14.05.2022

Oznanila za 5. Velikonočno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: »Otroci, le malo časa bom še z vami. Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,27–30)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Vinka, Alojzijo, Vinko in Marka Čanžek

ob 17.00 šmarnice v Ogorevcu pri Romovi kapeli

 Janez Nepomuk, duhovnik

Poned., 16. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Ruterjeve

* Gajšek za + Ano Šuster

Jošt, puščavnik

Torek, 17. 5.

ob 18.30 šmar., ob 19.00 za + Srečka Šoštariča, pog.

Janez I., papež

Sreda, 18. 5.  

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Franca Kovača, osm.

Krispin, redovnik

Četrtek, 19. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + starše Vrabec

* Gajšek za + Dorotejo in Vida Čadej

Bernardin sienski

 Petek, 20. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Josipa Cveka

* Gajšek za + Marjana Tržana

Teobald, škof

Sobota, 21. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Petra Gradišnika

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

22. 5. 2022

ob 8.00 za + družine Zevnik in Kompolšek

ob 10.00 za prvoobhajance, žive in rajne farane

ob 18.00 šmarnice pri Sajovičevi kapeli v Slancah

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 5. 2022

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta

      in Milana Novak ter Katico Zupanc

Jošt, puščavnik

Torek, 17. 5.

ob 19.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

Teobald, škof

Sobota, 21. 5.

ob 9.00 za + Zofijo, Natašo in Antona Oberžan

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

22. 5. 2022

ob 10.00 za + Marto, Tanjo in Dragota Žulič

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Kaj je to? Njen dotik nas pomiri, / sočutje izkazuje, / iz nje prijateljstvo žari, / nobeno delo ji ni tuje. (dlan)

Iz svetega pisma: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. (Jn 15, 5)

Umrla sta: Srečko Šoštarič, 86-letni iz Ul. Karla Vovka. Pogreb bo jutri ob 15.00 na Teharjah. Adolf Sivka, 81-letni iz Prožinske vasi. Pogreb bo v torek onb11.00. Bog jima daj večni mir.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OA 15-22. MAJA 2022

Lepi mesec maj je res poln rasti, cvetja in mladosti. Ob vsem delu, skrbeh in šolskih obveznostih ga zlahka spregledamo. Tudi šmarnice, to lepo marijansko pobožnost, je letos večina otrok in odraslih spregledala. Tako tudi ni priložnosti za lepo ljudsko in otroško petje in srečevanje pred šmarnicami ali po njih. Ob nedeljah je malo več priložnosti, zato se srečujemo na različnih krajih. Danes bomo imeli šmarnice ob 17.00 pri Romovi kapeli v Ogorevcu, prihodnjo nedeljo pa pri Sajovičevi kapeli v Slancah ob 18.00. Lepo vabljeni.

 V nedeljo bo pri nas slovesnost prvega svetega obhajila za 18 otrok iz obeh župnij: Teharje in Sv. Lovrenc. Se veselim tega lepega dne skupaj z otroci in njihovimi starši. Ob tem je prav, da vsi kristjani obnovimo svojo iskreno željo po božjem kruhu, sveti evharistiji. Pravo vrednost začutimo, če jo gledamo v celoti: Bog nas nagovarja, po svoji besedi in nas bogati in vodi po notranji milosti, nas v sveti spovedi sprejema tudi tedaj, ko smo slabotni in grešni, nam odpušča in nas dviga iz naših padcev. Potem pa nas v svetem obhajilu hrani, prihaja v nas, postaja del našega življenja, da bi mi postajali del njegove ljubezni in dobrote. V tem svetu, ki je pogosto hladen in Bogu odtujen, še posebej močno potrebujemo duhovno hrano, da ne otopimo tudi mi, da se ne podredimo toku javnega mnenja, ko gre ta v napačno smer, da ohranjamo povezanost med kristjani, farani, krajani. Zato se veselimo skupaj s prvoobhajanci. Tudi mi, starejši, obnovimo v sebi spomin in predanost, ko smo kot otroci prvič pristopali k obhajilu.

 Verski list Družina izhaja že 70 let! Spomnim, da lahko za 1 mesec prejemate tednik Družino zastonj, da jo spoznate. Zadaj še imate zloženko z naročilnico ali poiščite preko spleta to možnost. Tako boste od blizu lahko spoznali njeno vsebino in obliko. Če ste že naročnik, zloženko posredujte komu drugemu. To je lahko lep delček misijonskega delovanja kristjana.

V današnjem evangeliju Jezus naroča učencem: »Ljubite se med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil...« Kaj je ljubezen? Ljubezen je svoboden dar nekoga, ki ima odprto srce. Je lepa odgovornost, ki traja celo življenje. Je vsakdanji trud tistega, ki zna uresničiti velike sanje… Ljubezen se hrani z zaupanjem, spoštovanjem in odpuščanjem. Ljubezen se ne uresniči, ker o njej govorimo, ampak ko jo živimo … Je življenjska odločitev, ki jo je treba udejanjiti. Tudi odgovor na vprašanje, kako rasti v ljubezni, nam da Gospod. Jezus nam daje samega sebe… In kadar se ljubiti zdi težko, kadar je težko reči 'ne' tistemu, kar je napačno, poglejmo Jezusov križ, objemimo  ga in ne izpustimo  njegove roke, ki nas vodi visoko in nas dviguje, kadar pademo.                                                                                                                                                                                                            (E. Mozetič)

Nekateri ljubezen zamujajo zaradi golega duhovnega iskanja. Na svoj duhovni napredek so tako osredotočeni, da pozabijo na ljubezen. Vse duhovne metode so – kot se je izrazil sv. Pavel – brneč bron in zveneče cimbale, če jih ne napolnjuje ljubezen ali če ni ljubezen tista, ki jih vodi. Bistveno je, da se s pomočjo duhovnosti odprem za ljubezen do Boga, to pa me usposobi za ljubezen do bližnjega. Moje življenje je dragoceno le takrat, kadar iz moje bližine teče ljubezen do ljudi. Le ljubezen me ohranja pri življenju in mi omogoča, da se razcvetim.

(Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja)

 Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

II. Bistveno sinodalna Cerkev 15. Smisel poti, na katero smo vsi poklicani, je predvsem v odkrivanju podobe in oblike sinodalne Cerkve, v kateri se »vsakdo lahko kaj nauči. Verniki, zbor škofov, rimski škof: vsi poslušajo drug drugega in vsi poslušajo Svetega Duha, ›Duha resnice‹ (Jn 14,17), da bi vedeli, kaj pravi ›Duh Cerkvam‹ (Raz 2,7).« Rimski škof, ki predstavlja načelo in temelj edinosti Cerkve, prosi vse škofe in vse krajevne Cerkve, v katerih in iz katerih sestoji ena in edina Katoliška cerkev (prim. C 23), naj zaupljivo in pogumno stopijo na pot sinodalnosti. Na tej »skupni poti« prosimo Svetega Duha, naj nam pomaga odkriti, kako je občestvo, ki v edinosti združuje različne darove, karizme in službe, pomembno za poslanstvo: sinodalna Cerkev je »potujoča« Cerkev, misijonarska Cerkev »z odprtimi vrati« (EG 46). To vključuje tudi klic k poglobitvi odnosov z drugimi Cerkvami in krščanskimi skupnostmi, s katerimi nas zedinja isti krst. »Skupna hoja« je torej še širša in zajema vse človeštvo, s katerim delimo »veselje in upanje, žalost in tesnobo« (CS 1). Sinodalna Cerkev je preroško znamenje predvsem za skupnost narodov, ki ni sposobna predlagati skupnega projekta, s katerim bi dosegli dobro vseh: izvajanje sinodalnosti je danes za Cerkev najočitnejši znak za to, da je »vesoljni zakrament odrešenja« (C 48), »znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za enotnost vsega človeškega rodu« (C 1).

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

Šmarnice ob nedeljah: danes v Ogorevcu, 22. 5. v Slancah, 29. 5. pohod štirih cerkva.

Prvo sveto obhajilo: 22. 5. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.

 

Vlada je razglasila, da se 17. maj v Sloveniji obeležuje kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pri tem je izhajala iz civilizacijske norme, da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih kriterijih, in sledila naporom za preprečitev ponovitve najbolj tragičnih dogodkov iz naše zgodovine.

Žal je tudi naša župnija močno zaznamovana z nasiljem  leta 1945, ki se je začelo prav v teh majskih dneh. Starejši domačini še nosite v svoji duši boleče spomina in globok strah pred vsem, kar ste ta doživeli. V molitvi prinašamo ta grozodejstva pred Boga in molimo za spravo, odpuščanje in mir. Vabim tudi vas k molitvi v tem duhom sprave in odpuščanja. Zato je prav, da se tega spomnimo in delamo za korektne odnose.