23.04.2022

Oznanila za 2. Velikonočno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

Danes je bela nedelja, mala Velika noč, so nekdaj rekli. Je tudi spomin na krst, saj so na ta dan slekli novokrščenci belo oblačilo, ki so ga nosili v tednu po krstu. Od tod tudi ime - Bela nedelja..

Za danes vabim družine, ki so imele krst v zadnjih petih letih k sveti maši in bllagoslovu otrok, ob 10.00.

 

 MISEL IZ EVANGELIJA: Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,26-29)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

 Nedelja,

24. 4. 2022

ob 8.00 za + družino Zevnik, Tugomirja Sitarja, Ano in 

       Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

 Marko, evangelist

Poned., 25. 4.

ob 7.00 za + Nino Toman, (15. obl.)

Mati dobrega sveta

Torek, 26. 4.

ob 19.00 za + Alojza Klavžarja, osmina

Cita, dekla

Sreda, 27. 4.  

ob 7.00 za + Ivana in Elizabeto Mišich

Peter Chanel

Četrtek, 28. 4.

ob 19.00 za + Alojzija Arzenška, osmina

* Gajšek za + Nado in Romana Lubej

Katarina Sienska

 Petek, 29. 4.

ob 7.00 za + starše Juhart in Verdev

* Gajšek za + Karolino in Stanka Godicelj

Pij V., papež

Sobota, 30. 4.

ob 19.00 za zdravje

3. VELIKOČNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

 Nedelja,

24. 4. 2022

ob 10.00 za + Marjana Tržana

 Marko, evangelist

Poned., 25. 4.

v Šentjanžu ob 19.00 za zdravje

Torek v vel. osmini

Torek, 26. 4.

ob 19.00 za + Stanislavo Plank

Pij V., papež

Sobota, 30. 4.

ob 9.00 za + Kragljeve in sorodnike

3. VELIKOČNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 5. 2022

ob 10.00 za + Stanija Gajška in Tika Gologranca

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Za nasmeh: »Slišim, da si dal svojemu psu ime 'Lopov'. Zakaj tako ime?« » Kar tako. Ampak, ne moreš si misliti, koliko ljudi se na ulici obrne, ko ga pokličem!«

Iz svetega pisma: Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. (Mt 5, 8)

Pokopali smo: Franca Hartmana, 78-letnega iz Bukovžlaka; Ivano Kovač, 83-letno s Teharja; Alojza Klavžarja, 85-letnega s Pečovja; Nežo Oblak, 78-letno iz Celja; Terezijo Jernejšek, 87-letno iz Ogorevca. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Slovesno smo zopet obhajali velikonočne praznike. Lepo se zahvaljujem vem, ki ste pomagali pri bogoslužji, pri čiščenju in krašenju cerkve, pri urejanju okolice in vsem, ki ste prihajali k bogoslužju. Hvala Bogu, epidemija se je umirila in upamo, da se več ne vrne. Ostanimo previdni. Maske niso več obvezne, so pa priporočljive, še zlasti za ljudi bolj rahlega zdravja.            Sami skrbite za ustrezno razdaljo.

V ponedeljek in torek je reden verouk.

V nedeljo, 1. 5., se začnejo šmarnice - prve bomo imeli ob 18.00 pri sv. Ani. Lepo vabljeni.

Nekaj Slomškovih misli o domovini in miru

Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote… Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca! S tem izkazujemo domovinsko ljubezen, da radi storimo, kar dviga srečo domovine. Vsak državljan je dolžan po meri svojega stanu in premoženja pomagati k občnim potrebam svoje domovine.

Prosim vas, ne držite nemarno križem svojih rok in ne pustite, da bi vam širokoustni ljudje po svoji volji vaše predstojnike zbirali…kakor si boste poslali, tako boste ležali… Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno za njo molil. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in njene prebivalce! (A. M. Slomšek: Življenja modrost, Celje 2016)

Kje pa prebiva ta Jezusov mir? a) V tistem človeškem srcu, kjer greh molči in Sveti Duh vlada. Kjer je bil satanov prestol zrušen in v srcu spet postavljen prestol Jezusu Kristusu, kristjan lahko resnično govori: »Sedaj ne živim jaz, temveč Kristus živi v meni.«

b) V tisti dobri krščanski hiši, kjer nista mož in žena samo eno telo, temveč tudi eno srce in ena duša, in kar želi eden, to želi tudi drug, kar oče reče, temu se pridruži tudi mati, kar starši želijo, otroci tudi radi upoštevajo. Tam je Jezusov mir doma, tam je dobro stanovati. Bolje skleda kislega zelja v miru kot pečeni vol v nemiru.

c) V tisti občini, kjer sosedje miroljubno skupaj živijo, raje pretrpijo majhno krivičnost, kot da bi storili krivico. Kjer ena hiša ljubeznivo varuje drugo pred škodo in v vsaki stiski rada hiti na pomoč, kjer ne rogovilijo pijanci, nobeni ponočnjaki ne motijo miru, tam bivajo Božji angeli in v taki občini je dobro biti. Je ta Božji mir tudi v vaših srcih, v vaši hiši, v vaši občini? Da, ker imam sladko tolažbo, da ta Jezusov mir, če kdaj, potem je v tem času postal pri vseh, ki jih Bog ni povsem zapustil in ki Boga niso zavrgli, stalni gost. Ta sveti čas je bil resnično tolažilen, ker se je toliko kristjanov prebudilo iz svojega duševnega spanja, svoje raznolike spovedi izboljšalo s splošno življenjsko spovedjo in se spravilo z Bogom. Toliki sovražniki, ki so se mnogo let sovražili, so ponovno odpustili in si podali roke. Toliki so krivično imetje vrnili in težek kamen odvalili s svoje vesti. Moja draga čreda, z veseljem vas lahko danes pozdravim z Jezusovimi besedami: Pax vobis, mir z vami. In naši sveti angeli varuhi, ki se nad enim grešnikom, ki opravi resnično pokoro, bolj veselijo kot nad devetindevetdesetimi pravičnimi, se bodo veselo pridružili nebeškemu spevu: »Slava Bogu – mir ljudem.« O, da bi visoko vrednost tega miru prav spoznali in ne bi tega miru nikoli več izgubili.

Po: A. M. Slomšek, Prazniki – Velika noč

 

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 II. Bistveno sinodalna Cerkev 10. »Ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od Cerkve tretjega tisočletja. Kar nas Gospod prosi, je v določenem smislu že vsebovano v besedi ›sinoda‹.« Gre za »starodavno in častitljivo besedo v izročilu Cerkev, katere pomen se opira na najgloblje vsebine razodetja«.  »Sam Gospod Jezus se predstavlja kot ›pot, resnica in življenje‹ (Jn 14,6)« in »kristjani, njegovi učenci, so se sprva imenovali ›privrženci poti‹ (prim. Apd 9,2; 19,9,23; 22,4; 24,14.22)«. Sinodalnost je s tega vidika veliko več kot praznovanje cerkvenih shodov in škofovskih zborov ali pa stvar preproste notranje uprave v Cerkvi; gre za »poseben modus vivendi et operandi Cerkve, Božjega ljudstva, ki razodeva in daje vsebino njenemu občestvenemu bivanju, ko vsi njeni člani hodijo skupaj, se zbirajo in dejavno sodelujejo pri njenem evangelizacijskem poslanstvu«. Tako se prepletajo glavne osi sinodalne Cerkve, kakor nakazuje naslov sinode: občestvo, sodelovanje in poslanstvo.

11. V prvem tisočletju je bila »skupna hoja« oziroma izvajanje sinodalnosti običajno delovanje Cerkve, v kateri so se razumeli kot »ljudje, združeni v edinosti Očeta in Sina in Svetega Duha«.  Tistim, ki so ustvarjali delitve v telesu Cerkve, so se cerkveni očetje zoperstavili z občestvom Cerkva, razpršenih po vsem svetu, ki ga je sveti Avguštin opisal kot concordissima fidei conspiratio,  se pravi s soglasjem vseh krščenih v veri. To so korenine širšega razvoja sinodalne prakse na vseh ravneh cerkvenega življenja – krajevnega, pokrajinskega in vesoljnega –, ki so dobile najlepši izraz v ekumenskem koncilu….

INFORMACIJE IN NAPOVEDI

 

 

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 24. 4. 2022, ob 10.00, Teharje.

· Prvo obhajilo: 22. 5. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž