23.07.2022

Oznanila za 17. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar mólite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe,...« (Lk 11,1–4)

 SVETE NAŠE NA TEHARJAH

16. NEDELJA MED LETOM - MIVA

 Nedelja,

24. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Marijo Ostrožnik; za Hrovatove in Rozmanove

Jakob starejši, apostol

Poned., 25. 7.

ob 7.00 za zdravje hčerke

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Ana in Joahim, starša Device

Marije

Torek, 26. 7.

- sv. maše pri sv. Ani

ob 10.00 za + Ano in Avgusta Štefančič;

               za + Ano Drobne

ob 20.00 za + Jakoba in Barbaro Fridl, 2 brata, 2 sestri, Angelo Šater; za + Jakoba Pisanca; za + Franca Fridla

Gorazd, Kliment...

Sreda, 27. 7. 

ob 7.00 za + Rozalijo Amon

Viktor (Zmago)

Četrtek, 28. 7.

ob 19.00 za + Ivana Moškotevca, osmina

* Gajšek za + Justino in Karla Kroflič

Marta, Marija, Lazar

 Petek, 29. 7.

ob 7.00 za + Alojza in Uršulo Klavžar

* Gajšek za + Ano Šuster

Peter Krizolog

Sobota, 30. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + Rafka Rezarja in rodbino

17. NEDELJA MED LETOM - 2. Anina

 Nedelja,

31. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Ramšakove;

za + Karla Knaflca;   za + Danija Lenardiča, starše, Sandija Vodenika, Vlada Teržana, Katarino Gaber

 SVETE NAŠE V KOMPOLAH

16. NEDELJA MED LETOM - MIVA

 Nedelja,

24. 7. 2022

ob 10.00 za + Anico in Stanka Mulej ter Ano Cehner

Ana in Joahim

Torek, 26. 7.

ob 19.00 za + Franca Kovača

Peter Krizolog

Sobota, 30. 7.

ob 9.00 v zahvalo za zdravje v družini in srečno vožnjo

17. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

31. 7. 2022

ob 8.00 za + Ivanko Zupanc, starše Žohar in Zupanc

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor si prizadeva za dobro, si pridobi naklonjenost, kdor pa išče zlo, ga bo zadelo. (Prg 11, 27)

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu: sobota in nedelja (27. in 28. 8. 2022). Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Natančen program si lahko ogledate na oglasni deski ali ga vzamete z mize zadaj v cerkvi. Cena je 179 €. Prijavite se na agenciji Aritours.

God sv. Ane in Joahima obhajamo slovesno v naši fari kar ves teden. Po dolgoletni navadi je prva nedelja povezana s procesijo z Najsvetejšim, druga nedelja pa je romarska in je sv. maša na prostem pred cerkvijo. Vmes je god sv. Ane in Joahima. Na spletni strani župnije Teharje je objavljena tudi devetdnevnica na čast sv. Ane, molitev za potrebne kreposti.

 Danes je tako imenovana »Krištofova nedelja« in se pridružimo akciji MIVA - pomoč slovenskim misijonarjem pri nabavi in vzdrževanju vozil, s katerimi rešujejo življenja in prihajajo do ljudi v tretjem svetu. Bog povrni v imenu tistih, ki bodo prejeli vaš dar! Oddate ga lahko v košarico, ki je v ta namen v cerkvi, v Kompolah pa ob blagoslovu vozil. Po prvi maši bo na Teharjah blagoslov vozil, prav tako tudi v Kompolah po maši.

Odlomek slavospeva na čast sv. Ani, ki ga je zložil v drugi polovici 15. stoletja Rudolf Agricola (+ 1485):

 »Bodi pozdravljena, Ana, o božje matere mati, ki si v zveličanje pot prva odprla ljudem.

Hčerko si nam podarila, v katere presvetem naročju Bog, ki ga svet ne objame, sam si izvolil je dom.

Rada in lahko pomagaš nam v družbi s hčerko preljubo dvigni zato nam prošnje revne pred prestol Boga.

Nikdar ne bodo želje neplodno nam zledenele, če se obrnemo k tebi, če nam obljubiš pomoč.

 Kdor se vate ozre, čelo naj dvigne pogumno, strah, da bo prosil zaman, v tistem trenutku zbeži.

Hčerka tebi ničesar in hčerki Vnuk nič ne odreče –kakor Hči tebe časti, ljubi Bog mater svojó.

Molitev za družine ob godu sv. Ane:

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.

V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in očetovstvo, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt ljubezni.

Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo pogumno zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Matere Marije, svetega Jožefa, sv. Ane in Joahima ter drugih zavetnikov družine.

Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Po: Š. Klemen, Molite in spodbujajte k molitvi

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: Deset tematskih jeder za preučevanje

III. SPREGOVORITI Vsi so povabljeni k pogumnemu in neustrašnemu govoru, torej z vključevanjem svobode, resnice in ljubezni. Kako spodbujamo svobodnega in pristnega duha komunikacije v skupnosti in njenih sestavnih delih, brez dvoličnosti in preračunljivosti? Kaj pa v odnosu do družbe, katere del smo? Kdaj in kako lahko povemo, kaj nam je pomembno? Kako deluje odnos z medijskim sistemom (ne samo s katoliškimi mediji)? Kdo govori v imenu krščanske skupnosti in kako te ljudi izbiramo? IV. PRAZNOVATI »Skupna hoja« je mogoče le, če temelji na skupnem poslušanju Božje besede in obhajanju evharistije. Kako molitev in liturgično obhajanje navdihujeta in usmerjata našo »skupno hojo«? Kako navdihujeta najpomembnejše odločitve? Kako spodbujamo dejavno sodelovanje vseh vernikov v bogoslužju in izvrševanju posvečevalne službe? Koliko prostora je namenjenega opravljanju služb lektorja in akolita?

V. SOODGOVORNI V POSLANSTVU Sinodalnost je v službi poslanstva Cerkve, h kateremu so poklicani vsi njeni člani. Kako so krščeni poklicani k dejavni udeležbi v poslanstvu misijonarskih učencev? Kako skupnost podpira svoje člane, ki se zavzemajo za služenje v družbi (družbena in politična zavzetost, v znanstvenem raziskovanju in poučevanju, v spodbujanju socialne pravičnosti, v zaščiti človekovih pravic in v skrbi za skupni dom itd.)? Kako jim pomaga, da te naloge izpolnjujejo kot poslanstvo?...

 

· Prva Anina nedelja – sv. maša in procesija: 24. 7. ob 10.00; god sv. Ane in Joahima: svete maše so pri sv. Ani ob 10.00 in ob 20.00 – procesija z lučkami; druga Anina nedelja: 31. 7. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   julij: Slance in sp. Vrhe; avgust: Teharje in Štore;

februar: Kompole: julij: Laška vas; avgust: Prožinska vas, september: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.