01.10.2022

Oznanila za 27. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. (Lk 17,5–6)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

27. NEDELJA M.  L. - rožnovenska

 Nedelja,

2. 10. 2022

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

ob 11.00 v Bukovžlaku: za žrtve taborišča, za farane

Frnčišek Borgia, redovnik

Poned., 3. 10.

ob 7.00 za + Uršulo in Alojza Klavžar

* Gajšek za + Ano Šuster

Frančišek Asiški

Torek, 4. 10.

ob 19.00 za + Suzano Petelinšek

Marija Faustina

Sreda, 5. 10.

ob 7.00 za + Matildo Smole, osmina

Bruno, redovnik

Četrtek, 6. 10.

ob 19.00 za + Mihaela, Nežo, oba brata in s. Lavrencijo

* Gajšek za + Marjana Tržana

Rožnovenska Mati Božja

 Petek, 7. 10.

ob 7.00 za + Štefko Mirt

* Gajšek za + Stanislavo in Franca Klinar

Benedikta, mučenka

Sobota, 8. 10.

ob 19.00 za + Anico Založnik, 30. dan

28. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 10. 2022

ob 8.00 za farane 

ob 10.00 za + Karolino in Stanka Godicelj

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

27. NEDELJA M.  L. - rožnovenska

 Nedelja,

2. 10. 2022

ob 10.00 za + Zvonka Markoviča (obl.), Katarino in 

      Jožeta Vrečar

Frančišek Asiški

Torek, 4. 10.

ob 18.00 za + Kristino Pintar

Benedikta, mučenka

Sobota, 8. 10.

ob 9.00 za + Franca Podplatana, rod. Podplatan in Plank, Luka Mihelina;

za + Angelo Čvan, osmina

28. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 10. 2022

ob 10.00 za + Antona, Angelo in Ano Ojsteršek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Preudarnost te bo varovala, razumnost te bo ohranjala. (Prg 2, 11)

Pokopali smo: Matildo Smole, 89-letno s Teharja, in Angelo Čvan, 81-letno iz Šentjanža.  Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Bolezen. Anže pride po daljši bolezni spet v šolo. Učiteljica zgodovine ga vpraša: »Koliko časa te ni bilo v šolo?« – »Od tridesetletne vojne!«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. 20. DO 9. 10. 2022

Danes ne bo na Teharjah sv. maše ob 10.00, ampak bo ob 11.00 obletna sveta maša na Grobišču Bukovžlak za vse zaprte in pobite v  taborišču Bukovžlak, ali od tam odpeljane na druga morišča. Pri tej maši vedno molimo tudi za spravo in mir v našem narodu. Lepo vas vabim, saj je to del zgodovine našega kraja in je naša moralna dolžnost tega ne pozabiti in iz solidarnosti do svojcev trpečih in pobitih prihajati k sv. maši. Vodil jo bo generalni vikar škofije Celje g. Rok Metličar, prepeval bo zbor iz župnij bl. A. M. Slomška in župnije Ljubečna.

V tem tednu bomo imeli z veroučenci od 4. razreda naprej spoved v sklopu veroučne ure.

Prihodnjo nedeljo, 9. 10., bo na Ponikvi romanje kmetov - ob 12.00 je sv. maša v cerkvi, nato pa pred Slomškovo rojstno hišo tradicionalno srečanje. Lepo vabljeni.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare. V njej boste našli poglavje tudi o dogajanju v Taborišču Bukovžlak, česar večina tudi naših faranov ne pozna. Spodbujam, da knjigo kupite (ali drugim podarite), saj je to lepo darilo.

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

V mesecu oktobru tako radi vzemimo v roke rožni venec. Naj vas in vaše družine zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti rožnega venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih ljubezni prepoznavni v današnjem svetu.

 Jezus v današnjem evangeliju pripoveduje izzivalno priliko, v kateri pride do izraza njegovo razumevanje duhovnosti. Pripoveduje o gospodarju, ki ima sužnja. Od sužnja pričakuje, da mu bo, ko se bo vrnil domov z dela na polju, pripravil hrano. Jezus svojo priliko zaključi z vprašanjem: »Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹« (Lk 17,9 in sl.)

To je Jezusov odgovor na duhovnost, ki se postavlja nad druge in je na videz veličastna.

Kitajska filozofija pravi: tao je to, kar je običajno. Duhovnost za Jezusa pomeni: preprosto početi to, kar smo dolžni storiti. Storimo to, kar smo v tem trenutku dolžni, kar dolgujemo temu človeku, ki smo ga pravkar srečali, kar dolgujemo samim sebi in kar dolgujemo Bogu.

Duhovnost pomeni: delaj, kar je pravkar na vrsti. Torej je potreben občutek za to, kaj mora biti opravljeno točno v tem trenutku. Jezus to priliko pripoveduje prav farizejem, ki so bili marsikdaj v nevarnosti, da bi se izmaknili zahtevam vsakdanjika. V zanesljivem in skrbnem opravljanju nalog se kaže, ali se dajem voditi Jezusovemu duhu ali ob majhnih in navidezno nepomembnih vsakdanjih stvareh bežim v veličastne duhovne ideje.

Luka ima rad nasprotja. Pred priliko o neuporabnem sužnju je postavil besedo o veri. Učenci prosijo Jezusa, naj jim okrepi vero. In Jezus odgovarja: »Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in se presadi v morje,‹ in bi vam bila pokorna.« (Lk 17,6)

Te besede zlahka zapeljujejo v veličastnost. S svojo vero lahko izvajamo čudodelstva. A vendar živimo v napetosti: na eni strani je vera, ki lahko premika gore ali ruva drevesa – na drugi strani pa je vera, ki se izkazuje v tem, da delamo to, kar je pravkar na vrsti, in se izraža v običajnih opravilih. Le če zdržimo to napetost, živimo v Jezusovem duhu.                                                                                                           (Po: A. Grün, Ne zamudi svojega…)

 

Narodni sinodalni povzetek Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.2 Hvaležnost za župnije

Ker so udeleženci govorili o svojih izkušnjah, se je v sinodalnih pogovorih pokazal velik poudarek na župnijski skupnosti in majhnih občestvih, ki dopolnjujejo župnijsko življenje. Župnijska skupnost se je pokazala kot temeljna skupnost Cerkve in tudi ena od glavnih  referenčnih točk za prihodnost Cerkve. Verniki si želijo dobre in lepe odnose v župniji, ki pa so prevečkrat zaznamovani z osebnimi spori. Hkrati se zavedamo, da zgolj formalna pripadnost župnijski skupnosti ne zadostuje, saj ne omogoča osebne povezanosti in rasti v veri. Zato so mnogi poudarili, da je potrebno iskati nove oblike župnijske skupnosti, predvsem kot občestvo majhnih občestev. Mala občestva omogočajo, da se verniki med seboj pobliže spoznajo in spletejo prijateljske vezi. Na novo je potrebno ovrednotiti vlogo župnijskega pastoralnega sveta in vpeljati zdrave oblike skupinskega odločanja in sodelovanja. Na podlagi vere bi morali bolj razvijati kulturo pristnega razločevanja v Svetem Duhu.

2.3 Mala občestva in povezovanje

Mnoga mala občestva in skupine v Sloveniji lahko označimo kot zdrava jedra Cerkve. Mednje v Sloveniji lahko štejemo: karitativno dejavnost Cerkve, cerkvena gibanja, obiske starejših po domovih, pobožnosti in romanja, posebej za starejše, župnijske pogostitve po nedeljski maši, zavzete sodelavce, razvejano družinsko pastoralo, župnijske pastoralne svete, skupine molitveza duhovne poklice, pripravo na zakon, otroško katehezo in vzgojo katehistov, vsakoletni pastoralni tečaj in teološki simpozij, skavte, oratorij, družinske kateheze, srečanja mladih, tečaje Alfa in druge. Ko se po eni strani zavedamo bogastva obstoječih pastoralnih možnosti, pred nami hkrati stoji izziv, da verniki pogosto niso seznanjeni ali pa zaradi konkretne lokalne situacije nimajo dostopa do vseh oblik pastorale. To oviro lahko presežemo z novimi oblikami obveščanja in komuniciranja. Hkrati je potrebno tudi več povezovanja preko meja posamezne župnije, dekanije, škofije ali cerkvene organizacije, da bi res vsi imeli možnost sodelovati. Verniki so poudarili, da si želijo več kateheze za odrasle, družinske kateheze in da se prestavi katehezo otrok v družinsko okolje. Udeleženci si želijo več priložnosti za poglabljanje vere, duhovnosti in verskega znanja, kjer bi rastli v poznavanju vere, veselju in samozavesti in bi tako lažje pričevali v svetu.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Spominska maša za pobite in zaprte v Bukovžlaku: 2. 10. 2022 ob 11.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;               e-mail: miha.herman@rkc.si.