24.09.2022

Oznanila za 26. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

folder

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ (Lk 16, 23)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

26. NEDELJA MED LETOM-Slomškova

 Nedelja,

25. 9. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta, Jožefo in Ivana Goleš

Kozma in Damijan

Poned., 26. 9.

ob 19.00 za + Marijo Junger, osmina

* Gajšek za + Terezijo Jerovšek

Vincencij Pavelski

Torek, 27. 9.

ob 19.00 za + Betko Šuhel, starše Šuhel in Videc

Venčeslav, muč.

Sreda, 28. 9.

ob 7.00 za + Justino in Karla Kroflič

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

Četrtek, 29. 9.

ob 19.00 za + Martina  Korenjaka

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Hieronim, duhovnik

 Petek, 30. 9.

ob 18.00 za + Rudija Straška

* Gajšek za žive in rajne farane

Terezija D. Jezusa

Sobota, 1. 10.

ob 19.00 za + Pavla Šuhla in Marka Brečka za spravo

27. NEDELJA M.  L. - roženvenska

 Nedelja,

2. 10. 2022

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

ob 11.00 v Bukovžlaku: za žrtve taborišča, za farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

26. NEDELJA MED LETOM-Slomškova

 Nedelja,

25. 9. 2022

ob 10.00 za + Ivanko Zupanc, obl.

Vincencij Pavelski

Torek, 27. 9.

ob 19.00 za + Ivana Muškotevca

Terezija Deteta Jezusa

Sobota, 1. 10.

ob 9.00 za + Ivana Grajžla in rodb., Maksa in Justino  ter brata Maksa Mastnaka

27. NEDELJA M.  L. - roženvenska

 Nedelja,

2. 10. 2022

ob 10.00 za + Zvonka Markoviča (obl.), Katarino in 

      Jožeta Vrečar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade, pravični pa poganjajo kakor listje. (Prg 11, 28)

Umrla je: Matilda Smole, 89-letna s Teharja. Pogreb bo v sredo ob 14.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Katehet vpraša veroučenko: »Število zakramentov in ime?« – Odgovor: »Obstaja veliko zakramentov, moje ime pa je Ana.«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 9. DO 2. 10. 2022

Lepo smo obhajali Župnijski dan preteklo nedeljo. Hvala vsem, ki ste pomagali v pripravi, pri izvedbi in pospravljanju. Bili smo res povezani v molitvi in pri druženju in smo bili zadovoljni. Naj naša povezanost ostaja in narašča!

Včeraj je minilo 160 let od smrti bl. Antona Martina Slomška, zato je njegovo ime ta dan zapisano v koledarju Cerkve. Danes bo v Mariboru, kjer je pokopan, slavje Slomškove nedelje. Lepo vabim, da se udeležimo. Naročen imam avtobus in se lahko pridružite, saj bo zagotovo prostora dovolj. Odhod iz Kompol bo ob 14.00, s Teharja izpred cerkve pa ob 14.15, vrnili se bomo do mraka. Imamo svojega vzornika in priprošnjika v nebesih, v molitvi se mu priporočajmo, izkazujmo mu spoštovanje in sledimo velikim vrednotam vere, kulture in narodnosti, ki jih je on učil in v polnosti živel.

Naša nova vlada pripravlja nov zakon o družini, ki bo v marsičem izničil ali spremenil pojmovanje družine, pravice in odnose staršev. Na hitro bo izničeno to, za kar smo se izrekli v referendumu proti. S takim pojmovanjem se kristjani ne moremo strinjati, zato vabimo na shod za zaščito otrok in družin, ki bo v torek, 27. 9., ob 17.00 pred Državnim zborom v Ljubljani. Zaščita naših otrok je naša očetovska in materinska dolžnost, zato smo dolžni na to opozoriti in tudi javno pokazati nestrinjanje s takim zakonom!

Pohod za življenje 2022!, v soboto, 1.10., ob 9.30 na Prešernov trg v Ljubljani

 V soboto, 1.10. bo v Ljubljani praznik življenja. Vabljene družine, mladi, stare mame in stari očetje, invalidi in osebe s posebnimi potrebami! To je praznik življenja, kjer je vsak dobrodošel! Lepo bo.

Prihodnjo nedeljo, na prvo nedeljo v oktobru, na Teharjah ne bo sv. maše ob 10.00, ampak bo ob 11.00 obletna sveta maša na Grobišču Bukovžlak za vse zaprte in pobite v  taborišču Bukovžlak, ali od tam odpeljane na druga morišča. Lepo vas vabim, saj je to del zgodovine našega kraja in je naša moralna dolžnost tega ne pozabiti in iz solidarnosti do svojcev trpečih in pobitih prihajati k sv. maši. Vodil jo bo generalni vikar škofije Celje g. Rok Metličar, prepeval bo zbor iz župnij bl. A. M. Slomška in župnije Ljubečna.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare. V njej boste našli poglavje tudi o dogajanju v Taborišču Bukovžlak, česar večina tudi naših faranov ne pozna. Spodbujam, da knjigo kupite (ali drugim podarite), saj je to lepo darilo.

ŠKOF SLOMŠEK – APOSTOL EDINOSTI (Ekumenski dan)

Na veliki petek beremo vsako leto pasijon ali poročilo o Kristusovem trpljenju: »Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigavo bo« (Jn 19,23–25).

Toda kar se ni zgodilo s Kristusovo suknjo pod križem, se je zgodilo v zgodovini s Kristusovo Cerkvijo. Nerazumevanje, nepoznavanje, sumničenje glede pravovernosti, nestrpnost, zagledanost vase in v svoj prav, iskanje časti in oblasti, celo sovraštvo … Vse to je Kristusovo suknjo razrezalo, kristjane razdelilo in ločilo. Vsi čutimo to rano. Vse nas skeli. Vsi vemo, da tako ne bi smelo biti.

To je globoko čutil in v sebi zavestno doživljal svetniški škof Slomšek. Prežet z duhom slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda, ki sta povezovala kristjane na Vzhodu in Zahodu, v Carigradu in Rimu, je sklenil nekaj storiti. Ustanovil je posebno molitveno družbo ali bratovščino, ki si je prizadevala za udejanjanje ter molitev po tem namenu, in jo poimenoval po sv. Cirilu in Metodu. Po Slomšku smo z Bratovščino sv. Cirila in Metoda bili postavljeni v sredino, da bi bili bratje in sestre z vsemi narodi v evropski družini. Slomšek tako stoji med prvaki ekumenskega gibanja, h kateremu smo še toliko bolj povabljeni v današnjem času.  Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

 

Narodni sinodalni povzetek Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

1.7 Zbiranje sinodalnih povzetkov

Sinodalne povzetke slovenskih škofij, skupnosti in posameznikov smo na slovenski ravni

zbirali do konca maja 2022. Na ravni Slovenije smo prejeli šest škofijskih povzetkov, povzetka organigrama SŠK in študijske skupine za sinodo pri SŠK, povzetek Konference redovnih  ustanov Slovenije in nekaj prispevkov posameznih skupin in posameznikov.

Na podlagi vsega zbranega gradiva smo v Tajništvu za sinodo pri SŠK oblikovali pričujoči narodni povzetek, ki so ga slovenski škofje pregledali na seji SŠK dne 22. junija 2022 v Ljubljani in ob sinodalni izmenjavi mnenj dopolnili s svojim pogledom pastirjev Cerkve.

2. Razločevanje sinodalnih prispevkov. Kljub temu, da je sinodalni proces potekal v različnih občestvih in z različnimi pristopi, se v povzetkih kažejo zelo podobni poudarki. V tem dejstvu prepoznavamo delovanje Svetega Duha, ki na različnih krajih in časih navdihuje svoje sporočilo, ki šele ob skupnem branju dobi  pravo razlago (Apd 10). V nadaljevanju so povzeti glavni poudarki sinodalnih pogovorov v  Sloveniji.

2.1 Določitev pristojnosti in odgovornosti. Iz samega procesa sinodalnih pogovorov izhajajo nekatera spoznanja, ki lahko služijo kot vsebinske smernice tudi za prihodnje:

Pomembno je bilo spoznanje, da je potrebno pred vsakim procesom jasno določiti pristojnosti in odgovornosti. Spoznali smo, da neuresničljiva pričakovanja ustvarjajo priložnost za slabo voljo. Zato morajo biti pričakovanja postavljena v skladu z realnimi možnostmi in odgovornostmi oseb in skupin. V skladu s temeljnim vprašanjem sinodalnih dokumentov smo svoj pogled zavestno usmerili najprej na dobre zglede skupne hoje v naši konkretni resničnosti. Šele nato smo v molitvenem vzdušju iskali vzgibe, kam nas kliče Sveti Duh. S tem smo se izognili pogosti skušnjavi negativizma in nerealnih previsokih pričakovanj…

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Spominska maša za pobite in zaprte v Bukovžlaku: 2. 10. 2022 ob 11.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.