11.09.2022

Oznanila za 24. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

folder

MISEL IZ EVANGELIJA: Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. (Lk 14,14–19)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 9. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Josipa Cveka, obl.

Marijino ime

Poned., 12. 9.

ob 7.00 za +

* Gajšek za +

Janez Zlatousti

Torek, 13. 9.

ob 19.00 za + Karla Zidanski

Povišanje sv. križa

Sreda, 14. 9.

ob 7.00 za + Stanislavo Jelenc, osmina

Žalostna Mati bož.

Četrtek, 15. 9.

ob 19.00 za + Štefanijo Mirt, osmina

Kornelij in Ciprijan, mučenec

 Petek, 16. 9.

ob 7.00 za + Franca Trafela; molitev do 8.00

* Gajšek za +

Robert Bellarmino

Sobota, 17. 9.

ob 19.00 za + Marijo Cmok

25. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

18. 9. 2022

ob 10.00 za žive in rajne farane

                za + Albina Malgaja

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 9. 2022

ob 10.00 za + Tinka Gologranca

Janez Zlatousti

Torek, 13. 9.

ob 19.00 za + Mirka Berdnika, Iva Ogrizka,

   Vlada Murko

Robert Bellarmino

Sobota, 17. 9.

ob 9.00 za + Rozalijo (obl.) Zdravka (obl.) in Jožeta Romih

25. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

18. 9. 2022

ob 8.00 za + Ivana  (obl.) in Terezijo Kovač, Ivano Zupanc in starše Žohar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Preudarnost te bo varovala, razumnost te bo ohranjala. (Prg 2, 11)

Pokopali smo: Štefanijo Mirt  in Stanislavo Jelenc. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Violinist. Malo Lucijo so vzeli na koncert, ona pa se dolgočasi. Ko violinist živahno igra, zašepeta Lucija mami: »Ko bo prežagal ta zaboj, bomo pa lahko šli, a ne?«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 11. D0 18. 9. 2022

 

V preteklem tednu sem vpisoval otroke k verouku. Večina se jih je že vpisala. Ostale prosim, da to storijo v tem tednu. Se lepo zahvalim vsem, ki ste že prišli in uredili, kar je potrebno, da bomo lahko v tem tednu že imeli redni verouk. Upam, da bo priloženi urnik ustrezal. Težko je uskladiti tako, da bi bilo za vse brez težav, saj imajo otroci številne dejavnosti in so urniki staršev in otrok natrpani. Upam, da bodo lahko vsi prihajali.

URNIK VEROUKA NA TEHARJAH

Ponedeljek

četrtek

1. razred ob 17.00 katehistinja Alenka

4. razred ob 16.00 župnik

2. razred ob 16.00 katehistinja Alenka

5. razred ob 17.00 s. Anja

3. razred ob 17.00 župnik

6. razred ob 16.00 s. Anja

7. razred ob 16.00 s. Anja

8. razred ob 15.00 s. Anja

9. razred ob 15.00 župnik

 

V Kompolah 1. in 2. razred skupaj v ponedeljek ob 13.30 katehistinja Alenka.

V nedeljo, 18. 9., bomo imeli uvodno sv. mašo, blagoslov torb (ali peresnic) in župnijski dan. Pri maši se bomo priporočili božji milosti in modrosti, da bi bilo to leto izobraževanja in vzgoje prijetno, in uspešno, bi dajalo pravih spoznanj ter volje za njihovo uresničevanje na področju znanja, vere in življenja. Po maši bomo pripravili program za otroke in odrasle, skupen obed in srečelov. Vabim, da pripravite dobitke in jih prinesete v župnišče do četrtka zvečer. Zbrana sredstva bomo namenili obnovi župnijskih prostorov v Kompolah in obnovi učilnic na Teharjah.

Lepo vabim k sodelovanju vseh pri pripravi in izvedbi župnijskega dne. Pri tem lahko vsi kaj dodamo, tako v sodelovanju pri bogoslužju, pri pripravi prostora in postavitvi miz in klopi v šotoru, s sodelovanjem pri programu ali srečelovu. Prav tako vabim, da bi gospodinje spekle kaj kruha in peciva. Tudi tokrat je kontaktna oseba Dragica L. na tel. 031 893 881, za pijačo in drugo pripravo ter sodelovanje pa Sašo M. na tel. 031 630 851.

V nedeljo, 18. 9., je sv. maša na Teharjah samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00!

Člane župnijskega sveta lepo vabim na sejo v sredo ob 19.00. Dogovorili se bomo za izvedbo župnijskega dne in za pripravo izbire župnijskega sveta.

V soboto, 17. 9., je festival mladih v Stični. Vabim mlade, da se ga udeležijo. Prosim, da mi sporočite še danes, kdo bi želel iti, da uskladimo avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo ob 8.00 iz Celja, vrnitev pa približno ob 22.30.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare, ki smo jo pred kratkim izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Spodbujam, da knjigo kupite (ali drugim podarite), saj je to lepo darilo, za župnijo pa bo za povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo.

Vsak petek bomo po sv. maši imeli še izpostavljeno Najsvetejše za pol ure. Prihajajte!

Nekaj Slomškovih misli: Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti, ki rad za dobro vzame, kar mu Bog da.

Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen! Skrbi, da boš več dobrega storil, kakor govoril. Varuj se prilizovanja, izogibaj se psovanja in zasmehovanja.

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija:   Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

1.3 Izziv doseči oddaljene

Poseben izziv v sinodalnem procesu je bil doseči obrobne in oddaljene ter zajeti njihovo

doživljanje Cerkve. Kljub inovativnim prizadevanjem z neformalnimi intervjuji in spletnimi vprašalniki, smo ugotovili, da kot cerkveno občestvo težko pridemo v stik z oddaljenimi.

Vseeno smo dobili nekaj odgovorov, ki so toliko bolj dragoceni, saj zastopajo veliko skupino kristjanov, ki se v zadnjih letih pospešeno oddaljujejo od prakticiranja vere.

1.4 Odziv na sinodo o sinodalnosti

V prvi fazi sinode o sinodalnosti smo po eni strani zaznali veliko navdušenje med verniki, po drugi strani pa tudi veliko zadržanost (predvsem med duhovniki) zaradi prepričanja, da sinoda ne bo prinesla želenih sprememb v utečene procese Cerkve. Začetno zadržanost smo premagovali s predstavitvami sinode na različnih ravneh in z vključevanjem vseh v pogovore. Pokazalo se je, da so tudi tisti, ki so bili sprva zadržani, po živi izkušnji sinodalnega pogovora spoznali dragocenost te oblike posvetovanja. Na splošno je ozaveščanje o pomenu sinode in vstopanje v sinodalni proces potekalo počasneje, kot smo pričakovali.

1.5 Medijske objave

Od samega začetka smo sinodalni proces v Sloveniji podprli z različnimi objavami v katoliških in civilnih medijih. Škofje in duhovniki so o sinodi govorili v posebnih pismih, pri pridigah in v javnih pogovorih. Posebno vlogo so imela pričevanja laikov na okroglih mizah in intervjujih. Teološka fakulteta je sinodi posvetila osrednji narodni teološki tečaj. Prav tako so številna druga redna študijska srečanja potekala ob tematiki sinode.

 

· Župnijski dan za obe župniji: v nedeljo, 18. 9., ob 10.00 na Teharjah. Lepo vabljeni.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.