03.07.2022

Oznanila za 14. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite!  Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove... V katero koli hišo pridete, recíte najprej: »Mir tej hiši!« (Lk 10,1–5)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rudija Straška

Urh, škof

Poned., 4. 7.

ob 7.00 za + žrtve iz družine Petrič-Vale

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Ciril in Metod

Torek, 5. 7.

ob 19.00 za + Erno Nečemer, 2. obl.

Marija Goretti

Sreda, 6. 7. 

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

Anton Zaharija

Četrtek, 7. 7.

ob 7.00 za + Antona Šibala in rodbino

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Gregor Grassi

 Petek, 8. 7.

na Teharjah ne bo sv. maše

* Gajšek za rajne po molitvenih spominih

Avguštin Z. Rong

Sobota, 9. 7.

ob 19.00 za + Marijo in Štefana Koštomaj

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marjana Ošlaka in rod. Kladnik

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Aužnerja, Betko in Zvonka

       Golob ter rodbino Gajšek-Pušno

Ciril in Metod

Torek, 5. 7.

ob 19.00 za + Rozalijo, Zdravka in Jožeta Romih

Avguštin Z. Rong

Sobota, 9. 7.

ob 9.00 za + Janeza (obl.) in Tanjo Rutar

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Mravljaka in sorodnike

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Ljubite pravičnost, vi, ki vladate svetu, dobro mislite o Gospodu, iščite ga s preprostostjo srca. (Mdr 1, 1)

Za nasmeh: Bergle: Avstrijec in Slovenec stavita, kdo bo prej zgradil hišo. Po štirih mesecih pokliče Avstrijec: »Še tri dni, pa bo zgrajena!« Slovenec odvrne: »Še tri dovoljenja, pa bom začel!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. – 10. JULIJA 2022     

 

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

 Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu - sobota 27. in nedelja 28. 8. 2022. Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Natančnega programa še v tem tednu nisem dobil, ga pa posredujem v prihodnjem tednu, prav tako ceno. Rezervirajte si čas in pojdite z nami! Bo lepo.

 

Poletni meseci so idealen čas, da se družina nekoliko umiri. Šolske obveznosti in obšolske dejavnosti v poletnih tednih odpadejo, zato je priložnost, da več časa namenimo drug drugemu. Najdimo priložnost za družinski oddih ob morju, v hribih, za kakšen izlet ali pa kar tako, za čas da sedemo skupaj in se naužijemo bližine drug drugega ter s polnimi pljuči zadihamo tudi v naših medsebojnih odnosih. Želim vam, da bi uživali v tem in se res spočili in sprostili.

 MORJE

Najboljši kraj za počitek je plaža ob morju.

Tam, kjer galebi krožijo nad strmimi pečinami.

Kjer akacije, borovci in ciprese pojejo Stvarniku veličastno simfonijo opojnih dišav.

Kjer se barke zibljejo v topli sončni kopeli in se otroški živžav zliva v bučno pesem šumečih valov.

Morje, dežela poletnih radosti in sprostitve duha.

Prostor, kjer obnemimo nad veličino Boga.

Živa voda je Jezus.

Dal nam je pitno vodo, brez katere ne bi mogli živeti.

Morska voda pa nam očiščuje telo, nas ozdravlja in krepi.

Tako je sklenjeno kroženje vode, po Njegovi postavi, ki je od vekomaj.

Vse zaradi ljubezni Boga, vse zavoljo njegove vsakovrstne ustvarjalnosti.

Ko leže zemlja k počitku in tone sonce v morsko globino, je dnevno kozmično delo opravljeno do novega jutra, ko se igra nebeških prasil neslišno ponovi.

Vedno drugače, vselej z novimi risbami na platnu sveta.

V čast Boga, ki si želi drugačnosti.

V veselje njegovih otrok, ki hrepenijo po iznajdljivosti Večnega.

 

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: 27. V molitvi, razmišljanju in deljenju, ki jih bo sprožilo temeljno vprašanje, je treba biti pozoren na tri ravni, na katerih se sinodalnost izraža kot »konstitutivna razsežnost Cerkve«: 20 - raven sloga, s katerim Cerkev običajno živi in deluje, saj izraža njeno naravo Božjega ljudstva, ki hodi skupaj in se zbira v zboru, ki ga sklicuje Gospod Jezus v moči Svetega Duha za oznanjevanje evangelija. Ta slog se uresničuje v »skupnosti, ki posluša Besedo in obhaja evharistijo, v bratskem občestvu ter soodgovornosti in sodelovanju celotnega Božjega ljudstva v njenem življenju in poslanstvu na vseh ravneh ter razlikuje med različnimi službami in vlogami«; 21 - raven cerkvenih struktur in procesov, ki je določena tudi s teološkega in kanonskega vidika, kjer se sinodalna narava Cerkve izraža na institucionalni način na krajevni, regionalni in vesoljni ravni; - raven sinodalnih procesov in dogodkov, ko pristojni organ skliče Cerkev v skladu s posebnimi postopki, ki jih določa cerkveni red. Čeprav se z vidika logike razlikujejo, se te tri ravni nanašajo ena na drugo in jih je treba skladno povezovati, sicer je učinek ravno nasproten pričevanju in se verodostojnost Cerkve spodkopava. Če slog sinodalnosti ni utelešen v strukturah in procesih, se raven namenov in želja zlahka razvrednoti na retorično raven, medtem ko se procesi in dogodki, če se ne spodbujajo z ustreznim slogom, izkažejo za prazne formalnosti.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Predstavitev knjige: Pod plaščem sv. Martina - Župnija Teharje skozi čas: 23. 7. ob 20.00.

· Prva Anina nedelja - sv. maša in procesija: 24. 7. ob 10.00; druga Anina nedelja: 31. 7. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.