08.10.2022

Oznanila za 28. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?« (Lk 17,14–17)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

28. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 10. 2022

ob 8.00 za farane

ob 10.00 za + Karolino in Stanka Godicelj

Danilo, škof

Poned., 10. 10.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Romana in Nado Lubej

Janez XXIII., papež

Torek, 11. 10.

ob 19.00 za + Marto Žvegler

Maksimilijan Celjski

Sreda, 12. 10.

ob 7.00 za srečo in mir v družini

Gerald, vitez

Četrtek, 13.10.

ob 19.00 za + Adolfa Sivka

* Gajšek za + Franca Mastnaka

Kalist I., papež

 Petek, 14. 10.

ob 7.00 za + Jožefo Sternad, osmina

* Gajšek za + Terezijo Jernejšek

Terezija Avilska

Sobota, 15.10.

ob 19.00 za + Marijo in Franca Mulej, Terezijo in

     Ivana Gologranc

29. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 10. 2022

ob 8.00 za farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

28. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 10. 2022

ob 10.00 za + Antona, Angelo in Ano Ojsteršek

Janez XXIII., papež

Torek, 11. 10.

ob 18.00 za + Janeza in Tanjo Rutar

Terezija Avilska

Sobota, 15.10.

ob 9.00 za + Anko, Martino in starše Vrhovšek ter  

       Jožeta Gabrščka

29. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 10. 2022

ob 10.00 za + Terezijo, Anico, Francija in starše

      Jerovšek ter sorodnike

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor si prizadeva za dobro, si pridobi naklonjenost, kdor pa išče zlo, ga bo zadelo. (Prg 11, 27)

Umrla je: Jožefa Sternad, 80-letna iz Štor, nazadnje Dom ob Savinji. Pogreb bo jutri ob 14.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Mladoporočena pokliče moža: »Dragi, moraš priti in mi pomagati. V uplinjač je prišla voda!« – »To ni nič takega, draga. Takoj pridem. Kje pa si z avtom?« Žena odgovori vsa ponižna: »V potoku, ki teče ob naši ulici!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. OKTOBRA 2022

 

Danes je na Slomškovi Ponikvi romanje kmetov - ob 12.00 je sv. maša v cerkvi, nato pa pred Slomškovo rojstno hišo tradicionalno srečanje. Lepo vabljeni.

Lepo smo obhajali prejšnjo nedeljo spominsko sv. mašo na Grobišču Bukovžlak. Tudi letos se je zbrala lepa množica, kakih 400 ljudi iz različnih krajev Slovenije. Lepo se zahvalim: ključarjem in drugim sodelavcem, gasilcem, Krajevni skupnosti Teharje in vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi tega srečanja, ki ohranja spomin na grozljive reči, katere se ne bi smele nikdar zgoditi, na pobite in trpeče ter njihove svojce, nas pa vzgaja za spravo in mirno sožitje.

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

V mesecu oktobru radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožnega venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni prepoznavni v današnjem svetu.

Izbira sodelavcev v Župnijskem pastoralnem svetu:

Mandat članom ŽPS je potekel že pred dvema letoma, a je bil zaradi korone in zaradi menjave škofa podaljšan do novembra letos. Prihodnjo nedeljo naj bi po vseh župnijah celjske škofije izbirali krog ožjih sodelavcev vsake župnije, ki bi bili v pomoč župniku pri načrtovanju, praznovanju in praktičnem življenju župnije. To postaja z leti še bolj pomembno, saj se število župnij, kjer ni več tam živečega župnika, naglo povečuje. Župnije se zaradi pomanjkanja duhovnikov povezujejo in združujejo, zato skrb za delovanje župnije vedno bolj prehaja na delovanje župljanov. Zato lepo vabim, da z zavzetostjo in odgovornostjo sprejemate svoj delež za urejeno župnijsko življenje. Prosim, da do prihodnje nedelje več razmišljate o tem in predlagate farane (tudi mlade), ki bi lahko bili v pomoč zgoraj omenjenim nalogam. Na list napišite ime in priimek ter kraj bivanja tistega, ki bi ga vi osebno ali vaša družina prepoznala kot dobrega in zavzetega farana ter bi bil pripravljen za župnijo in Cerkev tudi kaj pomagati. Največkrat  predlagane bomo povprašali, če so pripravljeni sodelovati. Iz potrjenih predlogov bomo sestavili člane Župnijskega sveta: za župnijo Teharje in za  župnijo Sv. Lovrenc. Sodelovanje v Župnijskem svetu ne bo zahtevalo veliko časa, gotovo pa nekaj pozornosti za župnijsko življenje, ljubezni do domače župnije in Cerkve nasploh ter pripravljenosti na ustreznem področju delovanja v župniji kaj pomagati pri: a) razmisleku in načrtovanju župnijskega življenja,  b) obhajanju praznikov in sodelovanju pri njihovi izvedbi in c) skrbi za praktične potrebe in oskrbovanje. Parkrat v letu se bomo srečali v širšem obsegu, vmes pa kdaj po posameznih področjih. Sodelovati v župnijskem svetu je znamenje zaupanja vernikov in je povabilo za dejavnejše življenje in pričevanje vere.

 

Bliža se praznik vseh svetih in Vernih duš dan. Tudi letos bomo molili za vaše rajne. Napišite list papirja ali na elektronsko pošto imena in priimke svojih rajnih sorodnikov ali dobrotnikov, za katere prosite molitev.

svoje

 

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite ime župnije in imena rajnih, za katere želite, da molimo:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.4 Iz bogoslužja rasteta vera in cerkveno občestvo Sinodalni pogovori so pokazali, da sta bogoslužje in praznovanje osrednjega pomena v življenju cerkvenih občestev. Verniki si želijo lepega, pripravljenega in razumljivega bogoslužja s  kakovostnim nagovorom, gorečim dušnim pastirjem in vernimi kristjani, ki svojo vero zares živijo in zanjo pričujejo. Posebno vlogo pri bogoslužju ima petje in sodelovanje bogoslužnih sodelavcev. Udeleženci ugotavljajo, da s sodelovanjem pri bogoslužju tudi raste njihova vera. Zato predlagajo, da bi k sodelovanju pritegnili čim več vernikov. Za sodelovanje in pravilno razumevanje bogoslužja je potrebna tudi primerna vzgoja. Vedno znova je potrebno razlagati pomen zakramentov, pogoje za vredno prejemanje zakramentov in različnih drž pri bogoslužju.

Posebej je potrebno ozaveščati, da bolniško maziljenje ne pomeni pripravo na smrt.

Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim, otrokom in mladim družinam, da smo jih veseli in jim namenimo mesto pri bogoslužju. Spodbujati je potrebno posebna družinska bogoslužja. Prav tako je potrebno prisluhniti skupinam vernikov, ki kličejo po tradicionalnem bogoslužju in se počutijo izključene.

Močno je bila poudarjena potreba vernikov po druženju po sveti maši v obliki preprostih organiziranih druženj ob kavi (agape). Verjamemo, da lahko lepa bogoslužja v povezavi s srečanji za pripravo bogoslužja in srečanji po maši prinesejo v župnije več molitve, veselja, nasmeha, vere in praznovanja. V bogoslužju se dotikamo samega jedra sinodalnih izzivov, saj gre za vprašanje naše vere in bistvenega v veri. V lepem bogoslužju bi morali krepiti občutek za bistveno, za življenje v polnosti, pristno življenje in verovanje. V bogoslužju se srečamo z Jezusom Kristusom in on nas povezuje v občestvo Cerkve.

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

 

25-letnico župnije sv. Lovrenc bomo obhajali prvi vikend v novembru; Martinovo nedeljo 13. 11.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak; november: Pečovje.

Kompole: september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.