Vernih duš dan. Tudi letos bomo molili za vaše rajne.

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite ime župnije in imena rajnih, za katere želite, da molimo in vrzite v škatlo pri vratih cerkve na Teharjah ali v Kompolah.:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

22.5 Zagnanost laikov za sodelovanje

V mnogih župnijah že čutijo veliko zagnanost laikov za sodelovanje. Laiki želijo, da bi se

počutili potrebne in zaželene (kot sodelavce), ne le kot poslušalci in prejemniki. Udeleženci sinodalnih pogovorov so poudarili, da konkretne naloge, pri katerih sodelujejo, večajo njihovo pripadnost, gradijo osebnost, krepijo vero in povezujejo občestvo. Zato je potrebno spodbujati konkretne dejavnosti, med katere, poleg sodelovanja pri bogoslužju in v župnijskih skupinah, štejejo tudi romanja, pohodi, kolesarjenja, pikniki, delovne akcije in druga neformalna druženja. Ideal je, da bi vsak vernik sprejel v občestvu neko zadolžitev. Namesto »sodelavcev« bi morali začeti govoriti o »nosilcih odgovornosti«, ki bi jim podelili odgovornost in bi lahko v dogovoru z župnikom v veliki meri samostojno usmerjali posamezno dejavnost. Hkrati je potrebno paziti, da je breme nalog primerno razporejeno na več oseb, da ne obstane vse samo na nekaterih, ki so že preobremenjeni ali pa prevzemajo preveč oblastno vlogo.

Večja zagnanost in velika žeja po duhovnih vsebinah se kaže tudi med mladimi. Skupno število dejavnih mladih v Cerkvi se sicer manjša (po birmi), se pa pri tistih mladih, ki ostajajo pripadni, veča želja po doslednem in globokem krščanskem življenju. Zato si želijo resnih in kvalitetnih vsebin. Mladi imajo radi jasna navodila, jasne cilje in odločnega voditelja.

 

NAPOVEDI  IN INFORMACIJE

- Romanje in druženje vseh sodelavcev iz župnije sv. Lovrec in Teharje v nedeljo, 30. 10..

- Praznovanje 25-letnice župnije sv. Lovrenc bomo obhajali prvi vikend v novembru; - v petek, 

  4. 11., sv. maša in koncert, v nedeljo slovesno bogoslužje s škofom Lipovškom.

- Martinova nedelja na Teharjah 13. 11. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak; november: Pečovje.

Kompole: september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.