17.09.2022

Oznanila za 25. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

folder

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? Ne morete služiti Bogu in mámonu.« (Lk 16,10–13)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

25. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

18. 9. 2022

ob 10.00 za + Albina Malgaja;

za + Franca Kača, obl; za žive in rajne farane

Januarij, škof

Poned., 19. 9.

ob 7.00 za + Frideriko Rom

* Gajšek za + Kristino Pintar

Andrej Kim, muč.

Torek, 20. 9.

ob 19.00 za + Janeza Jurkoška (15.obl.)

Matej, apostol

Sreda, 21. 9.

ob 7.00 za + Marjana Rozmana in Ivana Korena

Mavricij, mučenec

Četrtek, 22. 9.

ob 19.00 za + Slavka Gorenjaka

* Gajšek za + Angelo Grofelnik

P. Pij iz Pieltecine

 Petek, 23. 9.

ob 7.00 za + Avgusta in Ano Štefančič

* Gajšek za + Adolfa Sivka

A. Martin Slomšek

Sobota, 24. 9.

ob 19.00 za + Angelo in Franca Selič 

26. NEDELJA MED LETOM-Slomškova

 Nedelja,

25. 9. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta, Jožefo in Ivana Goleš

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

25. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

18. 9. 2022

ob 8.00 za + Ivana  (obl.) in Terezijo Kovač, Ivano Zupanc in starše Žohar

Andrej Kim, muč.

Torek, 20. 9.

ob 19.00 za + Ano Mastnak, (obl.) in rodbino

Anton Martin Slomšek

Sobota, 24. 9.

ob 9.00 za + Karolino in Antona Mulej  ter Stanka Fendriha

26. NEDELJA MED LETOM-Slomškova

 Nedelja,

25. 9. 2022

ob 10.00 za +  Ivanko Zupanc, (obl.)

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor si prizadeva za dobro, si pridobi naklonjenost, kdor pa išče zlo, ga bo zadelo. (Prg 11, 27)

Umrla je: Marija Junger, 99-letna z Lipe. Pogreb bo jutri ob 14.00 na Mestnem pokopališču v Celju, maša zadušnica pa na Teharjah. Bog ji daj večni mir.

Za nasmeh: Previdnost: Mož prijatelju: »Soseda je tako vpila nad svojega moža, da sem iz previdnosti takoj pomil vso posodo«.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 18. DO 25. 9. 2022

 

TO NEDELJO, 18. 9., JE SV. MAŠA V KOMPOLAH OB 8.00, NA TEHARAJAH PA SAMO OB 10.00

Danes obhajamo na Teharjah Župnijski dan za obe župniji: Teharje in sv. Lovrenc.   Slovesno bomo začeli novo veroučno leto s sveto mašo, blagoslovom torb (ali peresnic) in z sodelovanjem vsega občestva. Priporočili se bomo božji milosti in modrosti, da bi bilo to leto izobraževanja in vzgoje prijetno in uspešno, bi dajalo pravih spoznanj ter volje za njihovo uresničevanje na področju znanja, vere in življenja. Če je običajno naše srečanje bolj omejeno na bogoslužje, želimo tokrat bolj kot sicer začutiti, da smo skupnost, občestvo, velika družina številnih družin. To želimo pokazati najprej z lepim sodelovanjem pri maši, po maši pa se bomo srečali v šotoru ob cerkvi, otroci bodo imeli nekaj časa svoj program, odrasli pa boste lahko poklepetali, prisluhnili glasbi in pesmi. Sledil bo skupen obed in bogat srečelov. Zbrana sredstva bomo namenili obnovi župnijskih prostorov v Kompolah in obnovi učilnic na Teharjah. Lepo se zahvaljujem vsem darovalcem, tako posameznikom, kot trgovinam, firmam, privatnikom ali ustanovam.

Tako bo dogajanje bogato in lepo in ga ne bo motilo vreme, šotor pa nam bo dajal tudi občutek topline in skupnosti.

V soboto je Slomškov god, 160 let od njegove smrti za ta svet in rojstva za nebesa. Za našo škofijo slovesni praznik, v nedeljo pa njemu posvečena, Slomškova nedelja. V Mariboru, kjer je pokopan, bo slavje Slomškove nedelje. Lepo vabim, da se udeležimo. Imamo svojega vzornika in priprošnjika v nebesih, v molitvi se mu priporočajmo, izkazujmo mu spoštovanje in sledimo velikim vrednotam vere, kulture in narodnosti, ki jih je on učil in v polnosti živel. Avtobus bo odpeljal ob 14.00 iz Kompol, 14.15 pa izpred župnijske cerkve na Teharjah. Vrnemo se do mraka. Lepo vas vabim. Prijavite se!

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare, ki smo jo pred kratkim izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Spodbujam, da knjigo kupite (ali drugim podarite), saj je to lepo darilo, za župnijo pa bo za povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo.

Vsak petek bomo po sv. maši imeli še izpostavljeno Najsvetejše za pol ure. Pridite!

Ali imamo Slovenci velike ljudi, ki so po duhu enakovredni velikim osebnostim drugih narodov? Imamo jih, a jih slabo poznamo in premalo cenimo. Eden takih je vsekakor Anton Martin Slomšek. Ob odkrivanju njegove osebnosti in dela ga lahko mirno postavimo ob svetnike in velikane duha pri drugih ljudstvih. Nekateri mu to že dolgo priznavajo, drugi to šele (ali ponovno) odkrivajo.

V svojem življenju ni deloval le kot duhovnik, škof, temveč tudi kot narodni buditelj, učitelj in vzgojitelj. Po njegovi zaslugi je sedež mariborske škofije bil prestavljen iz Št. Andraža v Maribor. S tem so prebivalci tega ozemlja ohranili svoj, slovenski jezik. K uporabi tega jih je Slomšek še posebej vzpodbujal. Veliko je tudi pisal in pesniško ustvarjal. Umrl je 24. septembra 1862 v Mariboru in bil tam tudi pokopan. Mnogi ljudje so vedno videli v njem svetniško osebnost in kmalu po smrti so začeli z mislijo na beatifikacijo (postopkom, da postane svetnik). Zdaj že sveti, papež Janez Pavel II. ga je med obiskom v Sloveniji razglasil za blaženega. Srčno upamo in si želimo, da bo kmalu vsa Cerkev priznala njegove izredne kreposti in zasluge in ga postavila tudi med svetnike.

 

Narodni sinodalni povzetek Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

11.6 Udeleženci v sinodalnem procesu

Udeležbe na ravni Slovenije ni mogoče opisati s številkami. Le zelo široko lahko rečemo, da je v sinodalni proces vstopilo med 1/3 in 2/3 župnij (Župnijskih pastoralnih svetov in drugih  skupin). Poleg tega so škofije prejele več tisoč odgovorov na spletne vprašalnike.

 Med sinodalnimi povzetki smo zaznali udeležbo naslednjih skupin vernikov: duhovniki,

katehisti in katehistinje, molitvene skupine, skupine za moške, skupine za ženske, družinske organizacije, zakonske skupine, skupine ločenih in zunajzakonskih skupnosti, skupine družinske kateheze, tečaji Alfa, skupnost Romov, Karitas in karitativne ustanove, katoliška duhovna gibanja, bogoslužni sodelavci, župnijski pastoralni sveti, cerkveni glasbeniki, mladi, študentske skupine, katoliški mediji, skupine za pastoralo poklicanosti, katoliške šole in vrtci, redovniki in redovnice, skupine bolniške, zdravstvene in kategorialne pastorale ter oddaljene osebe.

Poleg naštetih sta v januarju in februarju 2022 stekla še sinodalna procesa v posebej oblikovani študijski skupini za sinodo pri SŠK in v organigramu delovnih teles SŠK. Pogled teh dveh sinodalnih posvetovanj je pomemben, saj po eni strani potrjujeta ugotovitve pogovorov, ki so se odvijali na ravni župnij in manjših skupnostih, po drugi strani pa jih dopolnjujeta z ugotovitvami, ki so pomembne za celotno Cerkev v Sloveniji.

 

INFORMACIJE IN NAPOVEDI

 

· Slomškova nedelja: 25. 9. v Mariboru:  ob 15.00 molitev in akademija; ob 16.00 sv. maša. Odhod avtobusa s Teharja ob 14.15. Vabljeni, da se pridružite.

· Spominska maša za pobite in zaprte v Bukovžlaku: 2. 10. 2022 ob 11h v Bukovžlaku.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.