06.08.2022

Oznanila za 19. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. (Lk 12,18–21)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

19. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 8. 2022

ob 8.00 za + starše in sestro Ulaga, Mihija Golouha, Mici Ulaga in rodbino Kukovič

Dominik, duhovnik

Poned., 8. 8.

ob 7.00 za + Franca Trafela

* Gajšek za + Frideriko Rom

Terezija B. od križa

Torek, 9. 8.

ob 19.00 za + Rozalijo, Zdravka in Jožeta Romih

Lovrenc, diakon

Sreda, 10. 8. 

pri sv. Lovrencu ob 19.00

Klara, Jasna

Četrtek, 11. 8.

ob 19.00 za + Suzano Petelinšek

* Gajšek za + Adolfa Sivka

Ivana Šentalska, vdova

 Petek, 12. 8.

ob 7.00 za + Karla Zidanski

Gajšek za + Franca Mastnaka, 30. dan

Poncijan in Hipolit

Sobota, 13. 8.

ob 19.00 za + Ludvika in Marijo Cmok

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 8. 2022

ob 8.00 za + Janka Palirja (3. obl.) in družino Palir

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

19. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 8. 2022

ob 8.00 za + Danijelo Oberžan

Lovrenc, diakon

Sreda, 10. 8

ob 19.00 za + Jančija, sestre in starše Mastnak, brata, starše in rodbino Polak; za + Jurija Roma

Poncijan in Hipolit

Sobota, 13. 8.

ob 9.00 za + Kristino Pintar

20. NEDELJA MED LETOM -

Lovrenška

 Nedelja,

14. 8. 2022

ob 10.00 za + farane; za + Ano, Franca in Alojza Mastnak, Jožeta, Alojza Mramor in rodbino;

za + Ljudmilo Mramor v čast Marije Snežne;

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Jožeta Zoreta, 86-letnega z Lipe. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Preudarnost te bo varovala, razumnost te bo ohranjala. (Prg 2, 11)

Za nasmeh: Naloga: napiši v sto besedah, kako ste preživeli vikend. Janezek je napisal: Ta vikend smo se nameravali odpeljati z družino k teti. Naložili smo se v avto, a avto ni hotel vžgati. Žalostni smo šli iz avta, razen očeta, ki je ostal v avtu in izrekel ostalih 60 besed, ki pa niso primerne za mojo nalogo.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. AVGUSTA 2022

Danes obhajajo na Svetini Šentoščevo nedeljo, sv. maša je ob 10.30. Ker mnogi naši farani radi poromate na Svetino, bo sv. maša na Teharjah samo ob 8.00, v Kompolah pa tudi ob 8.00.

Izteka se rok prijave za počitniški oratorij, ki bo letos od 19. do 21. avgusta na Teharjah za obe župniji. Kdor še želi prijaviti svojega otroka, naj odda prijavnico osebno ali po e-pošti do četrtka, 10. 8.2022. Oratorij je lepa oblika druženja, poglobitve, molitve, igre in dejavnosti za otroke. Hvala animatorjem, ki se pripravljajo na oratorij.

Že nekaj časa vabim na romanje v Avstrijo za dva dni: Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu - sobota in nedelja (27. in 28. 8. 2022). Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Pot je lepa, veliko bo videti in doživeti, vročina pa bo do konca meseca zagotovo popustila. Natančen program si lahko ogledate na oglasni deski ali ga vzamete z mize zadaj v cerkvi. Cena je 179 €. Za organizacijo smo se dogovorili z agencijo Aritours iz Maribora (tel: 040 335 350), kjer se prijavite in oni uredijo vse potrebno. Vendar se je do sedaj prijavilo le malo število. V koliko ne bo več prijavljenih, bo romanje žal odpadlo. Dogovorili smo se, da počakamo še ta teden, da se lahko prijavite, torej do 12. 8. 2022. Za informacije se lahko obrnete na agencijo Aritours ali na župnika.

V sredo je god sv. Lovrenca, diakona in mučenca, zavetnika župnijske cerkve v Kompolah. Na ta dan bo sv. maša zvečer ob 19.00 in vas lepo vabim. V torek pa tam ne bo sv. maše. V nedeljo obhajamo god farnega zavetnika sv. Lovrenca. Slovesno sv. mašo bo vodil naš rojak dr. Miran Sajovic. Najprej bo ob 10.00 procesija z Najsvetejšim, nato pa maša na prostem pred cerkvijo. Lepo vabljeni, saj je farni praznik za vso župnijo - podobno kot v družini - povabilo vsem članom, da se srečajo ob rojstnem dnevu očeta ali matere.

»Pod plaščem svetega Martina«, je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare. Pred kratkim smo jo pripravili in izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Nekateri stre jo že dobili v dar ali jo kupili. Spodbujam, da knjigo kupite zase in tudi da jo podarite komu, še zlasti svojim sorodnikom ali mladim družinam. To je lepo darilo, vredno več kot bolj draga in malo uporabna darila, ki jih delimo drugim. Za župnijo pa bo tu tudi povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo. Če vam preteklost in sedanjost fare kaj pomeni, boste radi segli po njej in jo priporočili drugim.

Bodi pripravljen v tem trenutku, živi zdaj, odsevaj bogastvo ljubezni

Ljudje so včasih sposobni izkusiti življenje le tako, da doživijo kolikor je mogoče raznolikih stvari, če gredo na primer na daljna potovanja ali pa na dopustu počnejo nenavadne stvari. Morda gredo zaradi tega na dopust k animiranim dogodkom, da bi drugim dopustili, da animirajo njihovo življenje, da jih vznemirijo, da bi začutili življenje. Toda to je zgolj površina življenja. S tem vstopajo v občutek življenja, ki bo najverjetneje že v naslednjem trenutku minil in zapustil plehek priokus.

Resnično zna živeti le tisti, ki je sposoben živeti v danem trenutku. Je povsem pri sebi. Je povsem pri svojih čutih. Čuti sam sebe. Hodi skozi gozd, duha vonjave gozda, posluša šumenje vetra in petje ptic. Gleda lepote dreves, vidi, kako sonce prodira skozi liste dreves in kako se vse potaplja v čudovito luč. Obstoji, ko pride na jaso, in dovoli, da ga obsije in ogreje sonce. Z vsemi čuti zaznava, kar ga obdaja. Kar je majhno, zanj postane veliko in pomembno. Ne motijo ga druge misli.

Če sreča človeka, se povsem posveti temu srečanju, in zato bo obdarjen s tem, kar drugi človek izžareva in mu posreduje. Človeka, ki živi z vsemi svojimi čuti, ni treba priganjati k življenju. Živi življenje v polnosti. Naj bo tvoje bogastvo srca podeljeno z drugim.

Naj nas Jezus najde pripravljene v vsakem trenutku.

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

 

 

IINFORMACIJE IN NAPOVEDI

· Lovrenška nedelja v Kompolah: 14. 8. – sv. maša ob 10.00 na prostem.

· V Avgustu bodo sv. maše na Teharjah ob nedeljah samo ob 8.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:  avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.