09.07.2022

Duhovna misel za 15. Nedeljo med letom

folder

Lk 10,25–37

TO IZVRŠUJ IN BOŠ ŽIVEL

Kdo je moj bližnji? Temeljno vprašanje naše vere in naših odnosov! Pa res poznamo odgovor? Učitelj postave je Jezusa skušal, a se Jezus ni dal. Povedal mu je zgodbo in vprašanje zapleteno vrnil: Kdo je bil bližnji nekemu človeku, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike? Jezus  sprašuje: Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Učitelj je razumel: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!

Zdi se, da odgovora ne moremo razumeti, če se ob njem temeljito ne ustavimo. Navajeni smo odgovorov iz veroučnih klopi: Naš bližnji je vsak človek. A Jezus nakaže, da je bil v priliki o usmiljenem Samarijanu od treh mimoidočih bližnji le Samarijan. In če nam Jezus pravi, naj bomo tudi mi podobni Samarijanu, se moramo vprašati naprej: Kaj je oviralo duhovnika in levita, da nista postala bližnja pretepenemu in kaj je pomagalo Samarijanu, da je postal bližnji? Najbrž lahko sklepamo takole: Duhovnik in levit sta imela pomembni službi, bila sta pomembna in to je zameglilo njun pogled. V pretepenem nista mogla videti bližnjega in zato tudi sama nista postala bližnja njemu. Samarijan pa je bil preziran, manjvreden od Judov in je najbrž v drugem srečal podobnega reveža, kot je on sam. V drugem je videl sočloveka, prepoznal je bližnjega in mu postal bližnji.

In kako priti do uresničitve Jezusovega povabila Pojdi in tudi ti tako delaj? Najprej moramo priti do spoznanja, da je moj bližnji vsakdo. Kdo bo moj bližnji in komu bom bližnji, je stvar moje odločitve! Pot do tega spoznanja je spoznanje naše revščine – ali pa še bolje, Jezusovo učlovečenje. Po Jezusu postajamo med seboj bratje in sestre. On kaže na nebeškega Očeta in nam s tem daje razumeti, da smo med seboj vsi enakovredni in vsi ljubljeni Božji otroci. To ne sme biti le naučena trditev, ne more biti le fraza, ki jo ponavljamo v pridigah, to mora biti temelj naše vere. To je temelj naših odnosov!                     Po: E. Mozetič