13.08.2022

Oznanila za 20. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas je Jezus rekel: »Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni…«

(Lk 12, 49-50)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 8. 2022

ob 8.00 za + Janka Palirja (3. obl.) in družino Palir

Veliki Šmaren

Poned., 15. 8.

ob 8.00 za + Ano in Friderika Drobne

Rok, spokornik

Torek, 16. 8.

ob 19.00 za + Jožeta Zore, osmina

Evzebij, papež

Sreda, 17. 8. 

ob 7.00 za duše v vicah

Helena (Alenka)

Četrtek, 18. 8.

ob 19.00 za + Silvo in Ivana Perčič

* Gajšek za + Rozo Zupanc, obl.

Janez Eudes,

duhovnik

 Petek, 19. 8.

ob 7.00 v zahvalo in priprošnjo bl. A. M. Slomšku

* Gajšek za srečno zadnjo uro

Benard, opat

Sobota, 20. 8.

ob 19.00 za + Angelo in Franca Selič

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 8. 2022

ob 8.00 za + Ivana in Anico Selič

ob 11.00 sklep oratorija; za + farane, za družine

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

20. NEDELJA MED LETOM -

Lovrenška

 Nedelja,

14. 8. 2022

ob 10.00 za + farane; za + Ano, Franca in Alojza Mastnak, Jožeta, Alojza Mramor in rodbino;

za + Ljudmilo Mramor v čast Marije Snežne

Veliki Šmaren

Poned., 15. 8.

ob 10.00 za + Ivana Moškotevca, 30. dan

Rok, spokornik

Torek, 16. 8.

ob 19.00 za + Slavka Gorenjaka

Benard, opat

Sobota, 20. 8.

ob 9.00 za + Ano in Ivana Kovač in rodbino

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 8. 2022

ob 10.00 za + Zdenko in Avgusta Zorko

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Jakob Žolek, 93-letni, nazadnje stanujoč Grobelno 7a. Pogreb bo v torek ob 11.00. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Zakaj on se da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se takim, ki vanj zaupajo. (Mdr 1, 2)

Za nasmeh: "Vprašam sosedo, kdo v času korone pri njih nakupuje, pa pravi: En dan gre v trgovino mož, en dan pa jaz. En dan jemo, drugi dan pa pijemo."

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 14. DO 21. 8. 2022

Danes obhajamo v Kompolah farno žegnanje, nedeljo sv. Lovrenca. Slovesno sv. mašo bo vodil naš rojak dr. Miran Sajovic. Najprej bo ob 10.00 procesija z Najsvetejšim, nato pa maša na prostem pred cerkvijo. Lepo vabljeni, saj je farni praznik za vso župnijo - podobno kot v družini - povabilo vsem članom, da se srečajo ob rojstnem dnevu očeta ali matere.

V tem tednu bomo imeli oratorijski vikend za otroke osnovne šole, ki bo letos od 19. do 21. avgusta na Teharjah. Prijavilo se je 25 otrok. Oratorij je lepa oblika druženja, poglobitve, molitve, igre in dejavnosti za otroke. Hvala animatorjem, ki se pripravljajo na oratorij. V nedeljo bomo imeli sklep oratorija s sveto mašo ob 11.00 in ste poleg staršev in sorodnikov vabljeni tudi drugi.

Za dvodnevno romanje v Avstrijo, ki smo ga načrtovali za 27. in 28. 8., je bilo premalo prijav in odpade. Vabim pa, da gremo na ta dan (27. 8. 2022) na župnijsko enodnevno romanje v zgornje-savinjsko dolino: sv. maša v Novi Štifti pri Gorjem gradu, ogled zakladnice v Radmirju, skupno kosilo, Logarska dolina… Lepo vabljeni vsi. Ministrantom v zahvalo za njihovo sodelovanje pri maši plačam avtobusni prevoz. Prijavite se do prihodnje nedelje.

Jutri je zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren. Sv. maša bo na Teharjah ob 8.00, v Kompolah pa ob 10.00, mnogi boste morda šli v druga Marijina svetišča.

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta smo tudi za letos napovedali farni dan za obe župniji. V upanju, da bodo razmere ugodne, ga bomo pripravili za nedeljo, 18. septembra. Že sedaj lepo vabim, da si vzamete čas in pridete, saj je to lepa oblika župnijske skupnosti in srečanje vseh faranov. Radi bi pripravili tudi srečelov, zato že sedaj vabim, da pripravite in pridobite nekaj dobitkov.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare, ki smo jo pred kratkim izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Nekateri ste jo že dobili ali kupili. Spodbujam, da knjigo kupite zase ali jo poklonite komu svojih, saj je to lepo darilo, za župnijo pa bo povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo.

 Marijina hvalnica: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli...«

Magnificat, ki ga je zapela Marija pri Elizabeti, je lahko tudi nam v pomoč, da najdemo pravilne besede pred Bogom. Ne potlači ničesar, kar smo hudega doživeli. Zato je primerna predvsem v situacijah, kadar nam ne gre zelo dobro. V takšnih situacijah zahvala že prehiteva rešitev. Sredi stiske že zaupamo, da nam bo Bog stal ob strani.

To molitev lahko molimo tudi takrat, kadar smo pobegnili pred nevarnostjo ali pa smo bili rešeni iz neke nesreče ali bolezni. Takrat lahko postane zahvalna pesem, ki nas napolni z veseljem in radostjo…          

 

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: Deset tematskih jeder za preučevanje

IX. RAZLOČEVATI IN ODLOČATI V sinodalnem slogu se odločitve sprejemajo z razločevanjem, ki temelji na soglasju, to pa izhaja iz skupne poslušnosti Duhu. S katerimi postopki in metodami skupaj razločujemo in sprejemamo odločitve? Kako jih lahko izboljšamo? Kako spodbujamo sodelovanje pri odločanju v hierarhično strukturiranih skupnostih? Kako je razčlenjen postopek pripravljanja odločitve (ang. decision-making) s trenutkom sprejemanja odločitve (ang. decision-taking)? Kako in s katerimi orodji spodbujamo transparentnost in odgovornost (ang. accountability)? 

X. VZGAJATI SE ZA SINODALNOST Duhovnost skupne hoje je poklicana, da postane vzgojno načelo za oblikovanje človeka in kristjana, družin in skupnosti. Kako vzgajamo ljudi, zlasti tiste, ki imajo v krščanski skupnosti odgovorne vloge, da bi bili bolj sposobni »hoditi skupaj«, poslušati drug drugega in sodelovati v dialogu? Kakšno vzgojo ponujamo za razločevanje in izvajanje oblasti? Katera orodja nam lahko pomagajo prebrati dinamiko kulture, katere del smo, in kako ta vpliva na naš slog Cerkve?

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Romanja ob velikem šmarnu: Petrovče, Šmarje pri Jelšah, Tinsko, sv. Rok nad Šmarjem.

· Župnijsko romanje: 27. 8.: Nova Štifta, Radmirje, Logarska dolina. Prijavite se do 21. 8..

· Sklep oratorija: 21. 8. s sveto mašo ob 11.00.

· Vpis otrok v novo veroučno leto bo v tednu od 5. 9. do 9. 9.. Čakajo veroučni pripomočki.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:  avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.