25.06.2022

Oznanila za 13. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima,  kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,57–60)

 SVETE  MAŠE NA TEHARJAH

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

26. 6. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uršulo in Alojza Klavžar ter v dober namen

ob 19.00 za + Karla in Frančiško Romih; Franca Kača

Ema Krška, kneginja

Poned., 27. 6.

ob 7.00 za + Srečka Šoštariča

Irenej, škof, mučenec

Torek, 28. 6.

ob 19.00 za + Slavka Gorenjaka

* Gajšek v zahvalo za domovino in dober namen

Peter in Pavel, apostola

Sreda, 29. 6. 

ob 10.00 za + Rafka Rezarja

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

Prvi mučenci

rimske cerkve

Četrtek, 30. 6.

ob 7.00 za + Rozalijo Amon

* Gajšek za + Ano Šuster

Estera, svetopisemska žena

 Petek, 1. 7.

ob 19.00 za + Viktorja in Emo Rezar

* Gajšek za + Marjana Tržana

Frančišek Regis

Sobota, 2. 7.

ob 19.00 za + Antonijo in Martina Kolšek

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rudija Straška

 SVETE  MAŠE V KOMPOLAH

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

26. 6. 2022

v Šentjanžu ob 10.00 za + Franca Koresa in Gizelo Završek; 

za srečno zadnjo uro

Peter in Pavel, ap.

Sreda, 29. 6. 

ob 19.00 za + Stanislavo in Franca Klinar

Frančišek Regis

Sobota, 2. 7.

ob 9.00 za + Jurija Roma

- na čast sv. Duhu za njegove darove

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Aužnerja, Betko in Zvonka

       Golob ter rodbino Gajšek-Pušno

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: Bergle: Štefan sreča prijatelja Poldeta, ki hodi z berglami: »Kaj pa se ti je zgodilo?« – »Prometna nesreča!« – »Grozno. Pa ne gre brez opornic?« – »Hja, to je pa tako. Zdravnik mi pravi, da gre, odvetnik pa, da ne!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 6. DO 3. 7. 2022

 

 

V tem tednu smo na novo postavili »evharistični križ« na čudovito lepem mestu pod cerkvijo sv. Ane blizu pokopališča, od koder je krasen razgled tja proti Savinjskim Alpam, proti Koroški, Pohorju… Naši predniki so ga v spomin na Evharistični kongres leta 1935 na tem mestu postavili leto po kongresu (1936), da bi daleč naokoli oznanjal bogastvo Kristusove prisotnosti v Evharistiji, pri sveti maši in v Najsvetejšem zakramentu. Križ je bil tudi nema priča vojnemu in povojnemu dogajanju, krikom iz koncentracijskega taborišča v Bukovžlaku. Po vojni so nasprotniki vere križ zrušili, dobri verniki pa so ga po osamosvojitvi ponovno postavili, ga obnovili in blagoslovili ob zadnji novi maši v naši župniji 2007. Ker je prečni tram strohnel, smo naredili novega, hrastovega, enakih mer. Lepo se zahvalim Silvu Ramšaku, da je našel primeren les, sinu Jerneju za izdelavo, ostalim ključarjem in vsem, ki so se trudili pri postavitvi. S pomočjo Janka Mihevca smo ga v tem tednu postavili. Danes, v nedeljo, 26. 6., ga bomo ob 19.00 blagoslovili in ob njem darovali sveto mašo, kot vsako leto od zadnjega evharističnega kongresa v Celju 2010. Lepo vas vse vabim!

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

Člane in članice župnijskega pastoralnega sveta lepo vabim na sejo v torek po večerni maši v župnišče na Teharje. Pred nami so poletni meseci in nedelje svete Ane.

Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu: sobota 27. in nedelja 28. 8. 2022. Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Natančen program posredujem v prihodnjem tednu, prav tako ceno. Rezervirajte si čas in pojdite z nami! Bo lepo.

Kdor hoče živeti, se mora najprej osvoboditi vsega, kar ga veže

Vsakdo želi svoje »notranje impulze«, odločitve, nekako vsaj nekoliko »zavarovati«. Ob tem mi prihajajo na misel Jezusove besede, ki jih reče ljudem, ki bi mu radi sledili, a imajo vsakovrstne pomisleke. Radi bi sledili svojemu notranjemu impulzu. Čutijo, da bi jih vodil v življenje. Toda razum najde dovolj razlogov, da te notranje impulze potlačijo ali jim pristrižejo peruti. Nek mladenič zasliši to notranje vabilo, a preden bi sledil temu notranjemu klicu, mora urediti vse mogoče. Tako pravi: »Dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« (Lk 9,59) Jezus mu odgovori: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,60)

Mož je hotel vse urediti. Doma je hotel urediti problem dediščine. Hotel je počakati, da oče umre. Šele potem bi si upal stopiti na pot. Pogosto srečujem ljudi, ki si zaradi obzirnosti do svojih staršev ne upajo hoditi po svoji lastni poti. Zagotovo je dobro, da smo do staršev obzirni. Toda obzirnost do staršev ne sme voditi k temu, da si ne upam živeti lastnega življenja. Če bom ravnal tako, bom staršem očital, da so me v življenju ovirali. Staršem smem naložiti tudi bolečino, da me izpustijo in mi dovolijo, da grem svojo pot.

Jezus je v tej situaciji odgovoril z drastičnimi besedami: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve.« Zame to pomeni: Vse to zavarovanje je le smrt, okamenelost. Kdor hoče živeti, se mora osvoboditi takšnih zavarovanj in zagotovil ter se prepustiti življenju, si ga drzniti zaživeti nezavarovano.                                                                                                                                                                                     Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: 25. Sinodalna pot, ki je razsvetljena z Božjo besedo in utemeljena na izročilu, ima svoje korenine v konkretnem življenju Božjega ljudstva. Pravzaprav je zanjo značilna neka posebnost, ki je tudi izjemen vir: njen cilj – sinodalnost – je tudi njena metoda. Z drugimi besedami predstavlja neke vrste gradbišče ali testno izkušnjo, ki omogoča, da takoj začnemo žeti sadove dinamike, ki jo postopno sinodalno spreobračanje vnaša v krščansko skupnost. Po drugi strani pa se lahko sklicuje le na svoje izkušnje sinodalnosti, ki jo živi na različnih ravneh in z različnimi stopnjami intenzivnosti: njihove prednosti in dosežki, pa tudi njihove omejitve in težave ponujajo dragocene elemente za razločevanje glede nadaljnje smeri gibanja. Seveda se tukaj sklicujemo na izkušnje, ki jih je sprožila sedanja sinodalna pot, pa tudi na vse tiste, kjer v običajnem življenju že živijo oblike »skupne hoje«, tudi če pri tem izraz sinodalnost ni znan ali uporabljen.

26. Temeljno vprašanje je naslednje: Sinodalna Cerkev v oznanjevanju evangelija »hodi skupaj«: Kako se ta »skupna hoja« danes uresničuje v vaši krajevni Cerkvi? H katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi v tej »skupni hoji« rasli? Če želite odgovoriti na to vprašanje, vas vabimo, da: a) se vprašate, katere izkušnje v vaši krajevni Cerkvi vam to temeljno vprašanje prikliče v spomin; b) še enkrat poglobljeno preberete te izkušnje in razmislite, česa se lahko ob teh izkušnjah veselite; na katere težave in ovire ste ob njih naleteli; c) naberete sadove, ki jih boste delili: Kje sredi teh izkušenj odmeva glas Svetega Duha? Kaj nas prosi? Katere točke je treba potrditi, kakšne spremembe se obetajo, katere korake je treba narediti? Kje zaznamo soglasje? Katere poti se odpirajo za našo krajevno Cerkev?

 

 

OZNANILA IN NAPOVEDI

 

· Sv. maša pri evharističnem križu bo 26. 6. ob 19.00; blagoslov obnovljenega križa.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.