09.04.2022

Oznanila za Cvetno nedeljo 2022 za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Pilat ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« On pa mu je odgovóril: »Ti tako praviš.« Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici: »Nobene krivde ne najdem na tem človeku.« Oni pa so še bolj pritiskali in govorili: »Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sèm.«

(Lk 23,2-5)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

CVETNA

NEDELJA

Nedelja, 10. 4.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Amonove

Stanislav, škof

Poned., 11. 4.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Ano Šuster

Viktor, mučenec

Torek, 12. 4.

ob 19.00 za + Suzano Petelinšek

Martin I., papež

Sreda, 13. 4.  

ob 7.00 za + Marijo Petre in starše Kopitar

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 14. 4.

ob 19.00 v zahvalo in za duhovne poklice

VELIKI PETEK +++

 Petek, 15. 4.

ob 18.30 križev pot, ob 19.00 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 16. 4.

ob 7.00 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 11.00 do 17.00 blagoslovi velik. jedil (glej stran 3)

ob 20.00 za + Angelo in Franca Selič

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja,

17. 4. 2022

ob 6.30 procesija, za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

CVETNA

NEDELJA

Nedelja, 10. 4.

ob 10.00 za + Jožico in Poldija Bukovšek, Marijo in Silvota Gajšek

Viktor, mučenec

Torek, 12. 4.

ob 19.00 za + Marijo Kroflič

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 14. 4.

ob 19.00 za + Anko Vrhovšek

VELIKI PETEK +++

 Petek, 15. 4.

ob 18.30 križev pot, ob 19.00 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 16. 4.

ob 7.00 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 13.00 do 16.00 blagoslovi velik. jedil (glej stran 3)

ob 19.00 za + Ljudmilo Mramor

Velika noč Jezusovega vstajenja

 Nedelja,

17. 4. 2022

ob 7.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo in v dober namen

Iz svetega pisma: V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. (Jn 15, 8)

Umrla je Silva Arzenšek, 77-letna, s Pečovja. Pogreb bo v torek ob 14.00. Bog ji daj večni mir.

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. 4. – 17. 4. 2022

 

Žal se epidemija covid-19 še ni čisto poslovila in je potrebno, da smo še naprej odgovorni v obnašanju in odnosih. Pri bogoslužju je še potrebno nositi maske. Sami skrbite za ustrezno razdaljo.

Danes je cvetna nedelja. Slovesni blagoslov butar in zelenja bo pred cerkvijo ob 10.00, nato procesija v cerkev in sveta maša. Preprost blagoslov bo tudi pri prvi maši.

V sredo vas lepo vabim k čiščenju naše cerkve in okolice, začeli bomo ob 15.00. Tudi s čiščenjem in krašenjem izražamo svojo ljubezen do župnije in skrbimo za naše svetišče. Če ima kdo že rože za božji grob in za veliko noč, se priporočamo v petek dopoldne.

Na veliki četrtek je krizmena maša v celjski stolnici ob 900. Pri njej duhovniki obnovimo svoje obljube, škof pa blagoslovi olje za sv. krst in bolniško maziljenje ter posveti krizmo za sv. krst, birmo in posvetitve. Tudi vi ste del Cerkve in zato vabim tudi vas, da se nam pridružite.

Veliki četrtek, petek in soboto imenujemo tudi sveto tridnevje. To so najpomembnejši dnevi naše vere. Lepo, res lepo vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite bogoslužja v teh dneh! Še posebej lepo vabim vse veroučence in njihove starše. Vsaj enkrat mora biti pri večernem bogoslužju navzoč vsak od njih. Lepo vabljeni tudi k sodelovanju. Prvoobhajanci bodo sodelovali v četrtek zvečer na Teharjah, ostali pa v petek in soboto na Teharjah ali v Kompolah.

Ministranti sodelujejo vse tri dni; k obredom pa pridejo eno uro pred začetkom, na vaje.

Pred nami je Veliki teden in praznovanje največjega krščanskega praznika, Velike noči. Dve leti zaradi covid-a nismo mogli obhajati v bogoslužju teh svetih dni. Letos jih bomo spet lahko. A se je v tem času marsikaj spremenilo: nekateri so umrli, nekateri smo zboleli, nekateri so se oddaljili od Boga in od Cerkve, vsi smo se postarali. V Župnijskem pastoralnem svetu smo bili mnenja, naj bodo letos blagoslovi velikonočnih jedil le v cerkvah, saj je po tem času odsotnosti prav, da pridemo vsi v cerkev, za naju z g. Gajškom pa to negotovo vreme in teren otežuje zdravje in počutje za velikonočno bogoslužje. Zato vas lepo vabiva k blagoslovu jedil po spodnjem razporedu. V cerkvi smo pod streho in varni pred vetrom, lahko sedite, lažje sodelujete in obiščete božji grob. Na Teharjah bo v času blagoslova v župnijski cerkvi tudi priložnost za spoved. Blagoslov velikonočnih jedil je del obhajanja velikonočnega praznovanja in iz cerkve prenaša vzdušje velikonočne zmage nad smrtjo in grehom od bogoslužja tudi v družine, v naše domove. Izbrana jedila najprej prinašamo pred mrtvega Zveličarja, da bi nas po molitvi in blagoslovu spominjala na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Tako se skušamo zavedati pomembne resnice, da je Kristus umrl za nas in nam po svojem vstajenju deli upanje v naše vstajenje in hrano, da tudi v tem življenju sledimo Ljubezni, Resnici in Dobroti. Blagoslovljeni ogenj, ki ga ob božjem grobu prižgemo, da ga ponesete domov, pa nam želi žar božje ljubezni prenesti v naš dom. To so lepi starodavni simboli, ki naj tudi nam spregovorijo.

Iz Ukrajine še vedno prihajajo grozljive vesti in slike. Človek težko razume, kako je mogoče  delati tako zlo in se izživljati nad ubogimi, ranjenimi in mrtvimi. Molimo za mir in normalne odnose in pomagajmo nesrečnim, kar je mogoče. Na veliki četrtek je vsako leto pri maši nabirka za uboge. Letos bo v celoti namenjena beguncem iz Ukrajine. Tudi sicer lahko nudite denarno in materialno pomoč tudi preko Karitas. V humanitarnem skladišču v Vrbju pri Žalcu zbirajo tudi suho ali trajno hrano in higienske pripomočke. Nekateri ste prinesli denar ali hrano v župnišče in jaz z veseljem posredujem naprej. Hvala in Bog povrni v imenu prejemnikov.

Blagoslov ognja in velikonočnih jedil

V župniji Teharje

7.00 blagoslov ognja

V župniji sv. Lovrenc

7.00 blagoslov ognja

11.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Teharje

13.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Kompole

13.00  blagoslov jedil v cerkvi svete Ane

14.30 blagoslov jedil v cerkvi sv. Janeza

14.00 blagoslov jedil v žup. Cerkvi Teharje

16.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Kompole

16.00 blagoslov jedil v žup. Cerkvi Teharje

18.00 - 19.00 obisk božjega groba v cerkvi

17.30 blagoslov jedil v Domu Lipa

19.00 velikonočna vigilija

Božji grob je mogoče obiskati skozi ves dan

20.00 velikonočna vigilija

 

 

VELIKI ČETRTEK - SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Obudimo spomin na zadnjo večerjo, Jezusovo zapoved ljubezni, postavitev evharistije in duhovništva, se zahvalimo za dar sv. maše in duhovništva, molimo za prvoobhajance, duhovne poklice in obnovimo svojo povezanost v župniji.

 

VELIKI PETEK - SPOMIN TRPLJENJA IN SMRTI: Ta dan je strogi post, ne obhajamo sv. maše, v obredih je žalost. Poslušamo pasijon - zapis Gospodovega trpljenja, častimo križ, izrekamo Gospodu svoje prošnje za različne ljudi in skupnosti, in častimo Kristusa v božjem grobu.

 

VELIKA SOBOTA - JEZUS POČIVA V GROBU: Dan začnemo z blagoslovom ognja ob božjem grobu in ogenj od tam nesemo domov. Božjo ljubezen želimo prinesti v svoj dom. Obredi velike sobote so zelo lepi. Kristus je premagal greh in temo. Prinesite sveče. Ob božji besedi sledimo odrešenjski zgodovini in se tudi sami vključujemo vanjo. Znova se oglasijo zvonovi in verni slavimo Kristusovo zmago nad smrtjo.

 

VELIKA NOČ - GOSPODOVO VSTAJENJE: Procesija: vstalega Zveličarja ponesemo iz cerkve v kraj in župnijo, nato pa v slovesni sv. maši praznujemo Kristusovo vstajenje. V družini se zberemo k velikonočnemu zajtrku, kjer zaužijemo blagoslovljena jedila, ki nas spominjajo na Gospodovo vstajenje.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Velika noč: 17. 4. 2022, procesija: Teharje ob 6.30, Kompole ob 7.00.

· Maša pri sv. Ani - na velikonočni ponedeljek, 18. 4., ob 10.00.

· Maša v Domu Lipa - na velikonočni ponedeljek, 18. 4., ob 15.30.

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 21. 4. 2022 ob 10.00, Teharje.

· Prvo obhajilo: 22. 5. 2022.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.