01.01.2022

Oznanila za 2. nedeljo po božiču za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla,  toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci,  vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi  ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. (Jn 1,9–13)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. NEDELJA PO BOŽIČU

Nedelja, 2. 1.

ob 8.00 za + Silvo in Ivana Perčič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Sveto Jezusovo ime

Poned., 3. 1.

ob 7.00 za + Kristo Kobilica

* Gajšek za + Draga Žuliča, ženo in hčer

Angela Folijska

Torek, 4. 1.

ob 18.00 za + Angelo Vrečko, osmina

Emilijana (Milena)

Sreda, 5. 1.

ob 18.00 za + Viktorja Horvata, osmina

Gospodovo razglašenje, 3 kralji

Četrtek, 6. 1.

ob 8.00 za + Jožefa Turnška

ob 18.00 za + Slavka Kokota

Rajmund Penjafotski

Petek, 7. 1.

ob 7.00 za + Jožico in Zdenka Rozman

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Severin Noriški

Sobota, 8. 1. 

ob 18.00 za + Ivanko in Jurija Korošec

JEZUSOV KRST

Nedelja, 9. 1.

ob 8.00 za + starše Mihaela, Ljudmilo in Marijo ter

        Fanika Verdev, starši Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. NEDELJA PO BOŽIČU

Nedelja, 2. 1.

ob 10.00 za + Marijo in Franca Plank in rodb. Jazbec

Angela Folijska

Torek, 4. 1.

ob 17.00 za + Janeza Rutarja in sorodnike

Gosp. razglašenje

Četrtek, 6. 1.

ob 10.00 za + Ano Mastnak

Severin Noriški

Sobota, 8. 1.

ob 9.00 za + Dorotejo Čadej, obl.

JEZUSOV KRST

Nedelja, 9. 1.

ob 10.00 za + Marijo in Franca Plank

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Z znanjem se polnijo hrami, z dragocenim in prijetnim imetjem vsake vrste. Modri mož premore več kot močni, razumni človek več kot krepki. (Prg 24, 4-5)

Za nasmeh: »TEŽAVE MED LETOM – Med čezoceanskim letom se nenadoma po zvočniku oglasi pilot in reče: »Če je med potniki kakšen zdravnik, naj prosim čimprej pride v pilotsko kabino.« – Čez nekaj minut se po zvočniku sliši zdravnikov glas, ki pravi: »Če je med potniki kakšen pilot, naj prosim pride v pilotsko kabino.«

OSTALA  OZNANILA ZA TEDEN OD 2. 1. DO 9. 1. 2022

Zelo slabe zdravstvene razmere in še vedno visoko število okužb nas sili, da smo skrajno odgovorni v obnašanju in odnosih. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m.

Za nami sta že dva sveta večera: božični in pred novim letom, pred nami pa praznik Gospodovega razglašenja ali Trije kralji, kot po domače rečemo. Letos zaradi zdravstvenih razmer in ne-varnosti naših srečanj z g. Gajškom ne hodiva blagoslavljat vaših domov. Spodbujam pa, da to storite sami. Večinoma ste že prejeli božično knjižico z naslovom Pod Jožefovim varstvom, ali pa jo boste še ta teden. V njej najdete na str. 14-15 tudi lepo molitev, ki jo lahko doma zmolite in blagoslovite vaš dom, ga pokropite z blagoslovljeno vodo. Če je nimate doma, jo lahko vzamete jutri v cerkvi.

V tem tednu ne bo verouk ob običajnih urah, ampak naj pridejo vsi veroučenci (s starši) na praznik 6. 1. ob 18.00 k sv. maši in prinesejo darove za revne otroke (OTROCI ZA OTROKE), ki so jih zbirali v adventu. Na predvečer treh kraljev, v sredo, 5. 1., bomo blagoslovili vodo, kadilo in kredo. Kdor pa bi osebno želel povabiti na hišni blagoslov, pa naj pokliče enega od naju, da se dogovorimo za dan obiska.

Ob prelomu leta se lepo zahvalim za sodelovanje duhovnemu pomočniku g. Gajšku in vsem, ki  na različne načine pomagate pri skrbi za katehezo, bogoslužje in dobrodelno pomoč. Prav tako se zahvalim za molitve in darove, ki jih namenjate župniji ali duhovniku osebno, prav tako za čestitke. Četudi je bilo leto težko, smo vendar doživeli ali storili veliko dobrega. Na pozabimo na to. V nekaj številkah poglejmo dejavnost v Teharje in župniji sv. Lovrenc.

V župniji Teharje: Pogrebi: imeli smo 43 pogrebov (lani 40), od tega 23 žensk, 20 moških.  Najstarejša je bila Ledinek Antonija, 96 let, pri moških Franc Selič, 91 let. Najmlajša je bila Suzana Petelinšek, 50 let, in Zvonko Ptiček, 59 let, povprečna starost je bila skoraj 81 let. Od tega jih je umrlo za covid-19 kar 12, ostali vzroki so bili: rak 8, težave s srcem 7, itd…

Krsti: bilo je 16 krstov (lani 9), le 7 iz cerkveno sklenjenega zakona, 1 iz civilnega, 8 nezakonski.

Poroke: sv. zakon je sklenilo 5 parov (lani 3), nekaj naših faranov je bilo poročenih drugod.

V župnijski cerkvi smo naredili nov daritveni oltar, ambon in sedeže za duhovnika in ministrante.

V župniji sv. Lovrenc: Pogrebi: imeli smo 25 pogrebov (lani 18), 12 žensk, 13 moških; povprečna starost je 79,6 let; 22 neprevidenih, 3 prevideni, nekaj prejemalo zakramente; najstarejša Angela Ojsteršek, 96 let, najstarejši Franc Verhovšek, 91 let; najmlajša Ivanka Grofelnik, 53 let, najmlajši Ladislav Gobec, 65 let; vzrok smrti: rak 7, srce 7, kap 4.

Krsti: 7 krstov (lani 4), 3 iz cerkveno sklenjega zakona, 4 nezakonski.

Poroke: 1 poroka (lani nobene), nekaj porok je bilo drugod.

Večja dela: Uredili smo prostor pred župniščem in grobovi. Hvala tudi občini Štore, ki nam je pri tem pomagala.

Iz obeh župnij smo imeli 20 prvoobhajancev, 37 birmancev, skupno pa 159 vseh veroučencev.

Besede iz včerajšnjega berila obračam v molitev in blagoslov vam vsem: »Gospod je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu in njegovim sinovom: ›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje.« Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. 26 Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.‹

27 Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil.« (4Mz 6,22—27)

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

IV.  POSLANSTVO, KI SE UTELEŠA V ČLOVEŠKIH MEJAH

To je zelo pomembno pri oznanjevanju evangelija, če nam je res pri srcu, da bi vsi bolje dojeli njegovo lepoto in jo sprejeli. Vsekakor ne bomo nikoli mogli naukov Cerkve podajati tako, da jih bodo vsi lahko razumeli in cenili. Vera vedno ohranja vidik križa, neko nejasnost, kar ne odvzame trdnosti pri njenem sprejemanju. So stvari, ki jih razumemo in cenimo samo na osnovi te privolitve, ki je sestra ljubezni, onkraj jasnosti, s katero je mogoče doumeti razloge in dokaze. Zato je treba spomniti, da mora vsako podajanje nauka potekati v evangelizacijskem duhu, ki prebuja privolitev srca z bližino, ljubeznijo in pričevanjem.

Cerkev more v svojem zanesljivem razlikovanju priti tudi do tega, da spozna lastne navade, ki niso neposredno povezane z jedrom evangelija, ampak so delno zakoreninjene v zgodovini. Teh navad danes ne razlagamo več na isti način in njihovega sporočila navadno ne zaznavamo ustrezno. Te navade so morda lepe, a zdaj niso enako koristne za predajanje evangelija. Ne bojmo se jih preveriti! Prav tako obstajajo cerkvena navodila ali predpisi, ki so bili nekdaj morda zelo učinkoviti, a nimajo več iste vzgojne moči kot življenjske smernice. Sv. Tomaž Akvinski je poudaril, da je »zelo malo« predpisov, ki so jih Kristus in apostoli dali Božjemu ljudstvu. Navedel je sv. Avguština in zapisal, da je treba z zmernostjo zahtevati izpolnjevanje predpisov, ki jih je Cerkev pozneje dodala, »da ne bi vernikom oteževali življenja« in našo vero spremenili v suženjstvo, saj je vendar »Božje usmiljenje hotelo, da je vera svobodna«. To svarilo, ki je bilo dano pred več stoletji, je silno aktualno. Biti bi moralo eno od kriterijev, ki jih je treba upoštevati, ko premišljujemo o takšni prenovi Cerkve in njenega oznanjevanja, ki v resnici omogoča, da dosežemo vse ljudi.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Vabim, da obnovite naročnino na verski tisk. To je pomemben za naše versko oblikovanje in informiranje, saj je večina naših medijev še vedno levih. Vabim nove naročnike.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Bukovžlak, januar: Slance in Sp.Vrhe, februar: Pečovje

Kompole: december: Draga-Moste, januar: Šentjanž, februar: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.