03.09.2022

Oznanila za 23. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–27)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

23. NEDELJA MED LETOM - Angelska

 Nedelja,

4. 9. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše in Riharda Kok, Borčija Gajška

Mati Terezija

Poned., 5. 9.

ob 7.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta, Staneta in Milico

     Jesenek ter Jelko Simončič

* Gajšek za + Franca Kovača

Zaharija, prerok

Torek, 6. 9.

ob 19.00 za + Marijo in Jakoba Žolek

Regina, mučenka

Sreda, 7. 9.

ob 7.00 za Čvanove

Rojstvo Device Marije

Četrtek, 8. 9.

ob 8.00 za + Jožefa Turnška

ob 19.00 za + Ano Založnik, osmina

Peter Klaver,

misijonar

 Petek, 9. 9.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka; molitev do 8.00

* Gajšek: za + Franca Mastnaka

Nikolaj Tolentinski

Sobota, 10. 9.

ob 19.00 za + Kristo Kobilica

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 9. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Josipa Cveka, obl.

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

23. NEDELJA MED LETOM - Angelska

 Nedelja,

4. 9. 2022

ob 10.00 za + Rozalijo in 2 Alojza, Martina in Tomaža

       Žnidar

Zaharija, prerok

Torek, 6. 9.

ob 19.00 za + Marjana Tržana

Rojstvo D. Marije

Četrtek, 8. 9.

ob 19.00 za + Marijo Kroflič, obl.

Nikolaj Tolentinski

Sobota, 10. 9.

ob 9.00 za + Betko Amon, družino Bukovšek, Mirka in

      Janka

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 9. 2022

ob 10.00 za + Tinka Gologranca

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade, pravični pa poganjajo kakor listje. (Prg 11, 28)

Za nasmeh: Zobje: Zob. Jakob pride z mamo od zobozdravnika. »Te zob še vedno boli?« sočutno vpraša oče. – »Ne vem,« odgovori Jakob, »ostal je pri zobozdravniku!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 4. 9. DO 11. 9. 2022

 

Začeli smo nov krog izobraževanja in vsega kar je povezano z šolo, veroukom in pastoralnim dogajanjem. V osnovni in srednji šoli so že začeli s poukom, tudi z veroukom (katehezo) bomo začeli. Ta teden lepo vabim k vpisu vseh otrok k verouku. Lepo vabim starše in otroke, da pridete v tem tednu v župnišče k vpisu in nabavi gradiva za verouk. Tisti, ki prihajajo na novo, naj s seboj prinesejo dokument o krstu (družinsko knjižico ali potrdilo o krstu), še posebej, če je bil otrok krščen v drugi župniji. Vsi, ki ste že prihajali do sedaj, pa prinesite spričevalo in če kdo od lanskih veroučencev še ni vrnil veroučne knjige (priročnika) ali knjige za Slomškovo bralno priznanje, naj to stori ob vpisu, da lahko posodim naprej. Vpis bo vsak dan v času od 15.00 do 18.00. Lepo vabim, da pridete starši (vsaj eden) z otrokom, da se lahko v miru srečamo, dogovorimo in izročimo potrebne pripomočke. Prebelili in uredili smo učilnice, da bo ugodno okolje za srečanja. Ker so z veroukom povezana tudi materialni stroški kurjave in čiščenja, prosim za priporočen prispevek. Letos bomo pri verouku (katehezi) z vami sodelovali: katehistinja gospa Alenka Rezar, redovnica s. Anja Walaszek in župnik Miha Herman. Z veroukom bomo začeli v tednu po 11. 9. po priloženem urniku. V nedeljo, 18. 9., pa bomo imeli uvodno sv. mašo, blagoslov torb (ali peresnic) in župnijski dan. Priporočili se bomo božji milosti in modrosti, da bi bilo to leto izobraževanja in vzgoje prijetno, uspešno in bi dajalo pravih spoznanj ter volje za njihovo uresničevanje na področju znanja, vere in življenja. Po maši bomo pripravili program za otroke in odrasle, skupen obed in srečelov. Vabim, da pripravite dobitke. Zbrana sredstva bomo namenili obnovi župnijskih prostorov v Kompolah in obnovi učilnic na Teharjah.

 

 

URNIK VEROUKA NA TEHARJAH

Ponedeljek

četrtek

1. razred ob 17.00  katehistinja Alenka

4. razred ob 16.00  župnik

2. razred ob 16.00  katehistinja Alenka

5. razred ob 17.00  s. Anja

3. razred ob 17.00 župnik

6. razred ob 16.00  s. Anja

7. razred ob 16.00  (ali ob 15.00?) s. Anja

8. razred ob 15.00  s. Anja

9. razred ob 15.00  župnik

 

 

V Kompolah 1. in 2. razred skupaj v ponedeljek ob 13.30 katehistinja Alenka.

V soboto lepo vabim v Petrovče k molitvi za nove duhovne poklice in za zdravje, milost in vero sedanjim. Sv. mašo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Pomanjkanje duhovnikov in drugih pastoralnih delavcev je v naši škofiji res že izredno pereča. Molimo, naj Bog povabi nove moči.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare, ki smo jo pred kratkim izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Spodbujam, da knjigo kupite (ali drugim podarite), saj je to lepo darilo, za župnijo pa bo za povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo.

V soboto, 17. 9., je festival mladih v Stični. Vabim mlade, da se ga udeležijo. Prosim, da mi do nedelje javite, kdo bi šel, da lahko uredimo s prevozom.

Vsak petek bomo po sv. maši imeli še izpostavljeno Najsvetejše za pol ure. Prihajajte molit!

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Objavljal sem dokument v pripravi na sinodalno dogajanje. Zdaj je Cerkev v Sloveniji naredila povzetek naših razmišljanj in pobud. Tudi te bom po delih objavljal in spodbujal k uresničevanju v praksi.

Narodni sinodalni povzetek Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

1.2 Potek sinodalnega procesa 2021-2022

Papež Frančišek je maja 2021 povabil vesoljno Cerkev v sinodalni proces. Slovenski škofje so oktobra 2021 v okviru Slovenske škofovske konference (SŠK) imenovali odgovornega škofa in člane tajništva za sinodo. Ordinariji so v vseh škofijah imenovali škofijske referente oz. sinodalne ekipe. V sinodalni proces smo povabili obstoječa delovna telesa SŠK. Na pobudo odgovornega škofa za sinodo so škofje imenovali tudi posebno študijsko skupino na ravni Slovenije. V sinodi so prav tako sodelovale redovne skupnosti, ki so preko Konference redovnih ustanov Slovenije posredovale svoj sinodalni povzetek. Vsaka škofija je na sinodalno pot stopila s svojimi poudarki. V eni od škofij so v sinodalno tajništvo povabili krajevnega evangeličanskega škofa. Škofije so pripravile posebna izobraževanja za duhovnike in laične voditelje sinodalnih pogovorov. Ključna metoda izobraževanj je bila izvedba sinodalnega pogovora in učenje preko lastne izkušnje. Odzivi udeležencev na srečanjih so bili zelo lepi. Večina škofij je uporabljala posebne delovne liste za delo po skupinah z vprašanji ob 10 tematskih jedrih. V dveh škofijah so pred kratkim dobili novega škofa ordinarija in so sinodalno pot povezali z iskanjem nekajletne vizije za svojo škofijo. Celoten proces je zaradi omejenega zbiranja ljudi precej ovirala epidemija koronavirusa, zato so srečanja pogosto potekala v virtualni obliki. Hkrati pa so škofije s posebnimi podobicami, zgibankami, letaki in spletnimi vprašalniki na široko vabile ljudi k odgovarjanju na sinodalna vprašanj.

 

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Vpis otrok v novo veroučno leto bo v tednu od 5. 9. do 9. 9.. Čakajo veroučni pripomočki.

· Župnijski dan za obe župniji: v nedeljo, 18. 9., ob 10.00 na Teharjah. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.