21.05.2022

Oznanila za 6. Velikonočno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

MISEL IZ EVANGELIJA:  Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí. (Jn 14,26–29)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

22. 5. 2022

ob 8.00 za + družine Zevnik in Kompolšek

ob 10.00 za prvoobhajance, žive in rajne farane

ob 18.00 šmarnice pri Sajovičevi kapeli v Slancah

 Servul, mučenec

Poned., 23. 5.

ob 19.00 za + Kristo Kobilica

* Gajšek za + Romana in Nado Lubej

Marija pomagaj

Torek, 24. 5.

ob 11.00 za + Alfreda Fredija Kača, pogr.

Beda Častitljivi

Sreda, 25. 5.  

ob 19.00 za + Srečka Šoštariča, osmina

Vnebohod

Četrtek, 26. 5.  

ob 8..00 za + Vincenca Laha, pogrebna

ob 19.00 za + Adija Sivka, osmina

Alojzij Grozde

 Petek, 27. 5.

ob 19.00 za + Ivana Lubeja in sorodnike

* Gajšek za + Petro Tofant

German Pariški

Sobota, 28. 5.

ob 19.00 za + Angelo in Franca Selič

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

29. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Toneta Šeliha, brata in sestro

pohod 4 cerkva, začetek ob 14.00

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

22. 5. 2022

ob 10.00 za + Marto, Tanjo in Dragota Žulič

Marija pomagaj

Torek, 24. 5.

ob 19.00 za + Martina Korenjaka

Vnebohod

Četrtek, 26. 5.

ob 19.00 za + Antona Štarkla

German Pariški

Sobota, 28. 5.

ob 9.00 za + Stanka Kampoška, rodb. Romih in sorod.

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

29. 5. 2022

ob 10.00 za + Jožefo in Jožefa Stojan, rodbino Stojan in Pekovo, Petra in Marijo Kolar in rodb.

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Za nasmeh: Brez zob. Mali Filip se zgrozi, ko prvič vidi novorojenega bratca: »Tak je kot stari ata, brez las in brez zob!«

Iz svetega pisma: Z Gospodom se hvali moja duša. (Ps 34, 3)

Umrla sta: Alojz-Slavko Gorenjak, 50-letni iz Štor. Pogreb bo v ponedeljek ob 16.00 v Kompolah. V Nemčiji je umrl Alfred Fredi Kač, 79-letni, nekdaj je živel v Bukovžlaku. Pogreb bo v Aachnu v torek, tukaj sv. maša v torek ob 11.00. Bog jima daj večni mir.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 22. 5. DO 29. 5. 2022

 

Danes je za župnijo Teharje in Sv. Lovrenc lep dan, saj je slovesnost prvega svetega obhajila za 18 otrok iz obeh župnij. To je praznik mladostne vere in polne pridruženostievharističnemu dogajanju Cerkve. Po treh letih priprave stopajo tudi prvoobhajanci k svetemu obhajilu, tako postanejo na poseben način deležni Jezusove ljubezni in žrtve: Jezus postane tudi za njih hrana za dušo in telo, saj po svetem obhajilu prebiva v vernem človeku in postane del njegovega telesa. Tako od svete maše z obhajilom ponesemo Boga v življenje, na svoj dom in kjerkoli smo. To je veliko dostojanstvo in je tudi velika odgovornost. Odrasli kristjani moramo zato dajati mladim lep zgled sodelovanja pri maši in spoštljivega sprejemanja svetih skrivnosti. Ob tem lepem dogodku v župniji je prav, da vsi kristjani obnovimo svojo iskreno željo po božjem kruhu, sveti evharistiji in ga pogosto in vredno sprejemamo. V tem svetu, ki je pogosto hladen in Bogu odtujen, še posebej močno potrebujemo duhovno hrano, da ne otopimo tudi mi, da se ne podredimo toku javnega mnenja, ko gre ta v napačno smer, da ohranjamo povezanost med kristjani, farani, krajani.

Lepi mesec maj se že nagiba proti juniju. Šmarnice so letos ob delavnikih manj obiskane, so pa lepa nedeljska srečanja ob Mariji in litanijah. Danes bomo šmarnično pobožnost imeli pri Sajovicovi kapeli in blagoslovili v njej lep kip Marije, ki ga je prinesel g. Miran. Vabim, da se pridružite ob 18.00. Šmarnice bodo do konca meseca maja v okviru večerne maše ob 19.00.

NOTRANJI MIR je stanje osebne svobode. Je dihanje s polnimi pljuči, ki daje moč in vznesenost. Vse je na pravem mestu, srce prežema občutek popolne skladnosti.

Notranji mir je sad dobrih del in odsotnosti greha.

Poraja se v človeku, ki živi pravično in je zavezan uresničevanju Božjega načrta.
Zato ga ni mogoče najti v duhu prešuštnika ali krivičnika ali morilca. Ne v notranjosti zlobneža ali v srcu preračunljivca. Kdor seje razdor ali zavaja ali pohujšuje, ne more biti deležen umirjenosti. Živi v stalni napetosti, ker s svojim življenjem povzroča nemir. V sebi in okoli sebe.

Z jezika lažnivca padajo besede, ki ne gradijo ljubezni, ampak prinašajo smrt; propad človeka, ki se je zatekel v prostor notranje brezbrižnosti. Srčni mir torej ni stanje brez čuta, ampak energija radosti, blaga in dobrohotna. Je Jezusova drža pokončnosti in miline, brezprizivnosti in sočutja, ljubezni in odpuščanja.

Kdor živi iz Kristusove notranje drže, je vedno deležen miru, čeprav se svet okoli njega sesipa. Če pada po njem in je zasramovanje neizmerno.

Kakor zemeljske sreče ne more pričarati nihče, edinole Božje delovanje v človeku, tako tudi notranjega miru ni mogoče naročiti, ampak nastaja iz zavestne odločitve, da sledimo Bogu. Kajti samo v njem lahko najde iščoča duša, kot pravi sveti Avguštin, kraj počitka in prostor miru.

YOUCAT – katekizem za mlade: Moremo s svojim razumom spoznati Boga?

Da, človekov razum more z gotovostjo spoznati Boga. (KKC 31–36, 44–47)

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v samem sebi. V vsem, kar obstaja, je več, kot vidimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta kažejo prek sebe in na Boga. Vsak človek je odprt za resnico, dobroto in lepoto. V sebi sliši glas vesti, ki ga sili k dobremu in ga opominja pred zlom. Kdor razumno zasleduje to sled, najde Boga.

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 III.          Poslušanje Svetega pisma

 16. Božji Duh, ki osvetljuje in oživlja to »skupno hojo« Cerkva, je isti Duh, ki deluje v Jezusovem poslanstvu, obljubljen apostolom in generacijam učencev, ki poslušajo Božjo Besedo in jo uresničujejo. V skladu z Gospodovo obljubo se Duh ne omejuje le na potrditev kontinuitete Jezusovega evangelija, ampak bo osvetljeval vedno nove globine njegovega razodetja in navdihoval odločitve, ki so potrebne za ohranjanje poti Cerkve (prim. Jn 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15). Zato je primerno, da se naše izgrajevanje sinodalne Cerkve navdihuje pri dveh »podobah« iz Svetega pisma. Ena izhaja iz predstavitve »občestvenega prizora«, ki nenehno spremlja evangelizacijo; druga se nanaša na izkustvo Duha, v katerem Peter in prva skupnost spoznata nevarnost, da bi neupravičeno omejevali deljenje vere. Sinodalna izkušnja skupne hoje za Gospodom in v poslušnosti Svetemu Duhu bo v meditaciji teh dveh značilnosti razodetja lahko prejela odločilne navdihe.

 

· Šmarnice ob nedeljah: danes v Slancah, 29. 5. pohod štirih cerkva.

· Škofijski sinodalni dan bo v nedeljo, 12. 6., od 15.00 do 18.00 pri sv. Duhu v Celju.

· Dekanijska revija pevskih zborov: 19. 6. pri sv. Ceciliji v Celju.

· Sv. maša pri evharističnem križu bo 26. 6. - blagoslov obnovljenega križa.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.