11.06.2022

Oznanila za nedeljo Sv. Trojice za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: »Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,13–15)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

NEDELJA SV. TROJICE

 Nedelja,

12. 6. 2022

ob 8.00 za + Zvonka Ptička, Ivana in Julijano Burger

ob 10.00 za žive in rajne farane; sklep veroučnega leta

Anton Padovanski,  cerkveni učitelj

Poned., 13. 6.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan,

Alojzija Stanič;              * Gajšek za + Rozalijo Romih

Valerij in Rufin

Torek, 14. 6.

ob 19.00 za + Dorotejo in Vida Čadej

Vid, mučenec

Sreda, 15. 6.  

ob 7.00 v dober namen

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Četrtek, 16. 6.

ob 8.00 za + Ivano Kovač

ob 19.00 za + Ivana in Anico Selič, procesija SRT

Rajner, samotar

 Petek, 17. 6.

ob 7.00 za + Elizabeto in Ivana Mišich

* Gajšek za + Stanko Plank

Gregor Barbarigo

Sobota, 18. 6.

ob 19.00 za + Vlada Teržana 3. obl., Katarino Gaber 2. obl.

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 6. 2022

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NEDELJA SV. TROJICE

 Nedelja,

12. 6. 2022

ob 10.00 za + Franca Zorenc in Ivana Goriška

Valerij in Rufin

Torek, 14. 6.

ob 19.00 za + Terezijo, Leopolda, Marijo, Anico in

Francija Jelovšek ter sorodnike

SV. REŠNJE T. in K.

Četrtek, 16. 6.

ob 19.00 za + Ano Grofelnik, osmina

Gregor Barbarigo

Sobota, 18. 6.

ob 9.00 za + Alojza in Ano Mastnak, starši in brat Žnidar in rodb.

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 6. 2022

ob 10.00 za + Ivana Pajka in rodbino Štarkl-Pajk

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Friderika Rom, 80-letna, iz Ogorevca. Pogreb bo jutri ob 14.00. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega pisma: Okrepite in opogumite si srce vsi, ki upate v Gospoda. (Ps 31, 25)                  Za nasmeh: Krava. Mati se čudi Andrejčku: »Kakšen pa si spet?« – »Padel sem v travi.« – »Ampak tako umazan pa ne moreš biti zaradi trave!« – »Pa ja, če se pred tem tam pase krava in kaj položi na tla!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. DO 19 JUNIJA 2022

Ta teden zaključujemo veroučno leto, ki smo ga začeli prvi teden septembra. Nižjim razredom smo na zahvalni maši v ponedeljek že podelili spričevala, ostalim jih bomo danes. V njih skušamo kateheti in katehistinje simbolično ovrednostiti sodelovanje veroučencev, njihov trud, obnašanje, znanje in odnos do bogoslužja. Ocene seveda ne povedo vsega, a kažejo na nek odnos do verouka, zato jih skušajte tudi starši dobrohotno prebrati in spričevala podpisati. Ob tem razmišljam o naši veri, o odnosu do Boga, do Cerkve in krščanskih vrednost. Ob vsej zaposlenosti in ponudbah izobraževalnega, športnega in zabavne programa, verouk le s težavo najde pravo mesto v urniku in zanimanju slovenskega kristjana. Zato je tudi poznanje vere pri večini Slovencev dokaj šibko. Hvala vsem staršem, ki se trudite za versko vzgojo svojih otrok in mladih, jih spremljate k verouku in prihajate po njih, z njimi in za njih molite. A zdi se, da je še težje kot za verouk, najti čas za molitev in sveto mašo, saj je v zadnjih letih močno padel obisk pri bogoslužju. To me zelo skrbi, saj je sveta maša zelo pomemben del krščanskega življenja in na njej stoji še večja teža vere, kakor na veroučnih srečanjih, saj je srečevanje z živim Bogom, izraža in oblikuje naš odnos do duhovnosti in vrednot ter povezuje v skupnost. To so zelo pomembni gradbeni kamni krščanske osebnosti. Zelo lepo vas vabim in prosim, da si vzamete čas za nedeljsko sveto mašo, da maše (in življenja nasploh) ne merite po minutah, ampak po vsebini in povezanosti z Bogom in občestvom. To pa oblikujemo vsi, ne le duhovnik.

Lepo se zahvaljujem katehistinjama Alenki in s. Ani za skrbno in nesebično delo pri verouku iz prosim tudi za naslednje leto. S. Ana odhaja iz Celja, a bo dobila zamenjavo. Želim lepe počitnice otrokom, mladim in staršem, prav tako pa tudi katehistinjam .

Kdor še ni vrnil izposojene knjige za Slomškovo bralno priznanje ali izposojeni učbenik od 4. do 6. razreda, prosim, da čim prej vrne, da jih lahko drugo lepo posodim naslednji generaciji. V počitnicah si lahko izposodite knjige v naši knjižnici!

Počitniški oratorij za otroke pripravljamo letos proti koncu počitnic: od 19. do 21. avgusta. Prijavnice so že na razpolago. Ker bo število omejeno, pohitite s prijavo.

V četrtek je slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sv. maša bo dopoldne ob 8.00 in zvečer ob 19.00 s procesijo. Lepo vabim k sodelovanju vse sodelavce, otroke, prvoobhajance pa, da spremljajo Jezusa v sveti hostiji v procesiji in prinesejo rožic, da jih trosijo pred oltarčki. Prosim, krasilke, da pripravite oltarčke.

S praznikom svete Trojice se zaključuje obdobje velikih praznovanj odločilnih dogodkov naše vere. Praznik sv. Trojice sedaj povzema to zgodovinsko razodevanje Boga. Njegov Sin, ki je rekel: »Kdor je videl mene, je videl Očeta« nam je govoril o svojem Očetu in obljubil Svetega Duha, ki nas bo uvedel v vso resnico. S svojim življenjem, predvsem pa s svojim trpljenjem in smrtjo nam je tako razodel neskončno očetovsko Božjo Ljubezen do nas vseh, po Svetem Duhu pa ta ista Ljubezen prihaja in deluje v nas… .

Bog je trojica treh oseb, ker je ena sama Ljubezen. Ne samo, da Bog ljudi, Bog je ljubezen, zato je občestvo. Kot ena sama Ljubezen je tako v svoji ljubezenski in darovanjski dinamiki izvir naše vere, našega upanja in naše ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh nas usmerjajo v najpopolnejšo edinost, ki je za nas ljudi neuresničljiva, čeprav vedno težimo po njej. To je edinost, ki je hkrati neokrnjena različnost…                                                                                                            (Po: nadškof dr. Anton Stres)

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 III.          Jezus, množica, apostoli

 19. Nekateri sledijo Jezusu izrecneje in izkusijo zvestobo učencev, drugi pa so vabljeni, da se vrnejo v običajno življenje, vendar vsi pričajo o moči vere, ki jih je rešila (prim. Mt 15,28). Med tistimi, ki sledijo Jezusu, očitno postaja pomemben lik apostolov, ki jih na začetku sam pokliče in jim da nalogo, da avtoritativno posredujejo v odnosu množice do razodetja in do prihajajočega Božjega kraljestva. Ta tretji igralec na prizorišče ne pride zaradi ozdravitve ali spreobrnjenja, ampak zato ker ga je tja pripeljal Jezusov klic. Izbira apostolov ni privilegij, ki bi podeljeval izključni položaj moči in izločenosti, ampak milost vključujoče službe blagoslavljanja in občestvenosti. Zahvaljujoč daru Svetega Duha vstalega Gospoda, morajo apostoli varovati Jezusovo mesto, ne da bi ga nadomestili: ljudem ne smejo oteževati dostopa do njega, ampak omogočati srečanje z njim.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Sklep veroučnega leta: v nedeljo, 12. 6. ob 10.00.

· Škofijski sinodalni dan bo v nedeljo, 12. 6., od 15.00 do 18.00 pri sv. Duhu v Celju.

· Dekanijska revija pevskih zborov: 19. 6. pri sv. Ceciliji v Celju ob 16.00. Pridite poslušat.

· Sv. maša pri evharističnem križu bo 26. 6. - blagoslov obnovljenega križa.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.